Written by 04:42 Αρχική Σελίδα

Πότε σταματούν μαθήματα τα Δημοτικά – Πότε γίνονται εγγραφές νηπίων και μαθητών(εγκύκλιος)

 

Η εγκύκλιος του Υπουργείο Παιδείας αναφέρει πως οι εγγραφές των νηπίων και των μαθητών για κάθε σχολικό έτος θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 21 Ιουνίου , ενώ τα μαθήματα φέτος θα λήξουν τη Δευτέρα 15-6-2015, ημέρα κατά την οποία θα χορηγηθούν οι τίτλοι προόδου και θα αποσταλούν οι τίτλοι σπουδών των μαθητών της ΣΤ τάξης για την εγγραφή τους στα γυμνάσια.

Δείτε την εγκύκλιο:

«Εγγραφές μαθητών στις σχολικές μονάδες Π.Ε της χώρας για το σχολικό έτος 2015-2016 – Λήξη σχολικού έτους 2014-2015»

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τα άρθρα 7, §1 των Π.Δ. 200/98 & 201/98 (ΦΕΚ 161Α/13-7-1998) όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 7, §3 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78Α/14-3-2000), οι εγγραφές των νηπίων και των μαθητών για κάθε σχολικό έτος πραγματοποιούνται από 1 έως 21 Ιουνίου του προηγούμενου σχολικού έτους.

Α΄ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της §2 του άρθρου 7 του Π.Δ. 200/1998 (ΦΕΚ 161Α), όπως τροποποιήθηκαν  από τις διατάξεις της περ 2 της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8 τ. Α΄/10.1.2014) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στο νηπιαγωγείο είναι τα εξής:

α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του νηπίου στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια, στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης. Για το νήπιο που θα συνεχίσει τη φοίτησή του στο ίδιο νηπιαγωγείο και δεύτερη χρονιά δεν απαιτείται νέο πιστοποιητικό γέννησης.

β. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.) ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας  Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.). Για το νήπιο που θα συνεχίσει τη φοίτησή του στο ίδιο νηπιαγωγείο και δεύτερη χρονιά δεν απαιτείται νέο Α.Δ.Υ.Μ.

δ. Υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα ή άλλο στοιχείο κατά την κρίση του Προϊσταμένου του Νηπιαγωγείου, από το οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του νηπίου.

ε. Δήλωση του γονέα  ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου.
 

Β΄ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της §3 του άρθρου 7 του Π.Δ. 201/1998 (ΦΕΚ 161Α), όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις των περιπτώσεων 3 και 4 της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8 τ. Α΄/10.1.2014) και αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 53 του Ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38 τ. Α΄/17.2.2014) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:

α. Πιστοποιητικό γέννησης, Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του μαθητή στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια, το οποίο εκδίδεται το τελευταίο πριν την εγγραφή τρίμηνο και στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης.

β. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν  τα προβλεπόμενα εμβόλια.

γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας  Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.).

δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση του Διευθυντή του σχολείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.

ε. Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου.

Σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ.  Φ.7 /229 / 53868 /Γ1/10-5-2011 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ., « …Όπου δεν είναι δυνατή η προσκόμιση Βεβαίωσης παρακολούθησης νηπιαγωγείου, οι γονείς και κηδεμόνες των νηπίων υποβάλλουν σχετική αίτηση προς τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης Π.Ε., στην οποία θα  αναφέρονται οι λόγοι μη φοίτησης. Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης, αφού εξετάσει την εν λόγω αίτηση, εγκρίνει  την εγγραφή του μαθητή. Αν ο Διευθυντής Εκπαίδευσης δεν κάνει δεκτή την αίτηση των γονέων, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της  περιπτ. 26, της §4, του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α)».

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ.  Φ.6/ 350 /67503 /Γ1/16-6-2011 εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. τα πιστοποιητικά γέννησης των μαθητών αναζητούνται αυτεπάγγελτα και μόνο από τους Προϊσταμένους των Δημοσίων Νηπιαγωγείων και τους Διευθυντές και Προϊσταμένους των Δημοσίων Δημοτικών Σχολείων, όπως ορίζεται από τη με αρ. πρωτ.  ΔΙΑΔΠ/Α/18532 /18-8-2006 (ΦΕΚ 1309Β/13-9-2006) Υ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης – Διοικητική Μεταρρύθμιση και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.

