Written by 20:43 ΑΣΕ

Σειρά νομοθετικών προτάσεων για ανάκτηση απωλειών και πραγματική ανακούφιση του λαού

 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΚΕ

Στους τέσσερις μήνες από τις εκλογές, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ έχει καταθέσει προτάσεις νόμου και τροπολογίες, έτσι ώστε να υπάρχει κατάργηση των μνημονίων και των εφαρμοστικών τους νόμων, ανάκτηση των απωλειών απ’ τα χρόνια της κρίσης και πραγματική ανακούφιση των εργαζομένων.

Αυτές οι προτάσεις αποτέλεσαν κι αποτελούν αιτήματα, διεκδικήσεις σωματείων και άλλων μαζικών φορέων και οργανώσεων των εργαζομένων, των ανέργων, των λαϊκών στρωμάτων συνολικότερα. Σχετίζονται με μέτρα ανακούφισης των λαϊκών οικογενειών, επαναπρόσληψης εργαζομένων, αποκατάστασης και κατοχύρωσης των εργασιακών τους δικαιωμάτων, ρυθμίσεις για την Υγεία, την Παιδεία, τους δήμους κ.λπ.

Η κατάθεση των προτάσεων και των τροπολογιών από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ συμβάλλει στην ενίσχυση αυτού του αγώνα, με δεδομένο ότι η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ διατηρεί ουσιαστικά ανέπαφο το αντεργατικό – αντιλαϊκό πλαίσιο των προηγούμενων χρόνων, εγκαταλείπει τις όποιες ελάχιστες υποσχέσεις είχε δώσει στο λαό (σε αντίθεση με το τι κάνει για τις σοβαρές δεσμεύσεις της απέναντι στο μεγάλο κεφάλαιο) και ετοιμάζεται για μια νέα συμφωνία – μνημόνιο, με νέα επίθεση σε βάρος του λαού, όπως κι αν βαφτιστεί η συμφωνία αυτή.

Οι προτάσεις νόμου του ΚΚΕ δεν έχουν έρθει ακόμη για συζήτηση στη Βουλή, ενώ όλες οι τροπολογίες – με εξαίρεση δύο που κατατέθηκαν στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης – έχουν απορριφθεί από την κυβέρνηση.

 

Οι προτάσεις νόμου του ΚΚΕ

Πιο συγκεκριμένα: Η Κοινοβουλευτική Ομάδα έχει καταθέσει δύο προτάσεις νόμου, που μέχρι στιγμής η κυβέρνηση δεν έχει φέρει για συζήτηση στη Βουλή.

Η πρώτη είναι η πρόταση νόμου για την «Κατάργηση των Μνημονίων, των Μεσοπρόθεσμων Πλαισίων Δημοσιονομικής Στρατηγικής και των εφαρμοστικών τους νόμων – Καταγγελία των δανειακών συμβάσεων που έχουν ως προαπαιτούμενο την εφαρμογή των Μνημονίων», που κατατέθηκε ήδη από τις 25 Φλεβάρη 2015 και η δεύτερη είναι η πρόταση νόμου για την «Επαναφορά του κατώτερου μισθού, την επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης, του 13ου και 14ου μισθού. Ρυθμίσεις για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και κατάργηση αντεργατικών διατάξεων», που κατατέθηκε στις 23 Απρίλη του 2015.

Τροπολογίες για την πραγματική ανακούφιση του λαού

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ κατέθεσε, επίσης, μια σειρά από τροπολογίες στα νομοσχέδια που έφερε η κυβέρνηση.

Πιο συγκεκριμένα:

1) Στο νομοσχέδιο για την «ανθρωπιστική κρίση», κατέθεσε 4 τροπολογίες για:

1) Να δοθεί πλήρης και δωρεάν φαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη σε ασφαλισμένους και ανασφάλιστους.

2) Να επανασυνδεθεί το ρεύμα, να διαγραφούν οι οφειλές στη ΔΕΗ και να δοθεί δωρεάν ρεύμα σε νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας, το οποίο δεν εξασφαλιζόταν από το νομοσχέδιο.

3) Να δοθεί δωρεάν γεύμα σε όλους τους μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

4) Να διαγραφούν τα χρέη των Σχολικών Επιτροπών.

2) Στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών «Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας» κατέθεσε τροπολογία που αφορά τη ρύθμιση των οφειλών (ακόμα και με διαγραφή μέρους τους) για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, τους ανέργους και άλλα λαϊκά στρώματα, καθώς και την αναστολή μέτρων αναγκαστικής είσπραξης, κατασχέσεις κ.λπ.

3) Στο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ’ τύπου και άλλες διατάξεις» κατέθεσε τροπολογία, για να καταργηθούν τα διόδια και οι διώξεις που σχετίζονται με λαϊκές κινητοποιήσεις για την κατάργησή τους.

