Written by 20:00 ΔΙΕΞΟΔΟΣ Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

Ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου “Ο Περικλής” (24/5/17)

 

                               ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ Γ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ “Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ”

ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (24/5/17)

Τέλος της σχολικής χρονιάς και πυρετώδης  είναι η προετοιμασία από την πλευρά του ΥΠΕΘ και της κυβέρνησης για την επόμενη, στον ορίζοντα των επιταγών της Ε.Ε. και του ΟΟΣΑ για τη διάλυση της Δημόσιας Εκπαίδευσης  και την αναδιάρθρωσή  της στην κατεύθυνση  της ακύρωσή ς της ως δημόσιου αγαθού και της ιδιωτικοποίησής της.

Η  Υ.Α. για το Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Νηπιαγωγείο δημιούργησε ένα μοντέλο – πρόπλασμα για την Προσχολική Αγωγή και Εκπαίδευση, προπομπό των αναδιαρθρώσεων που σχεδιάζονται και για το Δημοτικό Σχολείο με τα εξής στοιχεία:

1.Κατάργηση του ενιαίου ολοήμερου Προγράμματος στην βάση της υποχρεωτικότητας μόνο για την πρωινή λειτουργία και της προαιρετικότητας για την απογευματινή.

 1. Προϋποθέσεις φοίτησης για τα νήπια στο προαιρετικό απογευματινό πρόγραμμα.
 2. Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας με βάση τον αριθμό των φοιτούντων νηπίων.
 3. Ακύρωση της ποιοτικής προέκτασης του πρωινού προγράμματος σε ενιαίο πλαίσιο με το απογευματινό και του αντισταθμιστικού ρόλου που αυτό προσφέρει
 4. Δημιουργία μικτών τμημάτων με τις αρνητικές συνέπειες που ήδη γνωρίζουμε.
 5. Κατάργηση της εναλλαγής της βάρδιας των νηπιαγωγών στο Ολοήμερο πρόγραμμα
 6. Δημιουργία όρων επισφάλειας της εργασίας των νηπιαγωγών (εκπαιδευτικοί όχι αποκλειστικά ΠΕ 60, χωριστές σταθερές βάρδιες, ακύρωση λειτουργίας του ολοήμερου προγράμματος ανά πάσα στιγμή εντός του έτους, διεύρυνση  των  ελαστικών  μορφών  εργασίας  στο Ολοήμερο)
 7. Συνθήκες προετοιμασίας για τη σταδιακή απόσυρση του κράτους από το Δημόσιο Σχολείο

Ταυτόχρονα η Υ.Α. για τη θεσμοθέτηση του διδακτικού ωραρίου των νηπιαγωγών στις 25 ώρες, που στην πραγματικότητα αγγίζει τις 30 ώρες με την προσέλευση και τα διαλείμματα,   με κλιμάκωση για τους υπηρετούντες σε 4/θέσια και άνω Νηπιαγωγεία επέφερε αύξηση του διδακτικού ωραρίου τους , που είναι πλέον το μεγαλύτερο σε όλες βαθμίδες  της Εκπάιδευσης  και ανοιξε το δρόμο για την επέκτασή της στους εκπαιδευτικούς ολόκληρης της πρωτοβάθμιας κατά τα συμφωνηθέντα στο 4ο μνημόνιο.

Στο ίδιο μήκος κύματος και η τροπολογία για την Ειδική Αγωγή που περιορίζει τις δυνατότητες μείωσης του αριθμού των παιδιών ανά τμήμα όταν υπάρχουν μαθητές με ειδικές ανάγκες  αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο επί της ουσίας των αριθμό των μαθητων ανά τμήμα κατά τα συμφωνηθέντα στο 4ο μνημόνιο

Η  θεσμοθέτηση της εισαγωγής της περιγραφικής αξιολόγησης των μαθητών και στο Νηπιαγωγείο σηματοδοτεί την πρώιμη κατηγοριοποίηση των μαθητών, από την ηλικία του νηπίου και οδηγεί στην ταξινομική ιεράρχηση των μαθητών, σε διαχωρισμούς και σε διακριτές μαθητικές «ταυτότητες» (αποτυχημένος – επιτυχημένος) που συνοδεύουν το νήπιο στο δημοτικό σχολείο.

Ο προσφάτως ανακοινωθείς περιορισμός δημοσιονομικού χαρακτήρα που αποκλείει την ίδρυση παραρτήματος Νηπιαγωγείου στην περίπτωση που απαιτείται πρόσληψη αναπληρωτή αποτελεί ένα ακόμη κομματάκι στο παζλ.

Στο έδαφος λοιπόν αυτό  των  μέτρων της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ που συνεχίζει το καταστροφικό έργο των προηγούμενων κυβερνήσεων και την υπονόμευση της δημόσιας προσχολικής αγωγής,  ο Υπουργός Παιδείας και ο Πρωθυπουργός εξαγγέλλουν την υποχρεωτική δίχρονη προσχολική αγωγή ενώ τις αμέσως επόμενες μέρες διευκρινίζουν ότι η θεσμοθέτησή της παραπέμπεται στο τέλος της τριετίας που λειτουργεί ως δήθεν μεταβατικό στάδιο με τη δυνατότητα επιλογής των γονέων μεταξύ ιδιωτικών και δημοτικών παιδικών σταθμών και Δημόσιου Νηπιαγωγείου για τη φοίτηση των παιδιών τους ηλικίας προνηπίου.

Στην πραγματικότητα εξαπατούν  και παραπλανούν με τον πλέον κυνικό τρόπο την κοινωνία και τους εκπαιδευτικούς παίζοντας σε διπλό ταμπλώ και αποφεύγοντας να δεσμευθούν για χρηματοδότηση δομών και προσλήψεων.

 Υποχρεωτική προσχολική αγωγή  και εκπαίδευση που δεν θα  παρέχεται απόκλειστικά και  ΜΟΝΟ στο Δημόσιο Νηπιαγωγειο δρομολογεί   τη λειτουργία, για πρώτη φορά, τμήματος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ( προνήπια 4-5 ετών) στα πλαίσια των Δήμων. Για άλλη μια φορά το Νηπιαγωγείο  λειτουργεί ως δούρειος ίππος για την εφαρμογή των κατευθύνσεων του ΟΟΣΑ και της ΕΕ για την υπαγωγή  της Εκπαίδευσης στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ας μην ξεχνάμε την απόφαση – πρόταση της ΚΕΔΕ προς την κυβέρνηση για την υπαγωγή της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  στους Δήμους.

Παράλληλα σηματοδοτεί το άνοιγμα της κερκοπορτας για την εισβολή  των συνθηκών, των  κανόνων  και των εργασιακών σχέσεων  των δήμων σε δομές της Δημόσιας Εκπαίδευσης δηλαδή την είσοδο των κουπονιών- vouchers, των  διδάκτρων  – τροφείων , των ωραρίων  και της 30ωρης ελαστικής εργασίας  όλων των μορφών.