Γ’ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

 

Οι προερχόμενοι από σχολεία του εξωτερικού, Έλληνες ή αλλοδαποί μαθητές εγγράφονται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των κεφαλαίων Α’ και Β’ της παρούσης εγκυκλίου στην αριθμητικά αντίστοιχη τάξη, εφόσον έχουν τη νόμιμη ηλικία που ισχύει στην Ελλάδα ή σε μικρότερη, αν οι γονείς το ζητήσουν με σχετική δήλωση.

Σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 91109/Γ2/10-7-2008 εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., οι αλλοδαποί μαθητές που δε δύνανται να προσκομίσουν το πιστοποιητικό γέννησης μπορούν να εγγραφούν στα σχολεία με ληξιαρχική πράξη γέννησης.

Σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 120323/Γ2/27-9-2010 εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., για την εγγραφή αλλοδαπών μαθητών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 3 του Π.Δ 182/1984 (ΦΕΚ 60Α), όπου ορίζεται ότι εγγράφονται οποτεδήποτε μέσα στο διδακτικό έτος. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3386/2005 (ΦΕΚ 212Α), ανήλικα τέκνα υπηκόων τρίτων χωρών μπορούν να εγγραφούν έστω κι αν δεν έχει ρυθμιστεί η νόμιμη διαμονή τους στη χώρα.

Σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Γ2/7268/2-10-1995 εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.,  τα δικαιολογητικά εγγραφής των αλλοδαπών μαθητών πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα.

 

Δ΄ ΛΗΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Για το σχολικό έτος 2014-2015 η διδασκαλία των μαθημάτων θα λήξει τη Δευτέρα 15-6-2015, ημέρα κατά την οποία θα χορηγηθούν οι τίτλοι προόδου και θα αποσταλούν οι  τίτλοι σπουδών των μαθητών της ΣΤ τάξης για την εγγραφή τους στα γυμνάσια.

Ε’ ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΝΗΠΙΟΥ, ΤΙΤΛΩΝ ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Προκειμένου οι Διευθυντές/Προϊστάμενοι των σχολικών μονάδων να διευκολυνθούν στην έκδοση των απαραίτητων βεβαιώσεων ή τίτλων για:

α)την εγγραφή των νηπίων στην Α’ Τάξη Δημοτικού,

β) την προαγωγή των μαθητών στην επόμενη τάξη ή

γ) την εγγραφή τους στο Γυμνάσιο,

σας γνωρίζουμε ότι στο πληροφοριακό σύστημα MySchool έχουν αναρτηθεί οι βεβαιώσεις παρακολούθησης Νηπίου, Τίτλοι Προόδου για τις τάξεις Α΄ έως και Ε’ και οι Τίτλοι Σπουδών για την τάξη ΣΤ’.

Οι διαδρομές που πρέπει να ακολουθήσουν οι Διευθυντές/Προϊστάμενοι για να εκτυπώσουν τους εν λόγω τίτλους, είναι οι ακόλουθες:

  • Αναφορές -> Έντυπα, Βεβαιώσεις, Τίτλοι -> Βεβαίωση παρακολούθησης νηπίου

  • Αναφορές -> Έντυπα, Βεβαιώσεις, Τίτλοι -> Τίτλος προόδου ( για  Τάξεις Α-Ε)

  • Αναφορές -> Έντυπα, Βεβαιώσεις, Τίτλοι -> Τίτλος σπουδών (για Τάξη ΣΤ’)

Παρακαλούνται οι Δ/ντες Π.Ε της χώρας όπως ενημερώσουν άμεσα τα σχολεία περιοχής ευθύνης τους.

Το διδακτικό προσωπικό των σχολικών μονάδων Π.Ε της χώρας, με ευθύνη των Δ/ντών και των Προϊσταμένων αυτών, να ενημερωθεί ενυπόγραφα.

 

 

Last modified: 15 Μαΐου 2015

Close