Written by 10:31 Slider, Αρχική Σελίδα

Υπόμνημα αναπληρωτών ειδικοτήτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Υποστελέχωση δημοσίων δημοτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) – Ισχνές προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ειδικοτήτων – Υποστελέχωση σχολείων με ΕΑΕΠ στις Περιφέρειες Αττικής, Δυτικής Μακεδονίας και Νοτίου Αιγαίου.

Την 1η-10-2015 ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων η Α’ φάση πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών ειδικοτήτων (ΠΕ08 Εικαστικών, ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών, ΠΕ16 Μουσικής, ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ18.41 Δραματικής Τέχνης, ΠΕ19-20 Πληροφορικής, ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής) για τα σχολεία ΕΑΕΠ της χώρας. Οι πρώτες αυτές 1.574 προσλήψεις ανθρώπινου δυναμικού δεν επαρκούν, με ακόμη πιο εμφανείς τις ελλείψεις στις περιοχές της Αττικής, της Δυτικής Μακεδονίας και του Νοτίου Αιγαίου, που στο σύνολό τους καλύπτουν το 46% των σχολείων ΕΑΕΠ (500 Δημοτικά με ΕΑΕΠ στην Αττική, 65 στη Δυτική Μακεδονία και 50 στο Νότιο Αιγαίο επί συνόλου 1.330 σχολείων). Στις συγκεκριμένες περιοχές έχει καλυφθεί κατά μέσο όρο μόνο το 15% τού απαραίτητου, για την εύρυθμη λειτουργία τους, εκπαιδευτικού προσωπικού.

Με βάση το γεγονός ότι οι προσλήψεις αυτές γίνονται μόνο μέσω ΕΣΠΑ, και με βάση ρήτρα εισοδηματικών κριτηρίων, η Αττική, η Δυτική Μακεδονία και το Νότιο Αιγαίο εξαιρούνται από την υλοποίηση του συγκεκριμένου άξονα, όπως επιβεβαιώνει και ο υπουργός με δηλώσεις του (2/10/2015).

Η συγκεκριμένη ρήτρα ουδέποτε ετέθη από το υπουργείο σε γνώση των εκπαιδευτικών και, μάλιστα, των αναπληρωτών, που φέτος έκαναν αιτήσεις δύο φορές για ένταξή τους στους πίνακες αναπληρωτών.

Στη Β᾽ φάση προσλήψεων η κάλυψη θα είναι πολύ μικρότερη σύμφωνα με τις υπολοιπόμενες πιστώσεις από το ΕΣΠΑ (συνολικά 675 πιστώσεις και για τα 6 προαναφερθέντα διδακτικά αντικείμενα πανελλαδικά), ενώ, απ᾽ ό,τι μας δήλωσαν στο υπουργείο, έχουν καταθέσει αίτημα για 2.000 ακόμη πιστώσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, οι οποίες, αν και όταν εγκριθούν, θα αφορούν όλες τις δομές της εκπαίδευσης και δεν γνωρίζουμε καν αν θα συμπεριλάβουν τις συγκεκριμένες ειδικότητες. Έγινε ξεκάθαρο ότι είτε σε Α, είτε σε Β᾽ φάση, το Υ.Π.Ε.Θ. αδυνατεί να καλύψει το σύνολο των αναγκών των σχολείων, είτε με ΕΣΠΑ, είτε με ΠΔΕ είτε με κρατικό προϋπολογισμό.

Το αποτέλεσμα είναι συνάδελφοι με χρόνια προϋπηρεσίας να βρίσκονται είτε εκτός προσλήψεων (άνεργοι με ή χωρίς ταμείο ανεργίας), είτε μακριά από τον τόπο συμφερόντων τους και, εν κατακλείδι, να υπάρχουν σχολεία με σημαντικά λειτουργικά κενά, δημιουργώντας σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα σε μαθητές και γονείς/κηδεμόνες (μη τήρηση διδακτικού ωραρίου πρωινής λειτουργίας ως τις 14:00, ανύπαρκτη ή μη εύρυθμη λειτουργία ολοήμερου προγράμματος ως τις 16:15).

Υπενθυμίζουμε ότι τα συγκεκριμένα σχολεία ΕΑΕΠ εισήγαγαν νέα γνωστικά αντικείμενα και εμπλούτισαν τα ήδη υπάρχοντα (Θεατρική Αγωγή, Εικαστικά, Μουσική, Πληροφορική, Αγγλικά, Φυσική Αγωγή, Δεύτερη Ξένη Γλώσσα). Η δε αποδοχή τους από τους μαθητές και τους γονείς τους είναι ιδιαιτέρως θετική.

Δεδομένης της κατάστασης έχουμε υποβάλει αίτημα συνάντησης με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, ώστε να απαντηθούν τα παρακάτω ερωτήματα:

(1) Προτίθεται το Υ.Π.Ε.Θ. να εξασφαλίσει άμεσα περισσότερες πιστώσεις μέσω ΕΣΠΑ, Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ή κρατικό προϋπολογισμό για τις συγκεκριμένες ειδικότητες πανελλαδικά και ειδικότερα στις περιοχές όπου εντοπίζεται το πρόβλημα;

(2) Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί έως σήμερα το υπουργείο προκειμένου να εξασφαλίσει τη συνεχιζόμενη χρηματοδότηση από το νέο επιχειρησιακό πακέτο ΕΣΠΑ 2014-2020 στον τομέα της εκπαίδευσης;

(3) Ποιες είναι οι προθέσεις του Υ.Π.Ε.Θ. για τη λειτουργία των σχολείων με ΕΑΕΠ (τώρα και στο μέλλον), καθώς και για την ύπαρξη αυτή καθαυτή του θεσμού και με ποια κονδύλια;

(4) Προτίθεται το Υ.Π.Ε.Θ. να συστήσει οργανικές θέσεις στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (στους κλάδους που δεν έχει ήδη γίνει αυτό) και να προχωρήσει σε αντίστοιχους διορισμούς;

Ζητούμε την άμεση λύση των ζητημάτων αυτών, καθώς η υποστελέχωση των δημόσιων δημοτικών σχολείων με ΕΑΕΠ έχει  εξαιρετικά δυσάρεστες συνέπειες για το σύνολο των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, των μαθητών και των οικογενειών τους, των οποίων η ταλαιπωρία δεν έχει τέλος.

Εκπρόσωποι Αναπληρωτών Καθηγητών Ειδικοτήτων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ18.41, ΠΕ19-20 και ΠΕ32)

Last modified: 11 Οκτωβρίου 2015

Close