Written by 16:52 Αρχική Σελίδα

Υπουργείο Παιδείας: Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου σε όλα τα σχολεία της χώρας

ΘΕΜΑ : Αποστολή Υπουργικής Απόφασης

Σας αποστέλλουμε την με αριθμ. πρωτ. 30972/Γ1/05.03.2013 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού  Έργου της Σχολικής Μονάδας – Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης»,  η οποία έχει σταλεί για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

                                                                                                                                              Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ

Εσωτερική Διανομή:

Δ/νση Σπουδών Π.Ε.

Διεύθυνση Σπουδών Δ.Ε.

 

ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας – Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης»

Έχοντας υπόψη:

1.       Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 και 2 του ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24 Α΄/13-2-2002) «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις».

 

 

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄/ 19-5-2010) «αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».
 2. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 21 του ν. 3966/2010 (ΦΕΚ 118 Α΄/ 24-5-2011) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και άλλες διατάξεις».
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α’ 98).

5.     τη με αριθμ. 76051/04-07-2012 (ΦΕΚ 2091/05.07.2012, τ.Β΄) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Θεόδωρο Παπαθεοδώρου».

 

 

 1. Το πιλοτικό – ερευνητικό έργο «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» (ΑΕΕ) του ΕΣΠΑ («Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 – Οριζόντια Πράξη» με MIS 295381), όπως τροποποιήθηκε με την με την υπ. Αριθμ. 5028/29-03-12 απόφαση της Ειδικής Γραμματέως ευρωπαϊκών πόρων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

αποφασίζουμε

Άρθρο 1

Σκοπός της αξιολόγησης

 1. Η σχολική μονάδα αποτελεί το βασικό φορέα προγραμματισμού και αξιολόγησης του εκπαιδευτικού της έργου.
 2. Σκοπός της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου (ΑΕΕ) είναι η βελτίωση και η ποιοτική αναβάθμιση όλων των διαστάσεων και των παραγόντων της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Με την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου επιδιώκεται η διαμόρφωση κουλτούρας αξιολόγησης στα σχολεία, η ενίσχυση της συνεργασίας και της συμμετοχής μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας, η ενίσχυση της αυτογνωσίας και της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, η απόκτηση εμπειριών από στελέχη και εκπαιδευτικούς στο πεδίο της αξιολόγησης, η ανάδειξη θετικών σημείων και αδυναμιών και η ανάπτυξη δράσεων με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου στο χώρο του σχολείου.
 3. Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου συμβάλλει στην αρτιότερη διοίκηση και λειτουργία των σχολικών μονάδων, στην αποτελεσματική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, στην ενίσχυση των σχέσεων και των συνεργασιών στο σχολείο, στην αναβάθμιση των διδακτικών και παιδαγωγικών πρακτικών, στην προώθηση της καινοτομίας, στην ανάπτυξη υποστηρικτικών και αντισταθμιστικών πρακτικών. Επίσης, συμβάλλει  στην ανάδειξη των επιτευγμάτων των σχολείων, στην διάχυση των καλών πρακτικών, στην επισήμανση των αδυναμιών του εκπαιδευτικού συστήματος και στην ανατροφοδότηση για το σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής και τον καθορισμό επιμορφωτικών και άλλων παρεμβάσεων.

4.

Η αξιολόγηση αποτελεί μια διαδικασία κινητοποίησης όλων των παραγόντων της εκπαιδευτικής κοινότητας για την ανάπτυξη δράσεων με στόχο την βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας και της μάθησης, την ισόρροπη και ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών, την ενίσχυση της ισότητας και την άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, την καταπολέμηση των διακρίσεων και του αποκλεισμού και το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία.

Άρθρο 2

 

Πεδίο εφαρμογής

1.

Οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων της γενικής εκπαίδευσης της χώρας (πεδίο εφαρμογής: άρθρο 4  παρ. 1 και 2 του ν. 2986/2002 και άρθρο 32, παρ. 2 του ν. 3848/2010) αξιολογούν κάθε έτος το εκπαιδευτικό τους έργο ως προς την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων.

 

 

2.       Κάθε σχολική μονάδα μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, θέτει τους εκπαιδευτικούς στόχους, προγραμματίζει τις δραστηριότητες του σχολικού έτους και καταρτίζει ειδικά προγράμματα δράσης με σκοπό την αντιμετώπιση προβλημάτων και αδυναμιών και τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού της έργου.