Με τον τρόπο αυτό διαμορφώνεται μια μεγάλη αγορά στο πεδίο της προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης  η οποία εξυπηρετείται μεθοδικά  με τη μεταβατικότητα σε βάθος τριετίας. Πράγματι η διαπιστωμένη υπογεννητικότητα επιτρέπει την απορρόφηση των προνηπίων όπου υφίσταται, χωρίς ούτε μια πρόσληψη νηπιαγωγού και ούτε μία νέα αίθουσα Νηπιαγωγείου. Όπου ωστόσο δεν υπάρχει δυνατότητα απορρόφησης από τις υπάρχουσες δομές και το ήδη υπάρχον εκπαιδευτικό  προσωπικό τα προνήπια ωθούνται στους δημοτικούς και στους ιδιωτικούς   βρεφονηπιακούς  σταθμούς πληρώνοντας τροφεία ή μένουν στο σπίτι τους. Πίσω από τη ρητορική της δίχρονης προσχολικής αγωγής κρύβεται η ιδιωτικοποίηση και η προώθηση των κατευθύνσεων του ΟΟΣΑ και της ΕΕ και η ικανοποίηση ιδιωτικών συμφερόντων.  Γι αυτό, πέρα από τις απατηλές εξαγγελίες , δεν υπάρχει ούτε ένα συγκεκριμένο βήμα για την κατασκευή νέων νηπιαγωγείων και τον διορισμό Νηπιαγωγών.

Δεν έχουμε καμιά αυταπάτη : μόνο οι εργαζόμενοι και το εκπαιδευτικό κίνημα μπορούν να επιβάλουν τη δίχρονη υποχρεωτική δημόσια δωρεάν προσχολική εκπαίδευση στα δημόσια Νηπιαγωγεία και το 12χρονο ενιαίο σχολείο. Αυτό είναι το αίτημα που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της εργαζόμενης πλειοψηφίας και δεν έχει καμιά σχέση με την πολιτική της διάλυσης του δημόσιου σχολείου και της μαζικής εξαπάτησης της κοινωνίας που προωθεί το υπουργείο.

Η δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή και εκπαίδευση πρέπει να καλύπτει όλα τα παιδιά από 4-6 χρόνων γιατί από τα 4 χρόνια αρχίζει η συνειδητή προσέγγιση – ανακάλυψη της γνώσης από το παιδί. Γι αυτό από κει αρχίζει η εκπαιδευτική διαδικασία η οποία  διαχωρίζει  την προσχολική αγωγή και εκπαίδευση από τη φροντίδα και πρέπει να είναι στην πλήρη ευθύνη του Υπ Παιδείας σε όλα τα επίπεδα όπως τα σχολεία Το Νηπιαγωγείο προσφέρει Αγωγή και Εκπαίδευση η οποία πρέπει να παρέχεται αποκλειστικά από την αντίστοιχη  δομή της δημόσιας εκπαίδευσης – το δημόσιο Νηπιαγωγείο χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οικειοποιείται χαρακτηριστικά Δημοτικού Σχολείου. . Οι βρεφονηπιακοί σταθμοί πρέπει να είναι δημόσιοι και να καλύπτουν όλα τα παιδιά από 0-4 χρόνια.

 

Αγωνιζόμαστε και διεκδικούμε  

Κατάργηση της Υ.Α, για τον Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Νηπιαγωγείο

Μείωση του διδακτικού ωραρίου των Νηπιαγωγών στο επίπεδο της Πρωτοβάθμιας με καθολική εφαρμογή της κλιμάκωσής του αναλόγως των χρόνων υπηρεσίας και απότερο στόχο την εξίσωση με το ωράριο της Δευτεροβάθμιας για όλους τους εκπαιδευτικούς .

Δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή και εκπαίδευση για όλα τα παιδιά 4-6 ετών αποκλειστικά στο δημόσιο Νηπιαγωγείο. Κανένα νήπιο – προνήπιο έξω από το δημόσιο Νηπιαγωγείο.

Μείωση του αριθμού των παιδιών σε 15 ανά τμήμα

Καμία κατάργηση-συγχώνευση Νηπιαγωγείου ή τμήματος.

Μαζικοί μόνιμοι διορισμοί Νηπιαγωγών για την κάλυψη όλων των αναγκών.

Νέα κτίρια και σύγχρονες υποδομές για τα δημόσια νηπιαγωγεία με κρατική χρηματοδότηση.

Λειτουργία των τμημάτων των Νηπιαγωγείων με αμιγή σύνθεση: τμήματα κλασσικού, τμήματα ολοήμερου προγράμματος.

Ο Σύλλογός μας καλύπτει συνδικαλιστικά τους/τις συναδελφους νηπιαγωγούς μελη του να συγκροτήσουν τμήματα των Νηπιαγωγείωνν τους με αμιγή σύνθεση , τμήματα κλασσικού, τμήματα ολοήμερου προγράμματος, σύμφωνα με τις αιτήσεις των γονέων. 

 

Κανένα παιδί ηλικίας 0-4 ετών έξω από του βρεφονηπιακούς σταθμούς.

Όχι σε κουπόνια vouchers, δίδακτρα, χρηματοδότηση ΕΣΠΑ και χορηγούς.

Διορισμούς βρεφονηπιοκόμων στους Δήμους με σταθερή μόνιμη εργασία με πλήρη δικαιώματα και αξιοπρεπείς αμοιβές.

Αποτέλεσμα εικόνας για οχι χρυση αυγη

                       ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ Γ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ “Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ”

ΓΙΑ ΕΠΙΘΕΣΗ ΧΡΥΣΑΥΓΙΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (24/5/17)

Η  έλευση των προσφύγων στα μέρη μας, ανθρώπων κυνηγημένων από την πόλεμο και τη φτώχεια, ανθρώπων που με ακραίους κινδύνους, τρομακτικές συνθήκες  και απόλυτο πόνο εγκατέλειψαν τις πατρίδες τους σε αναζήτηση ενός καινούριου τόπου για να χτίσουν από την αρχή τη ρημαγμένη τους ζωή,  αποτελεί φαινόμενο πρωτόγνωρο για τις πρόσφατες γενιές των Ελλήνων  χαραγμένο  βαθιά ωστόσο στη συλλογική μνήμη του λαού μας  από τη δική του προσφυγική εμπειρία του περασμένου αιώνα.

Στη δική μας περιοχή  τα προσφυγόπουλα , οι οικογένειες  των οποίων  φιλοξενούνται σε νοικιασμένες απο φορείς κατοικίες και εντάχθηκαν στον κοινωνικό ιστό με απόλυτη επιτυχία, γράφτηκαν και φοιτούν στα πρωινά τμήματα των σχολείων μας , μαθαίνουν γράμματα, παίζουν και χαίρονται με τους συμμαθητές τους, γιατρεύοντας  με το βάλσαμο της αλληλεγγύης και της ανθρώπινης αγκαλιάς τις πληγές που τους άνοιξε ο πόλεμος και το ξερίζωμα από τις πατρίδες τους. 

Μέσα από το  σκοτάδι ενός δικτυακού τόπου χωρίς δηλωμένη ταυτότητα και υπογραφή συντάκτη,  με ολοφάνερες ωστόσο τις,  χρυσαυγίτικης αντίληψης ρατσιστικές, ξενοφοβικές και  μισάνθρωπες  ιδεοληψίες, οι εκπαιδευτικοί της τάξης   και τα σωματεία μας   δεχόμαστε απροκάλυπτη επίθεση για την έμπρακτη υπεράσπιση του δικαιώματος των προσφυγόπουλων του πολέμου και της φτώχειας να φοιτήσουν στα σχολεία της χώρας μας  και για τα ευεργετικά αποτελέσματα  που έχει για αυτά τα παιδιά η ένταξή τους σε αυτά.

