Written by 14:03 Εκπ/κή Συσπείρωση

Με αφορμή τη συνάντηση του ΔΣ της ΔΟΕ με τους Συλλόγους ΠΕ Ειδικής Αγωγής

ανεξάρτητες  αυτόνομες  αγωνιστικές  ριζοσπαστικές

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ Π.Ε.

Δήλωση των εκπροσώπων

των ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ–ΚΙΝΗΣΕΩΝ–ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΩΝ Π.Ε. στο Δ.Σ της ΔΟΕ

Ηλία Σμήλιου (6975308409),  Δημήτρη Πολυχρονιάδη (6974750410)

με αφορμή τη συνάντηση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. με τους Συλλόγους Εκπ/κών Ειδικής Αγωγής και τη συνεδρίαση του Δ.Σ. για το νομοσχέδιο Ε.Α.Ε.

Πραγματοποιήθηκαν στις 17 και 24–7–2014 συναντήσεις του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. με εκπροσώπους του «Συλλόγου Αναπληρωτών Δασκάλων – Νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής με μεταπτυχιακούς τίτλους» και των «Συλλόγων Αποφοίτων Τμημάτων Ειδικής Αγωγής – ΣΑΤΕΑ»  μετά από σχετικό αίτημα τους. Οι εκπρόσωποι των Συλλόγων άσκησαν συνολική κριτική στο υπό κατάθεση νομοσχέδιο (ν/σ) γιατί δεν κατοχυρώνει το δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.), τα μορφωτικά δικαιώματα των ΑμΕΑ και τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών. Ειδικότερα ως προς το τελευταίο ζήτημα, οι εκπρόσωποι του πρώτου Συλλόγου υποστήριξαν ότι λόγω των ανώτερου επιπέδου πτυχίων τους πρέπει να προτάσσονται στον πίνακα αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής ή αν κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει να συμμετέχουν σε κοινό πίνακα με τους εκπαιδευτικούς ΠΕ61 – ΠΕ71. Αντίθετα οι εκπρόσωποι του ΣΑΤΕΑ επικαλέστηκαν τις ειδικές σπουδές τους επί του συνόλου των αντικειμένων της Ε.Α.Ε. και με βάση το γενικό για όλη την εκπαίδευση νομοθετικό πλαίσιο για τις προσλήψεις προσωπικού την πρόταξή τους στους διορισμούς αναπληρωτών Ε.Α.Ε.

Οι συζητήσεις που έχουν ανοίξει σχετικά με το ποιοι και πώς θα προτάσσονται στους πίνακες αναπληρωτών ειδικής αναδεικνύουν τις επιπτώσεις των εφαρμοζόμενων εκπαιδευτικών πολιτικών στο χώρο της εκπαίδευσης που από τη μια έχουν δημιουργήσει εκπαιδευτικούς πολλών ταχυτήτων, από την άλλη ενισχύουν τις επιδιώξεις της κυβέρνησης για να εφαρμόσει και να νομιμοποιήσει ατομικές εκπαιδευτικές διαδρομές για κάθε μελλοντικό εργαζόμενο, διαδρομές που θα σφραγίζονται από τα κριτήρια που κάθε φορά θα θέτει η αγορά. Η αγωνία των συναδέλφων για την εξασφάλιση του δικαιώματός τους για εργασία μπορεί να υπηρετηθεί μόνο από το αίτημα για ΑΜΕΣΟΥΣ διορισμούς με βάση το χρόνο λήψης του πτυχίου τους και όχι με την κατηγοριοποίηση τους.

Ως ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ–ΚΙΝΗΣΕΙΣ–ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ Π.Ε. αναλύσαμε έγκαιρα, συνολικά και ολόπλευρα το σχεδίο νόμου για την ειδική αγωγή, αναδεικνύοντας πλήρως τον αντιλαϊκό αντιεκπαιδευτικό χαρακτήρα του και καταλήγοντας στο αίτημα για συνολική απόσυρση του ν/σ για την Ειδική Αγωγή. Το αίτημα αυτό γίνεται κυρίαρχο γιατί και από το συνολικό περιεχόμενο του ν/σ (που πρόκειται να κατατεθεί Αύγουστο ή Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τον υφυπουργό Α. Δερμεντζόποπουλο στην πρόσφατη συνάντηση με το Δ.Σ. της ΔΟΕ) αλλά και τις δηλώσεις των αρμοδίων στις αλλεπάλληλες σχετικές με το ν/σ συναντήσεις της ΔΟΕ, των Συλλογών Εκπ/κών Π.Ε. και των φορέων της Ειδικής Αγωγής, φαίνεται ότι:

 • Όχι μόνο δεν κατοχυρώνεται με κανένα συγκεκριμένο τρόπο η υποχρεωτικότητα της Ε.Α.Ε., αλλά προωθείται σταθερά η εναρμόνιση της Ελλάδας στην οδηγία της Ε.Ε. για πλήρη ένταξη των μαθητών με αναπηρία στο γενικό εκπαιδευτικό σύστημα, οδηγία που αποτυπώθηκε μετά από παρέμβαση της ΕΕ στη χάρτα δικαιωμάτων των αναπήρων που συνέταξε ο ΟΗΕ. Η εναρμόνιση του εκπαιδευτικού συστήματος σε αυτή τη λογική θα αφαιρέσει κατακτημένα δικαιώματα των αναπήρων μαθητών σχετικά με το είδος του σχολείου και των υποστηρικτικών δομών που χρειάζονται και θα μεταφέρει τις ευθύνες για την εκπαίδευσή τους στο γενικό εκπαιδευτικό σύστημα και στους γονείς. Επιπλέον η εφαρμογή αυτής της πολιτικής θα στερήσει από μεγάλο τμήμα των μαθητών με ειδικές ανάγκες τις επιπλέον παρεμβάσεις (λογοθεραπείες, εργοθεραπείες, ψυχολογικές υποστηρίξεις, κ.α.) που δέχονται στα ειδικά σχολεία, τη στιγμή μάλιστα που το κράτος σταθερά περικόπτει τις θεραπείες τους από τα ταμεία. Η λογική του μικρότερου κόστους για την ομάδα αυτών των μαθητών είναι το κυρίαρχο κριτήριο της κυβέρνησης και η εφαρμογή της θα τους περιθωριοποιήσει
 • Παρά τις δηλώσεις για ίδρυση Ειδικών Σχολείων και Τμημάτων Ένταξης στη σχολική χρονιά 2014-15 ούτε καμιά ίδρυση υπάρχει μέχρι τώρα, πολύ δε περισσότερο κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα δεν θα έχει όσο οι δομές της Ε.Α.Ε. δε στελεχώνονται με διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών και του άλλου αναγκαίου προσωπικού
 • Η Παράλληλη Στήριξη, που η ύπαρξη της εξαρτάται από τα ΕΣΠΑ και δεν υπάρχουν συγκεκριμένες προβλέψεις για τη συνέχισή της μετά το 2015, δεν παρέχεται αν υπάρχει Τ.Ε. στο σχολείο ενώ ούτε η αντιστοιχία ενός εκπαιδευτικού Παράλληλης Στήριξης για κάθε παιδί που τη χρειάζεται γίνεται αποδεκτή
 • Στο σχέδιο νόμου δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών στην ειδική εκπαίδευση και υιοθετείται σταθερά η αντίληψη πως τα αναλυτικά προγράμματα της γενικής εκπαίδευσης μπορούν μέσα από «διαφοροποιήσεις» να αποτελέσουν οδηγούς προγραμμάτων για τους μαθητές ΑμΕΑ, θεωρώντας πως τα προγράμματα σπουδών είναι εκείνα που παρουσιάζουν αναπηρίες και όχι οι μαθητές. Φυσικά αυτά τα αναλυτικά προγράμματα που εντείνουν τους ταξικούς φραγμούς στην εκπαίδευση, που περιθωριοποιούν τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και όχι μόνο, είναι γέννημα θρέμμα των ίδιων πολιτικών και ανθρώπων που ΣΗΜΕΡΑ ΞΑΦΝΙΚΑ ανακαλύπτουν τη δυσλειτουργία τους και απαιτούν την τροποποίησή τους μέσω της αρχής της καθολικής σχεδίασης για τους μαθητές με ειδικές ανάγκες και αναπηρίες. Ωστόσο τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών απηχούν πολιτικές και κοινωνικές αντιλήψεις της εκάστοτε κυρίαρχης πολιτικής (εδώ του καπιταλισμού) και στη συγκεκριμένη φάση στόχος τους είναι ο φτηνός, ευέλικτος εργαζόμενος που