 

 

Άρθρο 3

Το Πλαίσιο της ΑΕΕ

1.       Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου (ΑΕΕ) στη σχολική μονάδα πραγματοποιείται με βάση το πλαίσιο της ΑΕΕ. Στη διαδικασία της αξιολόγησης λαμβάνονται υπόψη τόσο τα ποσοτικά όσο και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού έργου στο σχολείο, τα οποία αντιστοιχούν στις ακόλουθες αναλυτικές/ερμηνευτικές κατηγορίες του εκπαιδευτικού έργου:

Δεδομένα του σχολείου

Εκπαιδευτικές Διαδικασίες

Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα

Το εκπαιδευτικό έργο αποτιμάται με δείκτες ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου, οι οποίοι έχουν τα δικά τους ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, αποκτούν διαφορετική σημασία κατά την υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου, η αξία τους επηρεάζεται από τις διαφορές μεταξύ των σχολικών μονάδων και συμβάλλουν με διαφορετικό τρόπο στη διαδικασία και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης (Παράρτημα).

2.      Η αναλυτική παρουσίαση του πλαισίου εφαρμογής της ΑΕΕ γίνεται με εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. μετά από σχετική εισήγηση του ΙΕΠ.

 

 Άρθρο 4

Μέθοδος/Διαδικασία Αξιολόγησης

 

 1.       Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου (ΑΕΕ) στη σχολική μονάδα γίνεται με τη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης. Την ευθύνη εφαρμογής της διαδικασίας αξιολόγησης έχουν ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου.

 1. Η διαδικασία της αξιολόγησης πραγματοποιείται σε ετήσια βάση και συνδέεται με τον γενικότερο εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου και την ανάπτυξη ειδικών σχεδίων δράσης με σκοπό τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου στους τομείς που επιλέγει κάθε σχολείο ανάλογα με τις ιδιαιτερότητές του.

3.      Η διαδικασία της ΑΕΕ περιλαμβάνει:

 

Την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργο

Τον προγραμματισμό δράσεων βελτίωσης

Την υλοποίηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων

Την αξιολόγηση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των δράσεων.

Στο τέλος κάθε  διδακτικού έτους η σχολική μονάδα καταρτίζει έκθεση αξιολόγησης με ευθύνη του Διευθυντή της σχολικής μονάδας σε συνεργασία με το Σύλλογο Διδασκόντων και τους Σχολικούς Συμβούλους, η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του σχολείου και υποβάλλεται στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης και στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης μέσω του Δικτύου  Πληροφόρησης της ΑΕΕ.

4.       Η αναλυτική παρουσίαση της διαδικασίας αξιολόγησης γίνεται με εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. μετά από σχετική εισήγηση του ΙΕΠ .

Άρθρο 5

 

Το εκπαιδευτικό υλικό της ΑΕ

 1. Το εκπαιδευτικό υλικό της ΑΕΕ περιλαμβάνει:

Το θεωρητικό πλαίσιο της ΑΕΕ

Εργαλεία και Διαδικασίες εφαρμογής

Σχέδια εκθέσεων αξιολόγησης

Το πλαίσιο του εκπαιδευτικού σχεδιασμού και παραδείγματα σχεδίων δράσης.

 

2.     Το εκπαιδευτικό υλικό της ΑΕΕ εγκρίνεται με εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. μετά από σχετική εισήγηση του ΙΕΠ και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ ώστε να είναι προσβάσιμο από όλα τα σχολεία της χώρας.

Άρθρο 6

 

Το Παρατηρητήριο της ΑΕΕ

 

1. Δημιουργείται Παρατηρητήριο Αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου σε εθνικό επίπεδο, το οποίο έχει ως σκοπό:

 • Την υποστήριξη της βιωσιμότητας και της καλής λειτουργίας της ΑΕΕ.
 • Τη συνεχή παρακολούθηση των εξελίξεων σε ζητήματα αξιολόγησης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και την επεξεργασία σχετικών στοιχείων και μελετών.

·  Την επιστημονική υποστήριξη των Σχολικών Συμβούλων, των Διευθυντών των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών στα θέματα της ΑΕΕ.

 

 

 • Τις ανταλλαγές τεχνογνωσίας, εμπειρίας και τη διάχυση καλών πρακτικών σε εξειδικευμένα ζητήματα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου στις σχολικές μονάδες της χώρας.

2. Το Παρατηρητήριο Αξιολόγησης εποπτεύεται λειτουργικά και διαχειριστικά από το Ι.Ε.Π.

 

 

Άρθρο 7

Το Δίκτυο Πληροφόρησης της ΑΕΕ

 

1. Δημιουργείται Δίκτυο Πληροφόρησης της ΑΕΕ σε εθνικό επίπεδο, το οποίο  έχει ως σκοπό:

 • Την επεξεργασία των δεδομένων των εκθέσεων των σχολικών μονάδων και την πληροφόρηση των εκπαιδευτικών αρχών σε τοπικό, περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο.
 • Την υποστήριξη του έργου των Σχολικών Συμβούλων στην αξιοποίηση των εκθέσεων των σχολικών μονάδων και την υποβολή προτάσεων προς το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
 • Τη διαρκή ενημέρωση των υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. σε κεντρικό επίπεδο για τα δεδομένα των σχολικών μονάδων για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού σχεδιασμού και των πολιτικών του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
 1. Το Δίκτυο Πληροφόρησης εποπτεύεται λειτουργικά και διαχειριστικά από το Ι.Ε.Π.