Συγκεκριμένα στο δικτυακό αυτό τόπο, συναδέλφοι  μέλη  του συλλόγου μας  και άλλων εκπαιδευτικών συλλόγων στοχοποιούνται προκλητικά. 

Ανάμεσά τους και ονομαστικά, στοχοποιούνται συνάδελφοί μας που υπηρετούν σε σχολεία του συλλόγου μας «Ο Περικλής». 

 Συγκεκριμένα σύμφωνα με τον ανώνυμο   αρθρογράφο  μια συναδέλφισσά μας,  την οποία αποκαλεί «λαθρολάγνα δασκαλίτσα »,  « δημοσιεύει δακρύβρεχτη επιστολή άκρατης λαθρολαγνείας » μέσα από την οποία γίνεται φανερό κατά τον συντάκτη της ανάρτησης ότι « οι λαθρόπαιδες ουσιαστικά ταλαιπωρούνται από τους δωσίλογους εκπαιδευτικούς που με το ζόρι θέλουν να τους εντάξουν στο εγχώριο εκπαιδευτικό σύστημα προκειμένου να αυξήσουν τον αριθμό των μαθητών » και ότι « με τον τρόπο αυτό ο κόσμος θα γίνει πολύ χειρότερος όπως δείχνει το παράδειγμα των χωρών της Βόρειας Ευρώπης που πλέον έχουν αποδεχθεί τη μετατροπή τους σε πολυφυλετικά μορφώματα με νέα (μωαμεθανικά) ήθη να παίρνουν τη θέση του Ευρωπαϊκού πολιτισμού ». Με απύθμενο κυνισμό , έμπλεο ναζιστικής αντίληψης καταλήγει : « Όσο για τον “ασφαλή κόσμο” που θα φέρει ο απρόσκοπτος λαθροεποικισμός, τα αμέτρητα αποτρόπαια εγκλήματα που έχουν γίνει από λαθροεποίκους μαρτυρούν ακριβώς το αντίθετο ».

Η συναδέλφισσά μας αποτελεί μια από τις εκατοντάδες περιπτώσεις εκπαιδευτικών, για την ακρίβεια, από το σύνολο των εκπαιδευτικών σε όλη τη  χώρα, στο Χαιδάρι, στο Ικονιο, στο Αιγάλεω, στον Κολωνό, στην Αγία Παρασκευή , στο Χαλάνδρι, στο Ωραιόκαστρο και αλλού, που υποδέχτηκαν στα σχολεία και στις τάξεις τους, προσφυγόπουλα.  Ο  αγώνας για την επίτευξη του στόχου ήταν  καθημερινός  από το ξεκίνημα  τούτης της χρονιάς, για να ακυρωθούν στην  πράξη οι περιορισμοι της συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας που θεωρούν  τα προσφυγόπουλα  προσωρινά,   ανεπιθύμητα, λαθρόβια  παιδιά ενός κατώτερου θεού, τα οποία δεν προστατεύονται από τη σχετική διεθνή  νομοθεσία  που τούς παρέχει το δικαίωμα στην Εκπαίδευση  αλλά και απέναντι στη γραφειοκρατία, στη δυσκαμψία και τα εμπόδια της Διοίκησης της Εκπαίδευσης.

Άλλος συνάδελφός μας στοχοποιείται επειδή αναδημοσιεύει την επιστολή αυτή στο προσωπικό του μπλογκ.

Είναι  χαρακτηριστικο το γεγονός ότι για δεύτερη φορά μέσα σε τούτη τη σχολική χρονιά,  μετά την εμφάνιση φειγ βολάν κοντά σε σχολεία του συλλόγου μας  και συνθημάτων  στους τοίχους τους με ρατσιστικό και ξενοφοβικό περιεχόμενο,  κάνει την εμφάνισή του το εγκληματικό ναζιστικό μόρφωμα.

Είναι φανερό ότι το  « αυγό του φιδιού » απέναντι σε αυτή την πραγματικοτητα  νιώθει πολύ στριμωγμένο να εκκολαφθεί. Ο ανθρωπισμός, η αλληλεγγύη των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονέων τους, η αποφασιστικότητά τους να υπερασπίσουν το δικαίωμα των κατατρεγμένων από τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και την φτώχεια παιδιών στη μόρφωση,   απειλούν δραστικά τη μισαλλοδοξία, την ξενοφοβία και το μισανθρωπισμό που θέλουν να εμπνεύσουν. Το δηλητήριό τους  χύνεται όχι απλώς σε άγονο αλλά σε κατάξερο έδαφος  με ανύπαρκτες πιθανότητες να βλαστήσει. Αυτός είναι και ο φόβος τους .

 Ο Σύλλογός μας, οι μάχιμοι εκπαιδευτικοί της τάξης, το αγωνιζόμενο εκπαιδευτικό κίνημα  δηλώνουμε κατηγορηματικά και απερίφραστα ότι θα είμαστε παρόντες  σε κάθε σχολείο και για την επόμενη σχολική χρονιά για να υποδεχθούμε τα προσφυγόπουλα και να προασπίσουμε το δικαίωμά τους στη ζωή και στη μόρφωση όπως υποδεχόμαστε όλα τα παιδιά χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς.

Τα σχολεία μας,  μια αγκαλιά αλληλεγγύης ανοιχτή για όλα τα παιδιά, ελληνόπουλα, προσφυγόπουλα, μεταναστόπουλα!

Δεν υπάρχει  λαθραία ζωή, λαθραίο παιδί, λαθραίος άνθρωπος.

   Τον φόβο μας να έχουν!

 Τον φασισμό βαθιά κατάλαβέ τον

Δεν θα πεθάνει μόνος

Τσάκισέ τον!

                              ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ Γ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ “Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ”

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (24/5/17)

 

Η σημερινή κυβέρνηση συνεχίζει την πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων και οδηγεί στην αποδόμηση της Ειδικής Αγωγής. Ένα μεγάλο μέρος του μαθητικού δυναμικού με αναπηρία παραμένει αχαρτογράφητο, χωρίς πρόσβαση στη δημόσια εκπαίδευση, με τους γονείς να αναλαμβάνουν το κόστος της εκπαίδευσης των παιδιών τους. Οι σχέσεις εργασίας είναι ελαστικές, γεμάτες ανασφάλεια καθώς μεγάλο μέρος των μόνιμων αναγκών καλύπτεται από αναπληρωτές, ενώ συνεχίζεται ο κατακερματισμός των εργαζομένων με την πρόταξη διαφορετικών κάθε φορά κριτηρίων. Η χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ και η υπεράσπιση των οδηγιών της ΕΕ αποτελεί σταθερή κυβερνητική επιλογή και οδηγεί στην περαιτέρω διάλυση της Ειδικής Αγωγής. Η απουσία διορισμών και η ΥΑ αναφορικά με τα κριτήρια πρόσληψης αναπληρωτών ειδικής αγωγής  εναρμονίζονται πλήρως με ΕΕ-ΟΟΣΑ και όχι με τις πραγματικές ανάγκες του μαθητικού πληθυσμού.