4) Στο νομοσχέδιο του υπουργείου Επικρατείας «Ρυθμίσεις θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις» κατέθεσε τροπολογία για να καταργηθεί η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που έκλεισε την ΕΡΤ ΑΕ, να επαναπροσληφθεί το σύνολο του προσωπικού της ΕΡΤ, με τα δικαιώματα που είχε, και να επανέλθουν όλες οι λειτουργίες της ΕΡΤ, κάτι το οποίο δε διασφαλιζόταν από το νομοσχέδιο της κυβέρνησης.

5) Στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Εκδημοκρατισμός της διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση – Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις» κατέθεσε 15 τροπολογίες που αφορούσαν επαναπρόσληψη δημοσίων υπαλλήλων που απολύθηκαν και την εξασφάλιση των εργασιακών τους δικαιωμάτων.

Πιο συγκεκριμένα:

1) Να απαγορευτεί η πολιτική επιστράτευση λόγω απεργίας ή άλλων κινητοποιήσεων των εργαζομένων.

2) Για την επανασύσταση θέσεων και κλάδων σε ασφαλιστικά ταμεία.

3) Οι Συμβάσεις των εργαζομένων στο «Βοήθεια στο Σπίτι» να μετατραπούν σε αορίστου χρόνου.

4) Να δοθεί η δυνατότητα στους πρώην δημοτικούς αστυνομικούς να παραμείνουν στη θέση που έχουν τοποθετηθεί εκ των υστέρων.

5) Να διοριστούν οι επιτυχόντες του γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 1998.

6) Να καταργηθεί η διαδικασία επανελέγχου των συμβάσεων υπαλλήλων του Δημοσίου που μετατράπηκαν σε αορίστου χρόνου.

7) Να διοριστούν οι εργαζόμενοι στους ΟΤΑ που περιελήφθησαν σε προσωρινούς πίνακες.

8) Να καταργηθεί η εργασιακή εφεδρεία.

9) Να παραταθεί η διάρκεια των προϋπολογισμών οικονομικού έτους των Δήμων έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία εγκρίσεων προϋπολογισμών και διευθετηθούν με ευθύνη των υπουργείων οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους.

10) Να προσληφθεί το σύνολο των καθαριστριών του Υπουργείου Οικονομικών με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.

11) Να καθοριστεί ενιαία εργασιακή σχέση Δημοσίου Δικαίου στο Δημόσιο.

12) Να καταργηθεί η πειθαρχική ευθύνη λόγω μη άσκησης ένδικων μέσων, όταν εκτελούνται αποφάσεις συλλογικών οργάνων.

13) Να επανέλθουν οι διαθέσιμοι και απολυμένοι υπάλληλοι του Δημοσίου.

14) Να επανασυσταθεί το ΙΓΜΕ.

15) Να παραταθούν οι συμβάσεις των καθαριστριών των σχολείων και να μετατραπούν σε συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου.

6) Στο νομοσχέδιο του υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων «Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό και άλλες διατάξεις», η ΚΟ του ΚΚΕ κατέθεσε τροπολογία για την αποκατάσταση και διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων όλων των εργαζομένων του ΟΔΙΕ (Οργανισμού Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδας), που απολύθηκαν, εξαιτίας μνημονιακού νόμου.

7) Στο νομοσχέδιο του υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» κατέθεσε 6 τροπολογίες:

1) Να δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές της Γ’ τάξης του σχολικού έτους 2014 – 15 των ημερήσιων ΕΠΑΛ που συμμετέχουν στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις, εκτός των αντίστοιχων ή συναφών του πτυχίου τους σχολών, τμημάτων και εισαγωγικών κατευθύνσεων τμημάτων των ΤΕΙ, να δηλώσουν έστω και αναδρομικά και δεύτερη ομάδα, τις σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων Υγείας – Πρόνοιας ή εφαρμοσμένων τεχνών.

2) Να δοθεί η δυνατότητα μεταγραφής στους φοιτητές που έχουν χάσει τον έναν ή και τους δύο γονείς κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους.

3) Να προβλεφθούν επιπλέον θέσεις σε ΑΕΙ κ.λπ. υποψηφίων των ακαδημαϊκών ετών 2015 – 2016 και 2016 – 2017 που προέρχονται από την Κεφαλονιά.

4) Να καταργηθεί η Πράξη Νομοθετικού Περιεχόμενου που αφορά της μαθητικές κινητοποιήσεις.

5) Για τη μοριοδότηση στην κατάταξη αναπληρωτών εκπαιδευτικών που έχουν υπηρετήσει σε δυσπρόσιτες περιοχές στους πίνακες του άρθρου 3 του νόμου 3848/2010.

6) Να παραταθεί επ’ αόριστον η λειτουργία των ΕΠΑΣ Τουρισμού.

Ριζοσπάστης 17/5/2015

Last modified: 25 Μαΐου 2015

Close