Written by 00:13 ΔΙΕΞΟΔΟΣ Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

Σχετικά με τα σχολικά γεύματα

 

Έναρξη σχολικού γεύματος

Σχετικά με τα σχολικά γεύματα

Στην  Ελλάδα της καπιταλιστικής κρίσης, των μνημονίων, της φτωχοποίησης των λαΐκών στρωμάτων και του κόσμου της εργασίας, ως αποτέλεσμα των ασκούμενων πολιτικών των περικοπών και της λιτότητας της σημερινής, αλλά και όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων, η δωρεάν σίτιση των μαθητών αποτελεί βασικό αίτημα του εκπαιδευτικού κινήματος και επιτακτική ανάγκη των καιρών.

Είναι αδιαμφισβήτητο ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία η ουσιαστική αντιμετώπιση των φαινομένων  υποσιτισμού μαθητών

Το οργανωμένο εκπαιδευτικό κίνημα , η Δ.Ο.Ε. , οι Σύλλογοι Εκπαιδευτικών Π.Ε. και οι σύλλογοι διδασκόντων των σχολικών μονάδων σε όλη την Ελλάδα, είναι εκείνοι που σε όλα αυτά τα χρόνια της εφαρμογής των μνημονίων που η οικονομική κρίση εξαθλιώνει την κοινωνία και πρωτίστως  τα παιδιά, έχουν αναδείξει το ζωτικής σημασίας θέμα του υποσιτισμού των μαθητών, έχουν διατυπώσει συγκεκριμένες διεκδικήσεις για τη σίτιση και την κοινωνική στήριξη των μαθητών και των οικογενειών τους και έχουν αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες για την, κατά το δυνατό, αντιμετώπιση του φαινομένου.

Στο πνεύμα αυτό η Πολιτεία οφείλει με ιδίους πόρους, με κρατικά κονδύλια στο πλαίσιο  μιας πολιτικής κοινωνικής πρόνοιας , να οργανώσει και να χρηματοδοτήσει σχολικά γεύματα για όλα τα παιδιά που φιλοξενούνται στους Παιδικούς Σταθμούς και φοιτούν στα Δημόσια Σχολεία όλων των βαθμίδων.

Για το σκοπό αυτό οφείλει να εξασφαλίσει  την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή στις σχολικές μονάδες και να προσλάβει  το ανάλογο  βοηθητικό προσωπικό.

Από την προηγούμενη σχολική χρονιά 2016-2017 το Υπουργείο Παιδείας  προχώρησε στην υλοποίηση του προγράμματος  σίτισης “σχολικά γεύματα” για τους μαθητές Δημοτικών Σχολείων  σε ορισμένους Δήμους της χώρας.

  Το 4ο Δημοτικό Σχολείο Χαλανδρίου, που συμμετέχει στο δυναμικό των σχολικών μονάδων του Συλλόγου μας, περιλαμβάνεται στον κατάλογο των σχολείων που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα.

Παρότι το πρόγραμμα αυτό εμφανίζεται ότι  φιλοδοξεί να ανταποκριθεί  στην προσπάθεια  αντιμετώπισης  του προβλήματος,  η υλοποίησή του αφενός είναι ευθέως εξαρτημένη από τους χορηγούς του και αφετέρου παρουσιάζει μια σειρά σοβαρών προβλημάτων .

Συγκεκριμένα:

1.Το πρόγραμμα “σχολικά γεύματα” αποτελεί μια από τις δράσεις του προγράμματος  act4Greece  που πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Εθνικής Τράπεζας και τη στρατηγική συνεργασία με φορείς και ιδρύματα ,όπως το Ίδρυμα Ωνάση, το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Λάτση, το Ίδρυμα Μποδοσάκη, την Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO και το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.

Το act4Greece αποτελεί μια πρωτοβουλία για την προώθηση της κοινωνικής και αναπτυξιακής τραπεζικής, λειτουργεί με τη δημιουργία  μια ηλεκτρονικής πλατφόρμας, που δίνει τη δυνατότητα συγκέντρωσης πόρων από το «πλήθος», δηλαδή από κάθε ενδιαφερόμενο σε κάθε γωνιά του πλανήτη, μέθοδος γνωστή διεθνώς ως crowdfunding.  Με το μοντέλο ‘’ συμμετοχικής χρηματοδότησης’’ που εισάγει, επικαλείται ότι επιχειρεί να αλλάξει  την κουλτούρα και τη νοοτροπία της κοινωνίας μας,  διακηρύσσοντας  ότι η συνεισφορά του κάθε πολίτη, όσο μικρή κι αν είναι, είναι πολύτιμη, όταν υπάρχει ένας συγκεκριμένος στόχος και έργο να υλοποιηθεί.