Οι προθέσεις του υπουργείου έχουν βασικό σκοπό τη μείωση της κρατικής χρηματοδότησης, την ενίσχυση της ιδιωτικοποίησης και την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών με σύνδεση εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων και αποδοτικότητας. Η πρόκριση ενός προσοντολογίου και η απαξίωση των πτυχίων προτάσσει την αξιολόγηση εκπαιδευτικών και τμημάτων έναντι της κάλυψης των πραγματικών αναγκών της Ειδικής Αγωγής. Μεγάλοι χαμένοι πρώτα τα παιδιά και στη συνέχεια οι εκπαιδευτικοί. Οι αναπληρωτές θα επιδίδονται σε κυνήγι τυπικών προσόντων ενώ παράλληλα θα υποαπασχολούνται. Οι μόνιμοι θα χρησιμοποιούνται για την κάλυψη οποιονδήποτε αναγκών σε οποιοδήποτε χώρο και βαθμίδα.

Αγωνιζόμαστε και διεκδικούμε:

 • έγκαιρη διάγνωση και καταγραφή των ατόμων με ειδικές ανάγκες.
 • έλεγχο των ιδιωτικών μονάδων ειδικής εκπ/σης και μετατροπή τους σε δημόσιες.
 • πρώιμη παρέμβαση, ίδρυση ΤΕ σε κάθε σχολείο με απαραίτητο εξοπλισμό και υλικό και στελέχωση με μόνιμο προσωπικό.
 • δημιουργία και δεύτερου ΤΕ ανάλογα με τις ανάγκες κάθε σχολείου.
 • μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα, επαναπροσδιορισμό περιεχομένου, μεθόδων διδασκαλίας και μέσων.
 • αύξηση των δαπανών για την παιδεία στο 15% του τακτικού προϋπολογισμού.
 • κατοχύρωση παιδαγωγικής εκπαιδευτικής κατεύθυνσης των ΚΕΔΔΥ, άμεση στελέχωσή τους, μικρότερες περιοχές ευθύνης ανά δήμο, λιγότερες διοικητικές αρμοδιότητες, κινητές μονάδες που θα επισκέπτονται τα σχολεία και θα στηρίζουν εκπαιδευτικούς και μαθητές.
 • διορισμούς εκπαιδευτικών σε όλα τα δημόσια ιατροπαιδαγωγικά κέντρα.
 • στελέχωση των ειδικών σχολείων με όλες τις απαραίτητες ειδικότητες με μόνιμη σχέση εργασίας.
 • κανένα κλείσιμο-συγχώνευση σχολικής μονάδας. 20 μαθητές/τμήμα στα δημοτικά, 15 ανά τμήμα Α΄ και Β΄ δημοτικού και στα νηπιαγωγεία.
 • αναβάθμιση των υπαρχόντων και ίδρυση νέων εκπαιδευτικών μονάδων δημόσιας και δωρεάν, ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΕΕΕΕΚ).
 • ειδική εκπαίδευση εφόρου ζωής για τα άτομα με βαριές, πολλαπλές αναπηρίες και ίδρυση κέντρων αυτόνομης διαβίωσης.
 • μόνιμη σταθερή, προστατευμένη – υποστηριζόμενη εργασία για τα άτομα με ειδικές ανάγκες στο Δημόσιο και στον Ιδιωτικό Τομέα.
 • μαζικούς μόνιμους διορισμούς στην ειδική εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες της χωρίς καμία κατηγοριοποίηση των εκπαιδευτικών.
 • κατάργηση του θεσμού των ΑΜΩ και της ελαστικής εργασίας.
 • μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους με πλήρη εργασιακά, ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά δικαιώματα.
 • ενιαία κριτήρια μεταθέσεων, διορισμών σε όλη την εκπαίδευση.
 • διορισμούς με βάση το χρόνο λήψης του πτυχίου και την προϋπηρεσία και διορισμό όλων των αναπληρωτών και όσων έχουν υπογράψει έστω και μια σύμβαση στο δημόσιο σχολείο.
 • επαναλειτουργία των διδασκαλείων, με απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα.
 • καθιέρωση του θεσμού της μετεκπαίδευσης σε θέματα ειδικής αγωγής και στη β/βάθμια εκπαίδευση.
 • περιοδική ουσιαστική επιμόρφωση με τη χρηματοδότηση του υπουργείου του προσωπικού όλων των ΣΜΕΑ, αλλά και των εκπαιδευτικών της γενικής εκπαίδευσης σε θέματα ειδικής αγωγής.
 • κατάργηση των νόμων που εμπορευματοποιούν την ειδική αγωγή, προωθούν την ιατρικοποίηση, κατηγοριοποιούν τους εκπαιδευτικούς και ανατρέπουν εργασιακά δικαιώματα.
 • κατάργηση του Ν.3848/2010. Κανένα προσοντολόγιο. Όχι στα πιστοποιητικά παιδαγωγικής, διδακτικής επάρκειας. Όχι στην αξιολόγηση, στο σχεδιαζόμενο πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας και το πλαίσιο προσόντων εκπαιδευτικού.
 • άμεση κατάργηση της τροπολογίας και της ΥΑ για ειδική αγωγή και αναπληρωτές.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΤΗΣ Γ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ “Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ” ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ (24/5/17)

Στην κοινωνία

Το μνημονιακό καθεστώς κοινωνικής λεηλασίας και επιτροπείας που έχουν επιβάλει εφτά χρόνια τώρα όλες οι κυβερνήσεις, ΕΕ και ΔΝΤ ισοπεδώνει μισθούς, συντάξεις, ασφάλιση, υγεία, παιδεία, εργασιακές σχέσεις, κοινωνικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα και ξεπουλά τη δημόσια περιουσία και την κατοικία (ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί) .

Η σημερινή την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ και όλη η συστημική αντιπολίτευση μας καλούν να γίνουμε ξανά θυσία, για τα αντικοινωνικά πρωτογενή πλεονάσματα 3,5% που θα σημάνουν νέα σκληρά μέτρα 7δις κάθε χρόνο,  για την “ανάπτυξη” των κερδών του κεφαλαίου. Ταυτόχρονα εμπλέκει τη χώρα ακόμα και στις πολεμικές επιχειρήσεις των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων με την παροχή βάσεων και πολιτικής στήριξης στις πολεμικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ στη Συρία και τη Μέση Ανατολή.

 

Ύστερα από 7 χρόνια Μνημονίων αποδεικνύεται ότι η αποδοχή του μονόδρομου της Ε.Ε., του χρέους και των διαπραγματεύσεων με τους «θεσμούς» σημαίνει Μνημόνια και θυσίες  χωρίς ΤΕΛΟΣ.