Άρθρο 8

Εποπτεία και αξιολόγηση της ΑΕΕ

 

1.       Την ευθύνη της εποπτείας, του συντονισμού και της αξιολόγησης της ΑΕΕ έχουν:

Σε κεντρικό επίπεδο οι Διευθύνσεις Σπουδών Π.Ε., Δ.Ε. και Ε.Α.Ε του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

Σε περιφερειακό επίπεδο οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Χώρας και οι Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε.

 

2.      Η διαδικασία της αξιολόγησης των σχολικών μονάδων πραγματοποιείται σε ετήσια βάση. Τον Ιούνιο κάθε έτους οι σχολικές μονάδες  Π.Ε., Δ.Ε. και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) υποβάλλουν την ετήσια έκθεση αξιολόγησης στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

 

3.      Ακολούθως, οι Διευθύνσεις Π.Ε., Δ.Ε. και Ε.Α.Ε με βάση τα στοιχεία των εκθέσεων των σχολικών μονάδων συντάσσουν και υποβάλλουν συγκεντρωτική έκθεση προς την οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

 

4.      Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης συντάσσουν και υποβάλλουν συγκεντρωτική έκθεση ΑΕΕ της περιφέρειας προς το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., την οποία κοινοποιούν προς το Ι.Ε.Π. Τα στοιχεία των εκθέσεων αξιοποιούνται για τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό σε κεντρικό και σε περιφερειακό επίπεδο.

 

5.      Η αξιολόγηση της εφαρμογής και των αποτελεσμάτων της ΑΕΕ πραγματοποιείται κάθε τέσσερα χρόνια.  Σε περιφερειακό επίπεδο συγκροτείται Περιφερειακή Ομάδα Αξιολόγησης (ΠΟΑ) στην οποία μετέχουν Σχολικοί Σύμβουλοι και Διευθυντές Εκπαίδευσης. Το έργο της ΠΟΑ αφορά στην αξιολόγηση των διαδικασιών που αναπτύσσουν τα σχολεία και στα αποτελέσματα που παράγουν, στη λειτουργία του δικτύου πληροφόρησης μεταξύ σχολικών μονάδων και Σχολικών Συμβούλων, στην αξιοποίηση των στοιχείων των εκθέσεων στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό σε τοπικό και σε περιφερειακό επίπεδο. Η ΠΟΑ υποβάλλει έκθεση με τα αποτελέσματα καθώς και προτάσεις βελτίωσης της ΑΕΕ προς το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. Η συγκρότηση της ΠΟΑ καθορίζεται με υπουργική απόφαση.

 

6.      Στο ΙΕΠ συγκροτείται Ομάδα Αξιολόγησης στην οποία μετέχουν στελέχη του ΙΕΠ και του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. και μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας. Η Ομάδα Αξιολόγησης υποστηρίζει το έργο της ΑΕΕ στις σχολικές μονάδες, μελετά τα στοιχεία των εκθέσεων αξιολόγησης των περιφερειών και υποβάλλει έκθεση με τα αποτελέσματα καθώς και προτάσεις βελτίωσης της ΑΕΕ προς το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

 

7.      Μετά από σχετική εισήγηση του Ι.Ε.Π, μπορεί να επικαιροποιείται και τροποποιείται το πλαίσιο, το εκπαιδευτικό υλικό και οι διαδικασίες εφαρμογής της ΑΕΕ από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., ανάλογα με τις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται στο χώρο της εκπαίδευσης.

 

 

Η παρούσα Απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 

Ο  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

 

Το Παράρτημα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

 

ΘΕΜΑ: «Προετοιμασία της γενίκευσης του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας – Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης».

Με την έναρξη του σχολικού έτους 2013-2014, η Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας με τη διαδικασία της Αυτοαξιολόγησης, θα εφαρμοστεί σε όλες τις σχολικές μονάδες Προσχολικής, Δημοτικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας και προκειμένου να εξασφαλιστεί η μεγαλύτερη δυνατή ετοιμότητα των σχολικών μονάδων για την εφαρμογή του θεσμού της Αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου θα πραγματοποιηθεί επιμόρφωση των Διευθυντών όλων των σχολικών μονάδων της γενικής εκπαίδευσης της χώρας. Την ευθύνη της  επιμόρφωσης θα έχουν η Επιστημονική Ομάδα του Έργου της ΑΕΕ με φορέα υλοποίησης το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π) και οι υπηρεσίες του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

