Written by 20:06 Αρχική Σελίδα

Πλήρης οδηγός μεταθέσεων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

 


Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Π.Δ. 50/96,  παρ. 2 οι αιτήσεις μετάθεσης των εκπαιδευτικών υποβάλλονται μέσα στο μήνα Νοέμβριο κάθε έτους. Εντός των ημερών αναμένεται να εκδοθεί από το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Παιδείας η σχετική εγκύκλιος. Η εγκύκλιος δεν θα έχει σημαντικές διαφοροποιήσεις από την περσινή, αφού το νομοθετικό πλαίσιο παραμένει το ίδιο εδώ και είκοσι χρόνια περίπου  ( Π.Δ. 50/96 και 100/97),  παρά τις προσπάθειες αλλαγής του με βάση τις νέες συνθήκες που επικρατούν στην εκπαίδευση. Έτσι ούτε το άρθρο 13 που προβλέπει τις ασθένειες έχει αναθεωρηθεί , ούτε αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων έχει γίνει.

Η μόνη διαφοροποίηση που υπάρχει, σε σχέση, με τα περσινά δεδομένα είναι ο διπλασιασμός των μονάδων συνθηκών διαβίωσης για όσους υπηρέτησαν σε απομακρυσμένα σχολεία Θ και Ι κατηγορίας, επί μία διετία  τουλάχιστον.

Χρήσιμες  επισημάνσεις για τις μεταθέσεις :

1.Υποβολή αίτησης – ανάκληση αίτησης -ανάκληση μετάθεσης-αμοιβαίες μεταθέσεις

α) Οι αιτήσεις υποβάλλονται  μέσα στο Νοέμβριο ( μόλις εκδοθεί η εγκύκλιος) στις Δ/νσεις στην αρμοδιότητα των οποίων υπάγονται τα σχολεία στα οποία ανήκουν οι εκπαιδευτικοί οργανικά ή έχουν τοποθετηθεί προσωρινά. Η παραπάνω προθεσμία είναιαποκλειστική και ισχύει για όλες τις κατηγορίες μεταθέσεων εκτός από τις αμοιβαίες.

βΑνάκληση της αίτησης μετάθεσης μπορεί να γίνει μέχρι 31-12-2015.

γ)  Ανάκληση μετάθεσης δεν προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις και επομένως οι αιτήσεις ανάκλησης μετάθεσης δεν γίνονται δεκτές.

δ)Αμοιβαίες μεταθέσεις: Οι  αιτήσεις υποβάλλονται μέσα σε 15 ημέρες από την ανακοίνωση των γενικών μεταθέσεων.

 ΠΡΟΣΟΧΗ : Αν κάποιος κάνει αίτηση για κανονική μετάθεση και δεν ικανοποιηθεί μπορεί να κάνει και για αμοιβαία.
 

2. Αριθμός αιτήσεων που θα ικανοποιηθεί-Βάσεις περιοχών

            Κανείς δεν γνωρίζει εκ των προτέρων τον αριθμό των αιτήσεων που θα ικανοποιηθεί. Αυτός εξαρτάται από τα οργανικά κενά που θα στείλουν οι Δ/νσεις  Εκπαίδευσης, καθώς και από τη δήλωση του κάθε συναδέλφου. Ούτε οι βάσεις που ίσχυσαν πέρυσι για κάθε περιοχή ισχύουν και φέτος.

3. Είναι “ρίσκο” η υποβολή αίτησης για μετάθεση;

            Επειδή όταν κάποιος παίρνει μετάθεση και μετακινείται σε άλλη περιοχή, συνήθως είναι ο τελευταίος που τοποθετείται  οργανικά, άρα και ο πρώτος που κρίνεται υπεράριθμος αν το σχολείο υποβιβαστεί ή συγχωνευθεί.

            Η μετάθεση στον τόπο των συμφερόντων του κάθε συναδέλφου είναι η μόνη υπηρεσιακή μεταβολή που τον διασφαλίζει από το συνεχές άγχος της αποσπάσεων και των μετακινήσεων .

            Ακόμη κι αν κριθεί υπεράριθμος σε κάποιο σχολείο, εξαιτίας υποβιβασμού ή συγχώνευσης παραμένει στην ίδια περιοχή, στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ, το οποίο τον τοποθετεί ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ σε άλλο σχολείο.

            Επομένως τα πλεονεκτήματα  μιας μετάθεσης είναι πολύ περισσότερα από τα όποια μειονεκτήματα.

4. Χρόνος ανακοίνωσης των μεταθέσεων

            Συνήθως οι μεταθέσεις ανακοινώνονται στο τέλος Απρίλη, αρχές Μάη το αργότερο, με εξαίρεση τα δύο τελευταία χρόνια.