Στο σχολείο

Η κυβέρνηση και το Υπ. Παιδείας πιστοί στην τήρηση του Μνημονίου προωθούν το φτηνό, ευέλικτο, επιχειρηματικό, σχολείο της αγοράς που συμφώνησαν με την ΕΕ και τον ΟΟΣΑ. Συρρικνώνουν τη δημόσια εκπαίδευση. Καταστρέφουν χιλιάδες θέσεις εργασίας και κόβουν εκπαιδευτικές παροχές στους μαθητές.  Απαξιώνει – διαλύει την ειδική αγωγή, συρρικνώνει το ολοήμερο, ΔΕ θα κάνει κανένα διορισμό και προετοιμάζει απολύσεις αναπληρωτών.

Με τον τρόπο πρόσληψης  απαξιώνει τα πτυχία και την προϋπηρεσία και εισάγει προσοντολόγιο  στους αναπληρωτές ειδικής για να το επεκτείνει στη συνέχεια και στους αναπληρωτές γενικής. Να επιβάλει την ανακύκλωση της ανεργίας στου αναπληρωτές – όχι σταθερή νέα σύμβαση αναπληρωτή κάθε χρόνο.

Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και το νέο συμπληρωματικό Μνημόνιο με την ΕΕ και ΟΟΣΑ προβλέπει:

 • Υποχρηματοδότηση και “οικονομική αυτονομία” των σχολείων- βλέπε χορηγούς.
 • Αύξηση του ωραρίου των εκπαιδευτικών και νέες μειώσεις μισθών.
 • Vouchers και δίδακτρα στα σχολεία. Αύξηση μαθητών ανά τάξη – συγχωνεύσεις
 • αξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ – κατηγοριοποίηση σχολείων, μαθητών εκπαιδευτικών.

 

Ο αγώνας για να Μην Περάσει η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση-οι αναδιαρθρώσεις στην εκπαίδευση είναι αγώνας για την υπεράσπιση του δικαιώματος των παιδιών στη μόρφωση και της εργασίας των εκπαιδευτικών. 

Η λύση στους αγώνες μας

 

Ξέρουμε ότι μόνο όπου και όταν κάναμε αγώνα κερδίσαμε κάτι. Εμείς σταματήσαμε την αξιολόγηση, τις απολύσεις, τις καταργήσεις σχολείων. Οι  αντιδράσεις των συλλόγων διδασκόντων και των συναδέλφων υποχρέωσαν στην αναγνώριση της ώρας σίτισης για όλους. Οι κινητοποιήσεις και το μπλοκάρισμα των ΠΥΣΠΕ απέτρεψαν τις μετακινήσεις συναδέλφων εκτός Δ/νσης.

Η απογοήτευση, η παραίτηση, η αδράνεια, ο συμβιβασμός και η παραδοχή ότι “δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα”  – “Όλα θα περάσουν” , διευκολύνει αυτούς που μας κυβερνούν να συνεχίζουν την καταστροφή.

 

Να βάλουμε τέρμα στη συναίνεση, στην αδράνεια και τον συμβιβασμό της ΔΟΕ – ΑΔΕΔΥ – ΓΣΕΕ.

 

Η ΓΣ του συλλόγου αποφασίζει να δώσουμε τη μάχη ενάντια : στην εκπαιδευτική και εργασιακή βαρβαρότητα, την αντιεκπαιδευτική μεταρρύθμιση που έχουν ετοιμάσει, κόντρα στα Μνημόνια, κόντρα στο Χρέος και στην ίδια την ΕΕ και τις κυβερνήσεις που τα επιβάλλουν.

 

 1. Μπλοκάρισμα οποιασδήποτε προσπάθειας υποχρεωτικών μετακινήσεων, συμπτύξεων τμημάτων, συγχωνεύσεων, με συγκεντρώσεις και καταλήψεις σε Διευθύνσεις και Περιφέρειες.
 2. Απεργία – Αποχή από κάθε διαδικασία αξιολόγησης/αυτοαξιολόγησης.
 3. Άμεση προκήρυξη απεργιακών κινητοποιήσεων σε κάθε περίπτωση ανακοίνωσης και προσπάθειας εφαρμογής των μνημονιακών αντιεκπαιδευτικών μέτρων (αύξηση ωραρίου, αύξηση μαθητών ανά τμήμα κλπ.)
 4. Συμβολή σε πανεργατικό αγωνιστικό- απεργιακό συντονισμό για την ανατροπή των αντεργατικών, αντιλαϊκών πολιτικών.

Με τη λειτουργία των σχολείων την επόμενη χρονιά (Σεπτέμβρης 2017) για τη  διαμόρφωση των τμημάτων, των προγραμμάτων καλούμε όλους τους συναδέλφους και συλλόγους διδασκόντων να :

Να μη συμβάλλουν, να μην αποδεχτούν και να αντιπαλέψουν συλλογικά το κλείσιμο οποιουδήποτε τμήματος, τη λειτουργία υπεράριθμου τμήματος σχολείου ή νηπιαγωγείου.

Να διαμορφώσουν έτσι τα προγράμματα ώστε να υπερασπίσουν όλες τις θέσεις εργασίας και τη θέση όλων των εκπαιδευτικών στο σχολείο.

Οι σύλλογοι διδασκόντων με την τοποθέτηση του κάθε συναδέλφου να απαιτήσουν :

 • Ένας εκπαιδευτικός ΠΕ70-δάσκαλος/α για κάθε τμήμα.
 • Επιπλέον εκπαιδευτικοί ΠΕ70-δάσκαλοι/ες για το ολοήμερο, ανάλογα με τα τμήματα που δημιουργούνται με διαμόρφωση του προγράμματος με τις ώρες σίτισης για όλους τους συναδέλφους.
 • Εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων για τη διδασκαλία κάθε διδακτικού αντικειμένου από τον αντίστοιχο εκπαιδευτικό ειδικότητας.
 • Ενισχυτική διδασκαλία για κάθε μαθητή που τη χρειάζεται, η οποία και θα παρέχεται από τους/τις εκπ/κούς ΠΕ70 στις υπολειπόμενες ώρες από το πρόγραμμα της τάξης, μέχρι τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου – Να διαμορφώσουν πρόγραμμα ενισχυτικής και να το υποβάλλουν .
 • Εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής για όλα τα Τμήματα Ένταξης και την Παράλληλη Στήριξη.
 • Δημιουργία Τάξεων Υποδοχής με τοποθέτηση επιπλέον δάσκαλου όπου υπάρχουν προσφυγόπουλα
 • Λειτουργία της πρωινής ζώνης, όπου αυτή είναι αναγκαία

Επίσης να απαιτήσουν με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων την κατάτμηση των τμημάτων με πάνω από 25 μαθητές, όπως και εκεί που υπάρχουν διαγνώσεις με ειδικές μαθησιακές ανάγκες.

 Να ενημερώνουν για αυτό το σύλλογο και τους αιρετούς.