Τα επιμορφωτικά σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν σε επίπεδο Διευθύνσεων Α/θμιας & Δ/θμιας  Εκπαίδευσης. Τα σεμινάρια θα απευθύνονται σε όλους τους Δ/ντές των σχολικών μονάδων Π.Ε. και Δ.Ε. Στα σεμινάρια θα συμμετέχουν επίσης οι Σχολικοί Σύμβουλοι παιδαγωγικής ευθύνης των σχολικών μονάδων κάθε Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Για να μην προκληθεί πρόβλημα στη λειτουργία των μονοθεσίων σχολικών μονάδων της Προσχολικής και της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, η επιμόρφωση των Προϊσταμένων και των Διευθυντών τους θα οργανωθεί και θα πραγματοποιηθεί με την ευθύνη των Σχολικών Συμβούλων σε τοπικό επίπεδο.

Το περιεχόμενο των επιμορφωτικών σεμιναρίων θα περιλαμβάνει:

1.      Αναλυτική παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού και των διαδικασιών υλοποίησης της ΑΕΕ στη σχολική μονάδα (εκτίμηση της εικόνας του σχολείου, ανάπτυξη έρευνας-δράσης στη σχολική μονάδα, σχεδιασμό και εφαρμογή σχεδίων δράσης, αξιοποίηση του Παρατηρητηρίου της ΑΕΕ, υποβολή ετήσιας έκθεσης αξιολόγησης),

2.      Παρουσίαση των αποτελεσμάτων από τις δράσεις των σχολείων που συμμετείχαν στο πιλοτικό πρόγραμμα της ΑΕΕ (2010-2012), τρόπους και δυνατότητες αξιοποίησης του Παρατηρητηρίου της ΑΕΕ (εκπαιδευτικό υλικό, καλές πρακτικές σχολείων),

3.      Παρεμβάσεις των Δ/ντών και αξιοποίηση της εμπειρίας των σχολείων που συμμετείχαν στο πιλοτικό έργο της ΑΕΕ, συζήτηση, ανατροφοδότηση.

Η πρώτη περίοδος της εφαρμογής της Αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας θα έχει διάρκεια δύο ετών και θα αφορά στην αξιολόγηση των δράσεων στο πλαίσιο του ετήσιου κύκλου της λειτουργίας του σχολείου όσο και στην ανάπτυξη των σχεδίων δράσης με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου. Η διαδικασία της «Αυτοαξιολόγησης» θα υποστηριχθεί από δύο βασικές σταθερές δομές: το Παρατηρητήριο της ΑΕΕ και το Δίκτυο Πληροφόρησης της ΑΕΕ.

Η επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί  κατά τη διάρκεια του α΄ εξαμήνου του 2013 (Μάρτιος–Ιούνιος 2013). Το περιεχόμενο της επιμόρφωσης  θα αντιστοιχεί στις διαδικασίες υλοποίησης κάθε έτους της διετούς αρχικής περιόδου της εφαρμογής, ως ακολούθως:

 • Εκτίμηση της γενικής εικόνας του σχολείου, ανάπτυξη έρευνας-δράσης στο σχολείο, επιλογή, σχεδιασμό και οργάνωση σχεδίων δράσης, υποβολή της ετήσιας έκθεσης αυτοαξιολόγησης.
 • Υλοποίηση των σχεδίων δράσης, αξιοποίηση των αποτελεσμάτων, αξιοποίηση του Παρατηρητηρίου της ΑΕΕ, δικτύωση με άλλα σχολεία και διάχυση των καλών πρακτικών, υποβολή της ετήσιας έκθεσης αυτοαξιολόγησης.

Καλούνται οι Περιφερειακοί Δ/ντές ΠΕ & ΔΕ, Προϊστάμενοι Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. & Δ.Ε. της Χώρας να συνεργαστούν με την Επιστημονική Ομάδα του Έργου της ΑΕΕ και τα στελέχη του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. (Δ/ντές Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε.) τόσο για την προετοιμασία όσο και για την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων.

Καλούνται οι Διευθυντές Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης και οι Σχολικοί Σύμβουλοι να συμβάλουν ενεργά στην αποτελεσματική προετοιμασία και υλοποίηση των παραπάνω δράσεων.

Οι ημερομηνίες των επιμορφωτικών ημερίδων σε όλες τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Π.Ε. & Δ.Ε. της χώρας θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες.

Εσωτ. Διανομή1. Γραφείο κ. Υπουργού

2. Γραφείο κ. Υφυπουργού

3. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα

4. Γενική Δ/νση Διοίκησης Π.Ε.& ΔΕ

5. Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε

6. Διεύθυνση Σπουδών Δ.Ε.

7. Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπ/σης

9. ΓΕΠΟ

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ         

 

 

 

Last modified: 7 Μαρτίου 2013

Close