 Στην πραγματικότητα εισάγει την κουλτούρα της απόσυρσης  του κράτους από τις υποχρεώσεις του στον τομέα της κοινωνικής  πρόνοιας και μάλιστα σε περίοδο βαθύτατης οικονομικής και κοινωνικής κρίσης και της αντικατάστασής του από τον “εθελοντισμό” ,με το αζημίωτο μάλιστα, των ιδιωτών καθώς κατά την παρουσίασή του από την Εθνική Τράπεζα δηλώνεται ότι “Οι χρηματικοί πόροι που συγκεντρώνονται μέσω του act4Greece είναι δωρεές, και στο μέλλον, αφού υπάρξει το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο, θα μπορούν να συγκεντρώνονται χρήματα και για δανεισμό (κυρίως μικροδάνεια), αλλά και για συμμετοχή στο ίδιο κεφάλαιο μιας εταιρείας, στηρίζοντας νεοφυείς καινοτόμες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες” (!).

  1. Στην υλοποίηση του προγράμματος εμπλέκονται ανάδοχες ιδιωτικές εταιρείες διαχείρισης οι οποίες πληρώνονται για την παρασκευή και τη διάθεση των γευμάτων.
  2. Η υλοποίηση του προγράμματος δρομολογείται με δεδομένη την ανυπαρξία σχετικών υποδομών στις σχολικές μονάδες καθώς δεν υπάρχουν ούτε ειδικοί χώροι σίτισης ούτε ο κατάλληλος εξοπλισμός.

4.Δεν υπάρχει το απαράιτητο βοηθητικό προσωπικό, δηλαδή  τραπεζοκόμοι και (την ώρα που προβλέπεται ως ώρα σίτισης) καθαρίστριες, αφού οι περισσότερες καθαρίστριες είναι εργολάβοι καθαρισμού που εργάζονται μετά τις 16.00 καθημερινά.

Ως αποτέλεσμα προκύπτει η επιβάρυνση των εκπαιδευτικών με έργο και αρμοδιότητες που δεν τους ανήκουν.

 

  1. Οι εκπαιδευτικοί που καλούνται να συγκροτήσουν τις Επιτροπές Παραλαβής και την εποπτεία της σίτισης των μαθητών εκτός αυτών που συμμετέχουν στο Ολοήμερο πρόγραμμα επιβαρύνονται με απλήρωτη εργασία καθώς η ώρα αυτή δεν θεωρείται διδακτικός χρόνος και δεν χρεώνεται ως μέρος του διδακτικού τους ωραρίου.

 

Σύμφωνα και με την απόφαση της Δ.Ο.Ε. είναι σημαντικό:

Να ενημερωθούν οι γονείς σχετικά με τις συνθήκες που θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα. Να τους καλούμε από  κοινού να  διεκδικήσουν  την διασφάλιση   κάθε  κανόνα  υγιεινής και  ασφάλειας   από εξειδικευμένο   και   κατάλληλο   προσωπικό   (τεχνολόγοι   τροφίμων,   τραπεζοκόμοι,   προσωπικό καθαριότητας). Στη συνεδρίαση που αφορά στη διαδικασία σίτισης,  επικαιροποιούμε το πρακτικό, καταγράφοντας τα προβλήματα που προκύπτουν.   Το   Πρόγραμμα      μπορεί   να λειτουργήσει, με τις υπάρχουσες συνθήκες, μόνο  με   διανομή   των   γευμάτων   στους   μαθητές-τριες   για   να   τα   παίρνουν   στο σπίτι   τους, εφόσον έρχονται συσκευασμένα.    Την   ευθύνη   ομαδοποίησης   και διανομής στους μαθητές-τριες θα πρέπει να έχει η ίδια η Εταιρεία που τα παραδίδει.

 

 

 

Last modified: 15 Νοεμβρίου 2017

Close