Written by 23:00 Αρχική Σελίδα

Το έγγραφο που καλεί ονομαστικά τους εκπαιδευτικούς που βγήκαν σε διαθεσιμότητα

Τους καλεί να υποβάλλουν δικαιολογητικά

12713a17

 

 

ΘΕΜΑ:  Ενημέρωση σχετικά με το προσωπικό των ειδικοτήτων κατά κλάδο και κατηγορία προσωπικού της Δ/θμιας Εκπαίδευσης του επισυναπτόμενου πίνακα

Παρακαλούμε όπως, με ευθύνη σας, συμπληρώσετε και αποστείλετε στην υπηρεσία μας, μέσω των οικείων Περιφερειακών Διευθυντών, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 15-07-2013 και ώρα 18.00, τους συνημμένους πίνακες, συμπληρώνοντας «ΝΑΙ» στην αντίστοιχη στήλη:

α) υπάλληλοι που είναι ανάπηροι  σε ποσοστό τουλάχιστον 67% ή πολύτεκνοι, κατά την έννοια των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου πρώτου του ν. 1910/1944 (Α’ 229), εφόσον τα τέκνα, που ορίζονται στις προαναφερόμενες διατάξεις του ν.1910/1944, συνοικούν με αυτούς και ανήκουν στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., όπως ισχύει,

β) υπάλληλοι των οποίων ο σύζυγος ή η σύζυγος ή τέκνο που ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., όπως ισχύει, και συνοικεί με αυτόν, έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%,

γ) υπάλληλοι οι οποίοι, δυνάμει νόμου ή δικαστικής αποφάσεως, ασκούν κατ’ αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα τέκνου, που συνοικεί με αυτούς και ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., όπως ισχύει

δ) υπάλληλοι των οποίων ο σύζυγος ή η σύζυγος τίθεται σε διαθεσιμότητα και

ε) υπάλληλοι οι οποίοι είναι  κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος.

Επιπλέον, να συμπληρώσετε ή να επιβεβαιώσετε τυχόν αποδοθείσα δεύτερη ειδικότητα.

Στην περίπτωση αυτοδίκαιης αποχώρησης ή παραίτησης πρέπει να συμπληρωθεί η ένδειξη «ΝΑΙ» στη σχετική στήλη.

Οι ανωτέρω πίνακες θα αποσταλούν ηλεκτρονικά (στο e-mail t09pde2n@minedu.gov.gr), ενώ με Fax στο 210 3442365 (για γραφείο 1142) θα αποσταλεί έγγραφο με πίνακες που θα περιλαμβάνουν μόνο τις στήλες: ΑΜ, Επώνυμο, Όνομα, Κωδικός ειδικότητας, καθώς και τις στήλες που αφορούν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις.

Παράλληλα, οι Διευθυντές Εκπαίδευσης, με ευθύνη τους, έχουν την υποχρέωση να ενημερώσουν, με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, όλους τους εκπαιδευτικούς των  ειδικοτήτων κατά κλάδο και κατηγορία, που ανήκουν στη Διεύθυνσή τους, σχετικά με τα ανωτέρω. Η εν λόγω ενημέρωση θα γίνει επιπλέον και με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της οικείας Διεύθυνσης, ώστε οι εκπαιδευτικοί, που εμπίπτουν σε κάποια από τις παραπάνω περιπτώσεις,  να  υποβάλουν άμεσα υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα αναφέρεται σε ποια περίπτωση από τις ανωτέρω εμπίπτουν. Η πρωτότυπη υπεύθυνη δήλωση, με συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, να κατατεθεί στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης που ανήκουν οι εκπαιδευτικοί, μέχρι τη Δευτέρα 15 Ιουλίου 2013 και ώρα 14:00. Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να αποσταλεί αυθημερόν στη Διεύθυνση Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, τμήμα Β΄, στο Fax: 210 3442365 (για γραφείο 1142). Εν συνεχεία, οι πρωτότυπες υπεύθυνες δηλώσεις, με συνημμένα τα σχετικά δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα υπευθύνως δηλούμενα, θα πρέπει να έχουν περιέλθει στη Διεύθυνση Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Τμήμα Β’, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, στις οποίες ανήκουν οι Εκπαιδευτικοί, το αργότερο έως τις 17 Ιουλίου 2013.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

 

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ

Εσωτερική Διανομή:

Δ/νση Προσωπικού Δ.Ε.-ΤμήμαΒ΄

Ειδικότητες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

 

 

1.      ΠΕ12.12 – ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ
2.      ΠΕ14.01 – ΙΑΤΡΟΙ
3.      ΠΕ14.02 – ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ
4.      ΠΕ14.03 – ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ
5.      ΠΕ14.06 – ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
6.      ΠΕ17.09 – ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
7.      ΠΕ17.13 – ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
8.      ΠΕ18.01 – ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
9.      ΠΕ18.04 – ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
10.  ΠΕ18.05- ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
11.  ΠΕ18.07 – ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
12.  ΠΕ18.08 – ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ
13.  ΠΕ18.09 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
14.  ΠΕ18.10 – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
15.  ΠΕ18.11 – ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ
16.  ΠΕ18.20 – ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ
17.  ΠΕ18.21 – ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
18.  ΠΕ18.24 – ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
19.  ΠΕ18.25 – ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
20.  ΠΕ18.26 – ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
21.  ΠΕ18.27 – ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
22.  ΠΕ18.29 – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
23.  ΠΕ18.33 – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ
24.  ΠΕ18.37 – ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
25.  ΠΕ18.39 – ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
26.  ΠΕ34 – ΙΤΑΛΙΚΗΣ
27.  ΠΕ40 – ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ
28.  ΤΕ01.08 – ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
29.  ΤΕ01.10 – ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
30.  ΤΕ01.11 – ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
31.  ΤΕ01.12 – ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ
32.  ΤΕ01.14 – ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
33.  ΤΕ01.19 – ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
34.  ΤΕ01.20 – ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
35.  ΤΕ01.25 – ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ
36.  ΤΕ01.26 – ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ
37.  ΤΕ01.29 – ΒΟΗΘ.ΙΑΤΡ. ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓ. ΕΡΓΑΣΤHΡΙΩΝ
38.  ΤΕ01.30 – ΒΟΗΘΟΙ ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ – ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ
39.  ΤΕ01.31 – ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
40.  ΔΕ01.01 – ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
41.  ΔΕ01.02 – ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
42.  ΔΕ01.04 – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
43.  ΔΕ01.05 – ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ
44.  ΔΕ01.08 – ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ
45.  ΔΕ01.10 – ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
46.  ΔΕ01.11 – ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ)
47.  ΔΕ01.12 – ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
48.  ΔΕ01.13 – ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ
49.  ΔΕ01.14 – ΚΟΠΤΙΚΗΣ-ΡΑΠΤΙΚΗΣ
50.  ΔΕ01.15 – ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΙΑΣ
51.  ΔΕ01.16 – ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ
52.  ΔΕ01.17 – ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ

Last modified: 12 Ιουλίου 2013

Close