5. Η διαδικασία που ακολουθείται

            Οι Δ/νσεις Εκπαίδευσης αποστέλλουν στο υπουργείο τα οργανικά κενά συνυπολογίζοντας και τις συνταξιοδοτήσεις που θα γίνουν.  Στη συνέχεια η Κεντρική Υπηρεσία του υπουργείου υποβάλλει στο ΚΥΣΠΕ τελικό πίνακα, με  τα οργανικά  κενά της κάθε περιοχής, με βάση τα οποία γίνονται τελικά οι μεταθέσεις.

            Σύμφωνα με το Π.Δ. 100/97 προηγούνται οι μεταθέσεις στην Ειδική Αγωγή και στα διαπολιτισμικά σχολεία και ακολουθούν οι γενικές μεταθέσεις. Στις γενικές μεταθέσεις προηγούνται οι ειδικές κατηγορίες του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/96.

6.Διπλασιασμός μορίων στα σχολεία Θ΄ και Ι΄ κατηγορίας

            Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν.4283/14 οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε σχολεία Θ΄ και Ι΄ κατηγορίας από το σχολικό έτος 2014-15 επί μια διετία τουλάχιστον , διπλασιάζουν τα μόρια δυσμενών συνθηκών. Συγκεκριμένα το  άρθρο 4 του ν.4283 προβλέπει τα εξής :

 

7. Τα στελέχη εκπαίδευσης έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση μετάθεσης;

            Ως εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση. Αν μετατεθούν, μετακινούνται στη νέα τους θέση μετά τη λήξη της θητείας τους ( άρθρο 27 του Ν3848/10)

8. Πότε έχω ξανά το δικαίωμα να υποβάλλω αίτηση για μετάθεση;

            Αίτηση για μετάθεση μπορεί ένας εκπαιδευτικός να υποβάλλει κάθε χρόνο. Αρκεί να έχει ένα χρόνο στην οργανική ή στη διάθεση χωρίς υπαιτιότητά του. Αυτό σημαίνει πως αν κάποιος πάρει μετάθεση φέτος και παραμείνει την επόμενη σχολική χρονιά στο σχολείο που θα τοποθετηθεί , έχει δικαίωμα τον προσεχή Νοέμβρη να ξανακάνει αίτηση για μετάθεση σε άλλο ΠΥΣΠΕ.

9. Οριστική τοποθέτηση – Βελτίωση θέσης

            Όσοι  συνάδελφοι  θέλουν να “βελτιώσουν” τη θέση τους μέσα στην ίδια περιοχή ή να τοποθετηθούν οριστικά πρέπει, μέσα στην ίδια προθεσμία (Νοέμβριος 15), να υποβάλλουν δήλωση για οριστική τοποθέτηση ή για “βελτίωση”, χωρίς να αναγράφουν προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων. Οι αιτήσεις αυτές παραμένουν στη Δ/νση Εκπαίδευσης και οι συνάδελφοι κάνουν αργότερα δήλωση για σχολεία, μαζί με τους υπόλοιπους που μετατέθηκαν στην ίδια περιοχή.

10. Το ποσοστό ικανοποίησης των αιτήσεων της περσινής χρονιάς

Οι αιτήσεις  μετάθεσης εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ70 Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής που υποβλήθηκαν την περσινή σχολική χρονιά  για τις μεταθέσεις Γενικής Εκπαίδευσης από περιοχή σε περιοχή ανήλθαν σε 3908. Από τις παραπάνω αιτήσεις ικανοποιήθηκαν 1520 (ποσοστό 38,89 %). Για μεταθέσεις σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΔΥ και ΕΕΕΕΚ οι αιτήσεις ανήλθαν σε 100 και ικανοποιήθηκαν 75 (ποσοστό 75 %). Σε σχολεία Κωφών – Τυφλών μετατέθηκαν 5 εκπαιδευτικοί έναντι 10 αιτήσεων (ποσοστό 50 %).

Οι αιτήσεις των κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11 και ΠΕ16 που υποβλήθηκαν για τις μεταθέσεις Γενικής Εκπαίδευσης από περιοχή σε περιοχή ανήλθαν σε 1442. Από τις παραπάνω αιτήσεις ικανοποιήθηκαν 946  (ποσοστό 65,60 %). Για μεταθέσεις σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΔΥ και ΕΕΕΕΚ οι αιτήσεις ανήλθαν σε 30 και ικανοποιήθηκαν 2 (ποσοστό 6,67 %). Σε σχολεία Κωφών – Τυφλών μετατέθηκε 1 εκπαιδευτικός.

Πηγή: Δ. Μπράτης, αιρετός ΚΥΣΠΕ

Last modified: 29 Οκτωβρίου 2015

Close