Όλοι μαζί να μην επιτρέψουμε το “κουκούλωμα” – εξαφάνιση των κενών καθώς και τη λειτουργία των σχολείων με πολλές διαφορετικές ταχύτητες, αλλού με κάποιες ειδικότητες, αλλού μόνο με δασκάλους, αλλού με ολοήμερο μόνο με ειδικότητες και ολοήμερο χωρίς έναν υπεύθυνο. Δεν θα επιτρέψουμε το να τα κάνουν όλοι όλα με μόνο κριτήριο για το Υπουργείο πως θα καλύψει τα σχολεία με λιγότερους εκπαιδευτικούς. Αυτή η αντιεκπαιδευτική πραγματικότητα είναι η “κανονικότητα “ που επαγγέλλεται το Υπουργείο . Αυτή προσπαθεί να καλύψει με πέπλα επικοινωνιακών εξαγγελιών την ώρα που με αυθαιρεσίες, παρανομίες και κάθε είδους μεθοδεύσεις κατασκευάζει τεχνητά πλεονάσματα και υποβαθμίζει το εκπαιδευτικό έργο

          ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ :

 • Μόνιμους μαζικούς διορισμούς εκπαιδευτικών– κατάργηση ελαστικής εργασίας– μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών και κάλυψη όλων των αναγκών- διορισμοί με βάση το πτυχίο και την προϋπηρεσία. Χρήματα για την Παιδεία.
 • Παιδαγωγική ελευθερία και δημοκρατία- σύλλογος διδασκόντων που αποφασίζει για όλα- Όχι στην αξιολόγηση- αυτοαξιολόγηση. Απεργία – αποχή.
 • Αλλαγή στο περιεχόμενο της εκπαίδευσης – μείωση του αριθμού μαθητών στην τάξη. Ενιαίο 12χρονο δημόσιο και δωρεάν σχολείο – Δίχρονη δημόσια υποχρεωτική προσχολική αγωγή.
 • Νηπιαγωγεία: Να μην εφαρμοστεί η υπ. απόφαση Φίλη – δημιουργία αμιγών τμημάτων (κλασικό – ολοήμερο) και χωριστή κλήρωση προνηπίων (όπου χρειάζεται) για κλασικό και ολοήμερο τμήμα. Δημιουργία νέων τμημάτων για να ικανοποιηθούν όλες οι αιτήσεις.

 Αποτέλεσμα εικόνας για παλαιστίνη αλληλεγγύη

 ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ Γ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ “Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ” ΑΛΛHΛEΓΓYHΣ ΣTOYΣ ΦYΛAKIΣMENOYΣ ΠAΛAIΣTINIOYΣ AΠEPΓOYΣ ΠEINAΣ (24/5/17)

Aπό τις 17 Aπρίλη 2017 1.600 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι στις φυλακές του Iσραήλ έχουν κηρύξει απεργία πείνας – «απεργία για την αξιοπρέπεια και την ελευθερία», όπως την ονομάζουν.

Oι απεργοί πείνας καταφεύγουν σ’ αυτό το έσχατο μέσο, που θέτει τη ζωή τους σε κίνδυνο, ζητώντας: βελτίωση των συνθηκών κράτησης, εγκατάσταση δημόσιου τηλεφωνικού κέντρου για την επικοινωνία των κρατουμένων με τις οικογένειές τους, σύμφωνα με τους κανόνες των φυλακών – ένα δικαίωμα που ισχύει για φυλακισμένους εβραϊκής καταγωγής, όπως π.χ. για τους δολοφόνους του πρώην ισραηλινού πρωθυπουργού Γιτζάκ Pάμπιν. Eπαναφορά του επισκεπτηρίου σε δυο επισκέψεις το μήνα, να μην κρατούνται οι συγγενείς των φυλακισμένων στα σημεία ελέγχου του στρατού και να μην βιντεοσκοπούνται, να επιτρέπεται η εισαγωγή στις φυλακές ρούχων και παπουτσιών, ιατρικές εξετάσεις, μεταφορά των αρρώστων σε νοσοκομεία, οδοντιατρική φροντίδα, απελευθέρωση κρατουμένων με χρόνιες παθήσεις και ατόμων με ειδικές ανάγκες, ίσα δικαιώματα σε επισκεπτήριο για τους κρατούμενους από τη Γάζα, εισαγωγή βιβλίων, περιοδικών και εφημερίδων χωρίς περιορισμούς, βελτίωση των συνθηκών κράτησης, εγκατάσταση κλιματιστικών (ειδικά στις φυλακές μέσα στην έρημο), αποσυμφόρηση των φυλακών, να μην υπερβαίνουν τους 4 οι κρατούμενοι ανά κελί, δυνατότητες για ακαδημαϊκές σπουδές στο Aνοικτό Πανεπιστήμιο εκτός από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αύξηση των ωρών προαυλισμού μέχρι τις 10 το βράδυ κατά την καλοκαιρινή περίοδο κ.λπ.

Περίπου 7.000 Παλαιστίνιοι κρατούνται στις φυλακές του Iσραήλ. Ανάμεσά τους οι 750 είναι χωρίς δίκη, μόνο με διοικητική απόφαση. Περίπου 300 είναι παιδιά. 13 είναι βουλευτές της Παλαιστινιακής εθνοσυνέλευσης, με πιο εξέχουσα μορφή τον Mαρουάν Mπαργούτι, καταδικασμένο από το 2002 σε 5 φορές ισόβια συν 40 χρόνια φυλάκιση. Aπό το 2002 το Iσραήλ έχει συλλάβει 70 βουλευτές, πάνω από το μισό των μελών της παλαιστινιακής βουλής. Aπό την κατάληψη όλης της Παλαιστίνης, με τον πόλεμο του 1967, 800.000 Παλαιστίνιοι έχουν περάσει από τις φυλακές του Iσραήλ.

Aυτή η αριθμητική της φρίκης δεν πρέπει να μας αφήνει αδιάφορους. Kανένας άνθρωπος δεν μπορεί να είναι ελεύθερος όσο άνθρωποι φυλακίζονται, βασανίζονται και κρατούνται σε συνθήκες εξευτελισμού και ταπείνωσης. Kανένας λαός δεν μπορεί να είναι ελεύθερος όσο ένας άλλος λαός, εν προκειμένω ο Παλαιστινιακός λαός, βρίσκεται υπό συνθήκες κατοχής, κρατείται φυλακισμένος ή ανά πάσα στιγμή μπορεί να φυλακιστεί από το στρατό του Iσραήλ. Oι φυλακισμένοι, στη συντριπτική πλειοψηφία τους έχουν κατηγορηθεί για αντίσταση στις συνθήκες κατοχής, που από το Iσραήλ θεωρείται τρομοκρατική πράξη και αδίκημα. Όμως, ο αγώνας για ελευθερία από την κατοχή δεν είναι έγκλημα. Είναι δικαίωμα και καθήκον. 
«Δεν υπάρχει ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη».

Aπαιτούμε από την ελληνική κυβέρνηση και από τη διεθνή κοινότητα να σπάσουν την ένοχη σιωπή τους και να παρέμβουν για την ικανοποίηση των αιτημάτων των απεργών πείνας.

Καταγγέλουμε την κυβέρνηση Tσίπρα -στελέχη της οποίας παλιότερα συμμετείχαν σε εκδηλώσεις για τα δικαιώματα του παλαιστινιακού λαού- όχι μόνο για την ένοχη σιωπή της, αλλά και για την ανάπτυξη των σχέσεών της με το σιωνιστικό κράτος του Iσραήλ, το δικτάτορα Aλ Σίσι στην Aίγυπτο, μια πολιτική που θέτει σε κίνδυνο την ειρήνη στην ανατολική Mεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή.

