Written by 20:20 Ανακοινώσεις, Παλότερες Παρατάξεις, ΡΩΓΜΗ στο «Αδιέξοδο..»

Νέα έκθεση ΟΟΣΑ: Ιδού οι άξονες που παρήγγειλε το Υπουργείο Παιδείας

“Σχολικούς ηγέτες” με περισσότερες ευθύνες θέλει ο ΟΟΣΑ τους Διευθυντές Σχολείων

Υπουργός στο esos: Ο ΟΟΣΑ δεν επιβάλλει πολιτικές
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

“Σχολικούς ηγέτες” με περισσότερες ευθύνες από εκείνες που έχουν σήμερα θέλει τους  Διευθυντές των Σχολείων, ο ΟΟΣΑ μέσα από την προκαταρκτική μελέτη που παρέδωσε στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας  , και εισηγείται την υποχρέωση να λογοδοτούν για τις αποφάσεις τους.

Ο ΟΟΣΑ  διαπιστώνει ότι  ότι στην Ελλάδα υπάρχουν λίγες μόνο εθνικές αξιολογήσεις των μαθητών, ωστόσο ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά σε ιδιαίτερα μαθήματα και φροντιστήρια, λόγω του συστήματος εισαγωγής στην Τριτοβάθμια.  

Ο ΟΟΣΑ προτείνει να ενισχυθούν οι δεξιότητες των εκπαιδευτικών, για να διαχειρίζονται την αύξηση του ωραρίου αποτελεσματικά· ακόμη οι πιο έμπειροι εκπαιδευτικοί να δουλεύουν στα σχολεία με τις επιτακτικότερες ανάγκες με καλύτερες αποδοχές.

Για τον ΟΟΣΑ οι νέοι εκπαιδευτικοί ίσως να πρέπει να διδάσκουν λιγότερο σε σχέση με τους μεγαλύτερους, κάτι που δεν συμβαίνει στην Ελλάδα, όπως και στις περισσότερες χώρες – μέλη του.

Τη μελέτη του ΟΟΣΑ τη δημοσιεύει σήμερα η ΑΥΓΗ. Πατήστε εδώ για να   διαβάσετε ολόκληρη τη μελέτη

Υπουργός στο esos: Ο ΟΟΣΑ δεν επιβάλλει πολιτικές

Ο υπουργός Παιδείας πάντως σε ερώτηση του esos εάν ο ΟΟΣΑ στην έκθεση εισηγείται αύξηση ωραρίου των εκπαιδευτικών το ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να δεχθεί κάτι τέτοιο και έκανε
σαφές ότι: “ Ο ΟΟΣΑ δεν επιβάλλει πολιτικές”. 

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΒΙΝΕΤΟ ΜΕ ΤΗ ΔΛΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟ ESOS

ΕΞΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ: Η έκθεση   παρέχει μια πρόταση αναδιάρθρωσης και μια εστιασμένη ενημέρωση για έξι βασικές μεταρρυθμίσεις, καθώς και μια σειρά προκλήσεων προς εφαρμογή (συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης των θεμάτων που σχετίζονται με τον περαιτέρω εξορθολογισμό των σχολείων), με σκοπό την άμεση νομοθέτηση μέτρων.

Οι επισημάνσεις του υπ. Παιδείας προς τον ΟΟΣΑ

Οταν το υπουργείο Παιδείας ανέθεσε στον ΟΟΣΑ τη μελέτη, του  επισήμανε εγγράφως  ότι : οι βασικές μεταρρυθμίσεις και οι προκλήσεις προς εφαρμογή που θα πρέπει να επανεξεταστούν άμεσα σε πρώτη φάση είναι οι εξής:

1. Διαδικασίες διαμόρφωσης του προϋπολογισμού των δαπανών για την εκπαίδευση.

2. Τρόποι για την αύξηση της παιδαγωγικής αυτονομίας

(α) των σχολείων και

(β) των πανεπιστήμιων και άλλων μεταλυκειακών θεσμών. Μελέτη της λειτουργίας και διοίκησης των ΙΤΕ, καθώς και μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας.

3. Κατάρτιση και ανάπτυξη για αποτελεσματική σχολική διοίκηση. Επιμόρφωση των στελεχών της εκπαίδευσης.

4. Ανάπτυξη ολοήμερων σχολείων.

5. Διασυνδέσεις μεταξύ Ερευνητικών Ινστιτούτων, Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Συγκρότηση ενός Ενιαίου Δημόσιου Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας.

6. Διαδικασίες για την αξιόπιστη παρακολούθηση της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης.

Επίσης, ζητήματα που σχετίζονται με το πεδίο εφαρμογής για τον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος, μεταξύ άλλων, μέσω του εξορθολογισμού του, θα συζητηθούν ως αναπόσπαστο μέρος της ανάλυσης ορισμένων από τα παραπάνω σημεία.

Επίσης το υπουργείο Παιδείας  ζήτησε από τον ΟΟΣΑ:

• να καταγραφούν άλλες εξελίξεις πολιτικής και παράγοντες του περιβάλλοντος που επηρεάζουν την εκπαιδευτική πολιτική της Ελλάδας σε σχέση με αυτά τα έξι θέματα και κάθε άλλο σχετικό δεδομένο.

• Υπό το πρίσμα της εν λόγω επανεξέτασης και καταγραφής, να προχωρήσει στη διαμόρφωση των επιλογών πολιτικής για την προώθηση της μεταρρύθμισης στο πλαίσιο των έξι παραπάνω σημείων.

• Να υποβληθούν προτάσεις για μια επόμενη φάση ειδικά σε ότι αφορά την εφαρμογή των προτεινόμενων μεταρρυθμίσεων.

 

Last modified: 10 Οκτωβρίου 2022

Close