Written by 20:05 ΔΙΕΞΟΔΟΣ Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

Περιγραφική Αξιολόγηση μαθητών και η στάση της πλειοψηφίας του Δ.Σ. του Συλλόγου “Ο Περικλής”

                             παρεμβάσεις – κινήσεις – συσπειρώσεις

 

 

Σχετικά με τα σεμινάρια για την περιγραφική αξιολόγηση των μαθητών

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Η περιγραφική αξιολόγηση των μαθητών που σχεδιάζεται να εφαρμοστεί στην υποχρεωτική εκπαίδευση αποτελεί ένα  νέο εργαλείο ελέγχου της μαθησιακής πορείας- επίδοσης  αλλά  και της  συμπεριφοράς και της προσωπικότητας του μαθητή στo σύνολό της. Με βάση τον προσανατολισμό, τους στόχους και το περιεχόμενο της εκπαιδευτικής πολιτικής θα καταλήγει σε μια διαδικασία διαπιστωτική, κατηγοριοποιητική και τελικά απορριπτική για πολλούς μαθητές. Με βάση το θεσμικό πλαίσιο που έχουν δημιουργήσει στο Δημοτικό σχολείο η περιγραφική αξιολόγηση θα γίνεται σε συνδυασμό και με την αριθμητική που θα συνεχίσει. Στο νηπιαγωγείο εισάγεται ουσιαστικά για πρώτη φορά η αξιολόγηση των νηπίων. Θεωρούμε ότι η αξιολόγηση των μαθητών θα επιδιωχθεί να χρησιμοποιηθεί και ως εργαλείο για την αξιολόγηση και την κατηγοριοποίηση όχι μόνο των μαθητών αλλά με βάση τις κατευθύνσεις της ΕΕ. – ΟΟΣΑ και για την αξιολόγηση των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών.

Στο πλαίσιο αυτό, ως Διέξοδος η Αγωνιστική Συσπείρωση, καταθέσαμε στο Δ.Σ. του συλλόγου μας  την πρόταση ανακοίνωσης που ακολουθεί καθώς και πρόταση για παρέμβαση του Δ.Σ. του Συλλόγου μας στα σεμινάρια που διοργανώνουν οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, αρχής γενομένης από τις 4 Απρίλη προκειμένου να ενημερώσουμε  τους συναδέλφους για τη θέση μας σχετικά  με την περιγραφική αξιολόγηση των μαθητών και να γνωρίσουμε τις θέσεις του συλλόγου μας ως προς το θέμα και στους Συντονιστές.

Η πλειοψηφία του Δ.Σ. του Συλλόγου μας «Ο Περικλής» (ΔΑΚΕ- ΔΗ.ΣΥ) απέρριψε και τις δύο προτάσεις. Είναι φανερό ότι η  ΔΑΚΕ συμβαδίζοντας απόλυτα με το πνεύμα της «αριστείας» που εμπνέει τον κομματικό της φορέα, την Ν.Δ., εντάσσει ξεκάθαρα  την αξιολόγηση του μαθητή στο πλαίσιό της. Η δε ΔΗ.ΣΥ. ακολουθώντας πιστά τον δικό της κομματικό φορέα, το  ΚΙΝ.ΑΛ. έχει ακλόνητα προσδεθεί στο άρμα της Ν.Δ. περιφέρεται ως η ουρά του και ταυτίζεται πλήρως με τις νεοφιλελεύθερες και αντιεκπαιδευτικές επιλογές. 

Η πρόταση ανακοίνωσης που καταθέσαμε στο Δ.Σ. είναι η ακόλουθη:

Με αφορμή την «Επιμόρφωση για την Εισαγωγή της Περιγραφικής Αξιολόγησης στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση» που καλεί το Υπουργείο και οι συντονιστές του 2ου ΠΕΚΕΣ  τους/τις Διευθυντές/ντριες των Δημοτικών Σχολείων της Π. Ε. και στις Προϊσταμένες των Νηπιαγωγείων Β΄ Αθήνας επισημαίνουμε τα εξής:

Ως μαχόμενοι εκπαιδευτικοί της τάξης και ως Σύλλογος βλέπουμε με ότι το θέμα αυτό επανέρχεται ως συνέχεια του πιλοτικού προγράμματος που ξεκίνησε το Υπ Παιδείας το 2016 με τη γνωστή διαδικασία του πιλοτικού προγράμματος ΕΣΠΑ. Σήμερα πρόκειται για επιμορφωτικό πρόγραμμα διάρκειας τεσσάρων (4) ωρών αλλά επεκτείνεται έμμεσα σε όλες τις σχολικές μονάδες πολλαπλασιαστικά. Είναι χαρακτηριστικό ότι το Ι.Ε.Π. διαμόρφωσε και εξέδωσε «Οδηγούς» για τον Εκπαιδευτικό για  την περιγραφική Αξιολόγηση στο Νηπιαγωγείο, στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»-Πράξη: «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος»-Δράση: «Επιμόρφωση για την Εισαγωγή της Περιγραφικής Αξιολόγησης στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση» εντός του (ΕΣΠΑ 2014-2020). Για να εφαρμοστούν αυτοί οι «Οδηγοί», εκτός όλων των άλλων, απαιτούν από τον εκπαιδευτικό μια γραφειοκρατική διαδικασία με τη διάθεση δεκάδων ωρών για τη συμπλήρωση των τυποποιημένων φορμών.