Nίκη στον αγώνα των φυλακισμένων παλαιστινίων απεργών πείνας.
Λευτεριά σε όλους τους μαχητές.
Λευτεριά στην Παλαιστίνη.

Αποτέλεσμα εικόνας για ΤΟΥΡΚΙΑ αλληλεγγύη

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ Γ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ “Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ”  

ΓΙΑ ΑΠΕΡΓΟΥΣ ΠΕΙΝΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ (24/5/17)

Μετά την απόπειρα πραξικοπήματος και την εξαγγελία εφαρμογής της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, κατά την διάρκεια έξι μηνών, προφυλακίσθηκαν 41.326 άτομα και 121 δημοσιογράφοι, απολύθηκαν πάνω από 100.000 δημόσιοι υπάλληλοι, έκλεισαν 155 μέσα ενημέρωσης. Βομβαρδίστηκαν και συνεχίζουν να βομβαρδίζονται οι περιοχές του Κουρδιστάν.

Στις 7 Νοέμβρη 2016 δολοφονήθηκαν 11 αντάρτες του DHKC (Επαναστατικό Λαϊκό Απελευθερωτικό Μέτωπο) κατά τη διάρκεια βομβαρδισμών όλης της περιοχής, και έγινε χρήση χημικών. Ως σήμερα δεν έχουν παραδώσει τις σορούς των ανταρτών στους γονείς τους. Γι’ αυτό ένας 70χρονος πατέρας ξεκίνησε αγώνα για το ανθρώπινο δικαίωμά του να ενταφιάσει τη σορό του παιδιού του. Τον προσήγαγαν κατ΄ επανάληψη και συνεχώς τον απειλούν. Παρ’ όλες τις προσπάθειές του δεν τα κατάφερε, γι’ αυτό ξεκίνησε στις 23 Φλεβάρη 2017 απεργία πείνας. Σήμερα, μετά από πάνω από 80 ημέρες, συνεχίζει τον αγώνα του, ανακοινώνοντας ότι «όποιο κι αν είναι το κόστος, θα συνεχίσω. Θέλω να έχει ο γιος μου ένα τάφο που να μπορώ να επισκέπτομαι. Ακόμα και αν έχει μείνει μόνο ένα κόκκαλο, το θέλω.» Στην πορεία της απεργίας πείνας ταυτοποιήθηκαν οι σοροί δύο ανταρτών κι ήταν αποτέλεσμα αυτού του αγώνα.

Η NURİYE GÜLMEN, καθηγήτρια Πανεπιστημίου είναι η πρώτη που αντιστάθηκε στην Άγκυρα κατά των απολύσεων. Τις πρώτες μέρες προέβαιναν σε συλλήψεις της καθημερινά, αλλά εκείνη συνέχιζε την αντίστασή της με τα αιτήματα: «Θέλουμε να επιστρέψουμε πίσω. Όχι στα μέτρα έκτακτης ανάγκης». Με την αποφασιστικότητα και την αγωνιστικότητά της κατάφερε να απλωθεί η φωνή της σε όλη την χώρα. Πέρασαν έξι μήνες από τότε. Τώρα η NURİYE GÜLMEN και ο δάσκαλος SEMİH ÖZAKÇA συνεχίζουν την απεργία πείνας που είχαν ξεκινήσει στις 11 Μαρτίου. Ήδη διανύουν πάνω από 70 μέρες απεργίας πείνας και έχουν γίνει σύμβολα της αντίστασης των απολυμένων δημοσίων υπαλλήλων κατά της κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Επίσης, μετά απ’ αυτούς, ξεκίνησαν την αντίστασή τους και οι δημόσιοι υπάλληλοι σε Κωνσταντινούπολη, Μαλάτια, Αϊδίνιο, Αλικαρνασσό και Ντούζκε παίρνοντας δύναμη απ’ την αντίσταση της Άγκυρας. Τώρα στηρίζουν τον αγώνα τους απολυμένοι δημόσιοι υπάλληλοι, φοιτητές, εργάτες, καλλιτέχνες, διανοούμενοι, βουλευτές…

Το βασικό στοιχείο της αντίστασης αυτής, που ξεκίνησε σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης και τρομοκρατίας, είναι η αποφασιστικότητα, παρόλο που συνεχίζονταν οι απειλές, οι συνεχείς προσαγωγές και οι πιθανότητες προφυλάκισης ήταν πολύ μεγάλες. Στην αρχή δεν ήταν πολλοί, αλλά με το θάρρος τους δυνάμωσαν και την αγωνιστικότητα των υπολοίπων. Αυτοί που αντιστέκονται είναι επίσης μέλη της KESK (Συνομοσπονδία των Συνδικάτων Δημοσίων Υπαλλήλων), που αν και έχει πάνω από 200.000 μέλη, δεν επέλεξε το δρόμο του αγώνα. Σε όσους έθεταν αυτά τα θέματα σε συζήτηση υπεδείκνυε τον δρόμο της απραξίας, ως τη μοναδική επιλογή για τις ανυπέρβλητες, κατά την άποψή της, καταστάσεις, υποδαυλίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το φόβο τους. Αλλά και στην πόλη Μαλάτια οι δημόσιοι υπάλληλοι, μέσα σε 93 μέρες, προσήχθησαν 87 φορές.

Χωρίς θυσίες τίποτα δεν γίνεται. Μετά απ’ όλες αυτές τις αντιστάσεις, έσπασε και το κλίμα φόβου και τρομοκρατίας. Θα οργανωθούμε στις λαϊκές, εργατικές, φοιτητικές, καλλιτεχνικές κλπ συνελεύσεις και θα δυναμώσουμε τον αγώνα.

                                             ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΚΙΟ, ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ!

                                 ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΦΑΣΙΣΜΟΥ!

                               ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ!

                          ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΦΑΣΙΣΜΟΣ, Ο ΑΓΩΝΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝ!

                                              ΝΟΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΚΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΗ

 

 

Ψήφισμα της  ΤΗΣ Γ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ “Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ”  για Κινητοποίηση Πανελλήνιου Επιστημονικού Συλλόγου Θεατρολόγων

Κήρυξη διευκολυντικής στάσης εργασίας

 

            Η Γ.Σ του Συλλόγου μας “Ο Περικλής”  προκηρύσσει δίωρη διευκολυντική στάση εργασίας τις δυο τελευταίες ώρες του πρωινού κύκλου και τις δυο πρώτες του απογευματινού κύκλου προκειμένου να διευκολυνθούν να συμμετέχουν οι συνάδελφοι μας στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που πραγματοποιεί ο Πανελλήνιος Επιστημονικός Σύλλογος Θεατρολόγων στο Υπουργείο Παιδείας την Τετάρτη 31/5/2017 στις 14:30.

Δείτε το ψήφισμα που κατατέθηκε και εγκρίθηκε από τη Γ.Σ. του Συλλόγου μας:

Έναν χρόνο περίπου μετά την εφαρμογή της κατάπτυστης Υ.Α. Φίλη, η πολιτική ηγεσία του ΥΠ.Π.Ε.Θ. όχι απλώς συνεχίζει να καταστρατηγεί τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών και τα εργασιακά μας δικαιώματα, αλλά, απ’ ότι φαίνεται, προτίθεται να παγιώσει το αντιεπιστημονικό και αντιπαιδαγωγικό τοπίο που επιβλήθηκε με την εισαγωγή του «ενιαίου» τύπου δημοτικού σχολείου, που κάθε άλλο, βέβαια, παρά ενιαίος είναι.

