Written by 11:47 Αποφάσεις Δ.Σ., Αρχική Σελίδα

Μεθοδεύσεις της Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας για την “ομαλή λειτουργία” των σχολείων

 

 

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄Αθήνας, κ. Βεντήρης

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/KΩΝ Π.Ε. «Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ»Γιαβάση 7 -15242
Αγία Παρασκευή

Τηλ-Fax: 2106399318
http://www.syllogosperiklis.gr
info@syllogosperiklis.gr 
  Αγ. Παρασκευή,  10 Σεπτεμβρίου 2014
Αρ. Πρωτ. 143Προς: Τους συναδέλφους μέλη του συλλόγου  μας 

Θέμα 1ο: Μεθοδεύσεις της Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας για την ΄΄ομαλή λειτουργία΄΄ των σχολικών μονάδων.

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

 

Η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, δύο μέρες πριν την υποδοχή των μαθητών και των νηπίων μας στο Σχολείο, μας βρίσκει αντιμέτωπους με μια απίστευτη ποικιλία μεθοδεύσεων από την πλευρά της Δ/νσης Π.Ε. Β΄Αθήνας στο πλαίσιο των φιλότιμων προσπαθειών της  να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής της κυβέρνησης και του ΥΠΑΙΘ.

 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας καταγγέλλει:

 

Την άσκηση πιέσεων προς τους Διευθυντές/ντριες και τις Προϊσταμένες των σχολικών μονάδων για τη συγκρότηση υπεράριθμων τμημάτων κάνοντας καταχρηστική εφαρμογή της τροποποίησης των με αριθμ. πρωτ. Φ.3/897/97652/Γ1/25-9-2006 και Φ.3/898/97657/Γ1/25-9-2006 (ΦΕΚ 1507, τ. Β΄/13-10-2006) Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων, που ορίζει:  “Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο αριθμός των μαθητών στα Δημοτικά Σχολεία και των Νηπίων στα Νηπιαγωγεία δύναται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να υπερβαίνει κατά 10% την αναλογία μαθητών ανά δάσκαλο και νηπίων ανά νηπιαγωγό.”

Η εντολή αυτή δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα στη λειτουργία των Δημ. Σχολείων και των Νηπιαγωγείων φορτώνοντας ακόμη περισσότερο το ήδη επιβαρυμένο δυναμικό των τμημάτων προκειμένου να περιορίσει ακόμη περισσότερο τον αριθμό των εκπαιδευτικών που θα δια τεθούν για να καλύψουν τις πραγματικές ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό. 

 

H Διεύθυνση Εκπ/σης Β΄Αθήνας έχει ανάγει σε κανόνα την τακτική αυτή γενικεύοντας το μέτρο άνευ όρων και εισάγοντας την αντίληψη ότι είναι ο αριθμός των 27 και όχι των 25 μαθητών / νηπίων που συνιστά το πλαφόν συμπλήρωσης τμήματος  και μάλιστα ότι με βάση αυτόν  θα υπολογίζεται η μείωση του αριθμού των μαθητών /νηπίων σε περίπτωση φοίτησης παιδιών που παρακολουθούν και Τμήμα Ένταξης.

 

2. Την άσκηση πιέσεων προς τις Προϊσταμένες των Νηπιαγωγείων για υποχρεωτικές μετακινήσεις νηπίων σε Νηπιαγωγεία  διαφορετικά από αυτά στα οποία υπάγονται γεωγραφικά χωρίς έγγραφη εντολή, με ταυτόχρονη κατάργηση τμημάτων του κλασσικού προγράμματος η οποία οδήγησε στο χαρακτηρισμό 16 συναδέλφων νηπιαγωγών ως λειτουργικά υπεράριθμων.

 

3.Την άσκηση πιέσεων για τη λειτουργία πρωινής ζώνης σε Νηπιαγωγεία, γεγονός που συνιστά παραβίαση των εργασιακών δικαιωμάτων των Νηπιαγωγών. Μάλιστα σε Νηπιαγωγείο της Αγίας Παρασκευής μεθοδεύεται από τη Διεύθυνση η μετεγγραφή- μετακίνηση νηπίου από άλλο Νηπιαγωγείο ώστε να συμπληρωθεί ο απαραίτητος τυπικά αριθμός για τη λειτουργία πρωινής ζώνης.

 

4.Τον αποκλεισμό δεκάδων προνηπίων από τη φοίτηση στο Νηπιαγωγείο.