θα αποκτά πολλές δεξιότητες, και ελάχιστες γνώσεις. Η μη αποδοχή της αναπηρίας ως πραγματικού γεγονότος, που δευτερογενώς επιβαρύνεται και από τους ταξικά προσδιορισμένους κοινωνικούς φραγμούς, οδηγεί στην υποβάθμιση της ανάγκης για κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα και πλαίσια και στοχεύει στην «εξεύρεση λύσης» για το μαθητικό αυτό πληθυσμό που θα είναι όσο το δυνατόν «φθηνότερη» για το κράτος. Η αντίληψη αυτή δεν υπερασπίζει τα εκπαιδευτικά δικαιώματα των μαθητών με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αντίθετα οδηγεί στην περιθωριοποίησή τους και στην έξοδό τους από το σχολείο. Αλήθεια για ποιο Καθολικό Σχεδιασμό για Μάθηση μιλάνε όταν οι αλλαγές που εφαρμόζονται στο σύνολο της Π.Ε. και ιδιαίτερα στη Δ.Ε. μετατρέπουν το σχολείο σε ένα ατέλειωτο εξεταστικό κάτεργο; Η ευθύνη μετατοπίζεται από την πολιτεία και το κεντρικό κράτος στον εκπαιδευτικό. Αυτός θα επιλέξει, θα σχεδιάσει, θα υλοποιήσει το διαφοροποιημένο αναλυτικό πρόγραμμα, θα αξιολογήσει τον μαθητή και στο τέλος θα αξιολογηθεί και αυτός κατά πόσο πέτυχε τους στόχους που τέθηκαν.
 • Η πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. απέρριψε το αίτημα για άμεση μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων στην Ε.Α.Ε. λέγοντας ότι, αν και έχει γίνει πρόταση από το ΥΠΑΙΘ να πραγματοποιηθεί ΑΣΕΠ, δεν υπάρχει απάντηση αν θα γίνει, πότε  και πόσοι θα προσληφθούν
 • Ο αριθμός των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που θα διοριστούν είτε στις ΣΜΕΑΕ είτε στα Τ.Ε. είτε στην Παράλληλη Στήριξη, θα εξαρτηθεί από τις πιστώσεις ΕΣΠΑ που θα δοθούν, οι δε εργασιακές τους σχέσεις, το χρονικό διάστημα που θα εργαστούν, ο μισθός κ.ά. παραμένουν αδιευκρίνιστα
 • Προωθείται η περαιτέρω κατηγοριοποίηση των εκπ/κών  Ε.Α.Ε., αφού στο ν/σ γίνεται αναφορά σε κλάδους ΠΕ70.50 και ΠΕ60.50 (και ανάλογα στη δευτεροβάθμια εκπ/ση), εκπαιδευτικούς δηλ. της γενικής εκπαίδευσης με μετεκπαίδευση στην Ε.Α.Ε. ή 3 τουλάχιστον χρόνια εργασίας στην Ε.Α.Ε. Και ναι μεν η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ  υποστηρίζει ότι η διάταξη εξυπηρετεί λειτουργικούς σκοπούς και δε συστήνεται άλλος κλάδος αλλά ποιος πιστεύει μια αποδεδειγμένα αναξιόπιστη πολιτική ηγεσία και δεν αισθάνεται ήδη τον κίνδυνο αποκοπής από τη γενική εκπαίδευση των ήδη υπηρετούντων στην Ε.Α.Ε. μόνιμων δασκάλων και νηπιαγωγών και πετάγματός τους τελικά από την εκπαίδευση συνολικά.
 • Δεν υπήρξε καμιά δέσμευση ή απάντηση στο ζήτημα της επαναλειτουργίας των Διδασκαλείων Ειδικής (και Γενικής) Αγωγής
 • Το μόνο για το οποίο για το οποίο δεσμεύτηκε ο υφυπουργός Α. Δερμεντζόποπουλος στη συνάντηση με το Δ.Σ. της ΔΟΕ, ήταν ότι στις προσλήψεις αναπληρωτών θα προηγούνται οι πτυχιούχοι των τμημάτων Ειδικής Αγωγής και ότι θα καταθέσει άμεσα σχετική τροπολογία στη βουλή