Η πραγματικότητα διαμορφώθηκε ως εξής: σε άλλα σχολεία τα παιδιά διδάσκονται τα μαθήματα της Αισθητικής Αγωγής (Θεατρική Αγωγή, Εικαστικά, Μουσική), της Φυσικής Αγωγής, της ΤΠΕ από τους αντίστοιχους εκπαιδευτικούς, αλλού από εκπαιδευτικούς που δεν ανήκουν στις συγκεκριμένες ειδικότητες και αλλού καθόλου.

Το υπουργείο Παιδείας, μάλιστα, δεν περίμενε καν την απόφαση της Δικαιοσύνης σε σχέση με την προσφυγή εκατοντάδων εκπαιδευτικών ενάντια στην Υ.Α. και ήδη έστειλε –πρόωρα και εσπευσμένα πάλι– σε όλα τα σχολεία εγκύκλιο για τον προγραμματισμό εκπαιδευτικού έργου που περιλαμβάνει ως είχε την παράγραφο που αφορά στη διδασκαλία των μαθημάτων ειδικοτήτων από τους συναδέλφους μας ΠΕ 70.

 

Δεν θα ανεχθούμε  να παγιωθούν όσα συνέβησαν πέρυσι:

 • να βλέπουμε να κατανέμονται οι διδακτικές ώρες των παραπάνω μαθημάτων πριν καν ολοκληρωθούν οι υπηρεσιακές μεταβολές και πριν καν γίνουν οι πρώτες προσλήψεις αναπληρωτών.
 • να εξαφανίζονται με μαγικό τρόπο τα λειτουργικά κενά των μαθημάτων ειδικοτήτων, σε καθεστώς αδιαφάνειας και παρατυπίας.
 • να ημιστελεχώνονται εντέλει τα σχολεία και να υπολειτουργούν τόσο στην πρωινή όσο και στην ολοήμερη ζώνη.
 • να μένουν άνεργοι συνάδελφοί μας, άλλοι να εκτοπίζονται πολύ μακριά κι άλλοι να εργάζονται σε τέσσερα, πέντε και έξι (!) σχολεία.

Καλούμε

σε κινητοποίηση-διαμαρτυρία έξω από το Υπουργείο Παιδείας στις 31 Μαΐου  2017, και ώρα 14:30, για να προασπίσουμε:

 

 • Τα δικαιώματα των παιδιών στην ολόπλευρη μόρφωση και την ισότιμη πρόσβασή τους σε αυτήν.
 • Τα εργασιακά μας δικαιώματα.

Επειδή είναι αδιανόητο να περικόπτονται και να καταργούνται μαθήματα κι αυτό να βαπτίζεται «αναβάθμιση» και «διάχυση αντικειμένων».

Επειδή είναι ανεπίτρεπτο να διδάσκονται τα μαθήματα της Αισθητικής Αγωγής, της Γυμναστικής και των Υπολογιστών από όποιον του «περισσεύουν ώρες» (ως συνέπεια κι αυτό της Υ.Α.) και όχι από τους αντίστοιχους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων.

Επειδή τα προγράμματα πρέπει να διαμορφώνονται με βάση τις πραγματικές ανάγκες των μαθητών/τριών και όχι βάσει των διαθέσιμων κονδυλίων και των πολιτικών λιτότητας για εξυπηρέτηση των μνημονίων.

Επειδή η Τέχνη, ο πολιτισμός, ο αθλητισμός, η γλωσσομάθεια, οι νέες τεχνολογίες δεν είναι πολυτέλεια – είναι δικαίωμα όλων των παιδιών.

 

Διεκδικούμε:

 • Την απόσυρση της Υ.Α. Φίλη για τα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία.
 • Την αποκλειστικότητα και την κατοχύρωση της διδασκαλίας όλων των μαθημάτων ειδικοτήτων (Θεατρική Αγωγή, Εικαστικά, Μουσική, Φυσική Αγωγή, ΤΠΕ) από τους αντίστοιχους εκπαιδευτικούς.
 • Την επαναφορά του μαθήματος της Θεατρικής Αγωγής στην Ε΄ και στην ΣΤ΄ τάξη του δημοτικού σχολείου, τη διάχυσή του σε κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης και τη δημιουργία οργανικών θέσεων για τη διδασκαλία του.
 • Πλήρη διαφάνεια στην καταγραφή των αναγκών σε εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων. Πραγματικά και όχι πλασματικά κενά – καμία στρέβλωση, καμία παρατυπία.
 • Να πραγματοποιηθεί τέλη Αυγούστου και σε μία μεγάλη φάση η πρόσληψη του απαιτούμενου αριθμού αναπληρωτών ώστε να καλυφθούν όλα τα κενά σε όλα τα σχολεία. Αναπληρώνουμε τόσα χρόνια τους εαυτούς μας και καλύπτουμε πάγιες ανάγκες της εκπαίδευσης.
 • Μόνιμους διορισμούς για την κάλυψη όλων των αναγκών στα σχολεία.
 • Ολόπλευρη, δωρεάν και υποχρεωτική εκπαίδευση για όλα τα παιδιά.

 

Καλούμε σε συμμετοχή όλους τους συναδέλφους, κάθε κλάδου και κάθε ειδικότητας.

Καλούμε:

 • Τις Ομοσπονδίες εκπαιδευτικών Δ.Ο.Ε. και Ο.Λ.Μ.Ε.
 • Τα πρωτοβάθμια Σωματεία Εκπαίδευσης

να προκηρύξουν απεργία ή διευκολυντικές στάσεις εργασίας(δίωρες ή τρίωρες) προκειμένου να μπορέσουν οι συνάδελφοι να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας

Καλούμε:

τις Επιστημονικές Ενώσεις (Εικαστικών, Μουσικών και Μουσικολόγων, Ηθοποιών), τις Ενώσεις Γονέων, Σωματεία και Συλλογικότητες αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε συμμετοχή και συμπαράσταση στα αιτήματά μας

Επιδιώκουμε την ενότητα και δεν υποπίπτουμε στην παγίδα της διάσπασης που επιχειρείται αυτήν τη στιγμή – όχι στο εμφυλιοπολεμικό και ανθρωποφαγικό τοπίο: να παλέψουμε όλοι μαζί για το σχολείο που θέλουμε και που μας αξίζει· για τους μαθητές/τριές μας· για τα μαθήματα που σπουδάσαμε και αγαπάμε, την αξιοπρέπειά μας και το μέλλον μας στην εκπαίδευση.

 

Τετάρτη, 31/5/2017, ώρα 14:30, διαμαρτυρία στο ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Να είμαστε όλοι εκεί!

 

 Η παιδεία είναι δικαίωμα όλων των παιδιών.

Κάθε εκπαιδευτικός στο διδακτικό του αντικείμενο.

Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους.

 

 

 

Last modified: 4 Ιουνίου 2017

Close