 

5.Την έγγραφη εντολή ίδρυσης νέου τμήματος σε Νηπιαγωγείο της Αγ.Παρασκευής προκειμένου να φοιτήσουν νήπια που μετακινούνται υποχρεωτικά από άλλα Νηπιαγωγεία,  χωρίς να υπάρχει πρόβλεψη σύμφωνα με τα οριζόμενα από το νόμο, για τη στέγασή του, με σκοπό να  στεγασθεί με προφορική εντολή στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων και παρά την περί του αντιθέτου εκφρασμένη εγγράφως θέση της Προϊστάμενης του Νηπιαγωγείου, της Σχολικής Σύμβουλου Προσχολικής Αγωγής και  της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Αγίας Παρασκευής.

 

Επιπλέον ενόψει των αιτήσεων που κατατίθενται από γονείς για την πρόωρη αποχώρηση νηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου:

Το Δ. Σ. του Συλλόγου μας καλεί τον Δ/ντή Εκπαίδευσης να υλοποιήσει τη δέσμευσή του για την υιοθέτηση των σχετικών εισηγήσεων των Προϊσταμένων των Νηπιαγωγείων προς όφελος της ομαλής διεξαγωγής του προγράμματος  του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου, αλλά και της τήρησης των  κανόνων ασφάλειας των νηπίων απέναντι σε διάφορους κινδύνους και της προστασίας των Νηπιαγωγών της β΄ βάρδιας από την έκθεσή τους σε αυξημένο εργασιακό κίνδυνο και την έγκριση πρόωρων αποχωρήσεων αποκλειστικά σε εξαιρετικές περιπτώσεις σοβαρών προβλημάτων υγείας και σοβαρών κοινωνικών ζητημάτων.

 

6. Όσον αφορά τις μέχρι τώρα τοποθετήσεις συναδέλφων δασκάλων νηπιαγωγών & ειδικοτήτων – αποσπασμένων – μεταταχθέντων – αναπληρωτών – με βάση τις καταγγελίες των αιρετών μελών του ΠΥΣΠΕ Β΄Αθήνας, τις καταγγελίες που έχουν φτάσει στα γραφεία του συλλόγου μας και τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων, παρατηρούμε και πάλι το περσινό φαινόμενο του επιλεκτικού «ανοίγματος». Προκειμένου να εξυπηρετηθούν σχολεία με μεγάλες ελλείψεις αποκρύπτονται σχολεία ή τροποποιείται ο αριθμός ή και το είδος των τμημάτων.

 Καταγγέλλουμε τον Διευθυντή Εκπαίδευσης για την τακτική του αυτή και ζητούμε την επανάληψη της διαδικασίας τοποθέτησης για το σύνολο των συναδέλφων. Αναμένουμε δε να τηρηθεί η νομιμότητα στην περίπτωση των τοποθετήσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών ειδικοτήτων από την Α φάση πρόσληψης τους και να μην επαναληφθεί η περσινή διά μαγείας εμφάνιση σχολείων με κενά στην Β φάση αφήνοντας τα σχολεία χωρίς εκπαιδευτικούς & καταστρατηγώντας το δικαίωμα των συναδέλφων για δήλωση προτίμησης στο σύνολο των σχολείων της Διεύθυνσης.

 

Θέμα 2ο: Περί πλήρωσης θέσης Δ/ντή σχολικής μονάδας

 

Το Δ. Σ. του Συλλόγου μας καταγγέλλει το γεγονός της παράκαμψης συναδέλφων που βρίσκονται στον πίνακα κατάταξης υποψηφίων Δ/ντών Δημ. Σχολείων  σχετικά με την πλήρωση της θέσης Δ/ντή του 4ου Δημ. Σχολειου  Χολαργού, οι οποίοι δεν κλήθηκαν σύμφωνα με τη σειρά κατάταξής τους.

Καλούμε τον  Δ/ντής Εκπ/σης  να απαντήσει ποιες σκοπιμότητες εξυπηρετεί η μη ορθή τήρηση των νόμιμων διαδικασιών.

 

                                                    Για το Δ.Σ. του Συλλόγου

 

          Η Πρόεδρος                                                      Η Γεν. Γραμματέας                              

 

             Ηλέκτρα Μήτσουρα                                             Άννα Μάγια Σταυροπούλου

Last modified: 10 Σεπτεμβρίου 2014

Close