Θεωρούμε ότι ο καλύτερος τρόπος παρακολούθησης της μαθησιακής πορείας ενός μαθητή είναι ο συλλογικός σχεδιασμός της παιδαγωγικής πράξης που διευκολύνεται αν ο σύλλογος διδασκόντων είναι σταθερός (προϋπόθεση εδώ είναι οι μόνιμοι μαζικοί διορισμοί) και το σχολείο ενιαίο. Σε αυτή τη βάση, πρέπει να προβλέπεται διαρκής ενημέρωση των γονέων για την πορεία του τμήματος και σε συνάρτηση με αυτήν και κάθε μαθητή – μαθήτριας.

Η αποτίμηση της μαθησιακής πορείας του μαθητή είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων που δεν μπορούν να χωρέσουν σε κανένα τυποποιημένο αξιολογικό σχήμα.  Η δομή της εκπαίδευσης, το περιεχόμενο, οι στόχοι που υπηρετεί, τα αναλυτικά προγράμματα, τα βιβλία, η ταξική και εθνική προέλευση των μαθητών, αποτελούν παράγοντες που επηρεάζουν την πορεία και την εξέλιξη του μαθητή. Η οποιαδήποτε μορφή αξιολόγησης λειτουργεί μέσα στο πλέγμα των παραγόντων αυτών που προσδιορίζουν τη σχολική επίδοση, χωρίς ωστόσο να παρεμβαίνει ουσιαστικά στην επιρροή τους και απλά θα διαπιστώνει και θα περιγράφει αποτελέσματα.  Πολύ περισσότερο αν αυτές υλοποιούνται μέσα από τυποποιημένες και ποσοτικοποιημένες φόρμες και αν αυτές ακολουθούν το μαθητή σε όλη του την πορεία (portfolio, προφίλ μαθητή κλπ)  καταλήγει μια διαδικασία διαπιστωτική, κατηγοριοποιητική και τελικά απορριπτική.

Είναι επίσης, γνωστό, ότι συνολικά η αξιολόγηση των μαθητών, χρησιμοποιείται ως στοιχείο της αξιολόγησης της σχολικής μονάδας και του εκπαιδευτικού. Η ανάπτυξη και η εφαρμογή παιδαγωγικών πρακτικών και πρακτικών αξιολόγησης μαθητών καθώς και τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα (επιτεύγματα και πρόοδος μαθητών, ατομική και κοινωνική ανάπτυξη μαθητών) είναι στους βασικούς δείκτες της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας με βάση τα προηγούμενα νομοθετικά πλαίσια, τα οποία να σημειώσουμε ότι δεν έχουν καταργηθεί. Η περιγραφική αξιολόγηση των μαθητών αποτελεί έτσι κι αλλιώς άλλο ένα μεθοδολογικό εργαλείο συλλογής δεδομένων για τη λειτουργία της σχολικής μονάδας.

Για μας το πρόβλημα δεν είναι αν η αποτύπωση γίνεται ποσοτικά ή ποιοτικά, αλλά το γεγονός ότι θα κρύβεται ο ταξικός χαρακτήρας του σχολείου, οι κοινωνικές αιτίες που δημιουργούν τις διακρίσεις και τις άνισες επιδόσεις ανάμεσα στους μαθητές.

Δημιουργείται λοιπόν, το ερώτημα το κατά πόσο η περιγραφική αξιολόγηση των μαθητών θα συνδεθεί με την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας η οποία είναι στους άμεσους στόχους του υπουργείου Παιδείας και της συμφωνίας του με την ΕΕ και τον ΟΟΣΑ.

Θεωρούμε λοιπόν ότι αν το υπουργείο είχε πραγματικά αγαθές προθέσεις θα έπρεπε να ασχοληθεί με πιο σημαντικά θέματα που θα μπορούσαν να έχουν πραγματικά θετική επίδραση στην απόδοση των μαθητών και όχι με έναν νέο τρόπο αξιολόγησής τους.

Επισημαίνουμε ότι το εκπαιδευτικό κίνημα  θα παρακολουθεί τη διαδικασία αυτή και όλες τις σχετικές εξελίξεις και δεν πρόκειται να αποδεχτεί καμία προσπάθεια για δημιουργία τετελεσμένων που συνδέονται άμεσα με το ρόλο και την εργασία μας, τους μαθητές μας αλλά και την αυτοαξιολόγηση – αξιολόγηση.

Last modified: 2 Απριλίου 2019

Close