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι το υπό κατάθεση ν/σ έρχεται να εφαρμόσει και στο χώρο της Ε.Α.Ε. την πολιτική της αμφισβήτησης των κοινωνικών δικαιωμάτων, της διάλυσης των δημόσιων υπηρεσιών και ιδιωτικοποίησής τους, την πολιτική των απολύσεων και της ελαστικοποίησης των εργασιακών σχέσεων που επέβαλαν στη χώρα μας με τα μνημόνια η Ε.Ε. και το κεφάλαιο. Το ν/σ οδηγεί σε περαιτέρω υποβάθμιση των μορφωτικών δικαιωμάτων των παιδιών με ειδικές ανάγκες και των δομών της Ε.Α.Ε. ενώ ταυτόχρονα αμφισβητεί ανοιχτά τα εργασιακά δικαιώματα του συνόλου των εκπαιδευτικών της. Και η όποια ρύθμιση στο ζήτημα του τρόπου πρόσληψης των αναπληρωτών (γιατί τίποτα περισσότερο δεν είναι, όσο δε γίνονται μόνιμοι διορισμοί…) αποτελεί “προπέτασμα καπνού” για την επιβολή τελικά της αντιδραστικής μεταρρύθμισης στο χώρο.

Απέναντι σ’ αυτό το έκτρωμα άλλη θέση δεν μπορεί να υπάρχει από την ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ και αγώνας για:

-αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν ειδική αγωγή και εκπαίδευση

-μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων στην ειδική αγωγή χωρίς όρους και προϋποθέσεις και άμεση εναρμόνιση του θεσμικού πλαισίου εργασιακών δικαιωμάτων (διορισμοί, μεταθέσεις, αποσπάσεις κ.ά.) των εκπαιδευτικών της ειδικής αγωγής με αυτό της γενικής.

Τις θέσεις αυτές διατυπώσαμε ως ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Π.Ε. με σαφήνεια από τις πρώτες μέρες που παρουσιάστηκε το ν/σ και τις καταθέσαμε στην 83η Γ.Σ. όσο και στις συναντήσεις με τους Συλλόγους Εκπ/κών ης Ε.Α.Ε. και σ’ αυτούς (την πλειοψηφία του Δ.Σ. της ΔΟΕ και ειδικότερα την ΠΑΣΚ/ΔΗ.ΣΥ. με τις ανακοινώσεις της) που παίζοντας τελικά το παιχνίδι του υπουργείου και των ιδιωτικών συμφερόντων που κρύβονται πίσω του, κατηγορούν τις ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ (και τις άλλες παρατάξεις) για το ότι η 83η Γ.Σ. του κλάδου δεν ψήφισε την πρότασή τους και «δεν έχει θέση ο κλάδος για την ειδική αγωγή» κ.λπ. κ.λπ. κ.λπ., θέλουμε μόνο να θυμίσουμε τη λαϊκή παροιμία: «Στο σπίτι του κρεμασμένου δε μιλάνε για σκοινί».

Η ΠΑΣΚ/ΔΗ.ΣΥ. και η πλειοψηφία του Δ.Σ. της ΔΟΕ, οι παρατάξεις του κομματικού εναγκαλισμού και του κυβερνητικού συνδικαλισμού, που με τις θέσεις και τη δράση τους (ή την έλλειψή της…) απέναντι σε μια πολιτική που χρόνια τώρα υποβαθμίζει την ειδική αγωγή, καταδικάζει χιλιάδες εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής να είναι επί 13 χρόνια αναπληρωτές, επιτρέπει-προωθεί μια βιομηχανία “σεμιναρίων 400 ωρών” και “μεταπτυχιακών με το κιλό” ή πιο πρόσφατα δεν επιτρέπει τις μετακινήσεις μονίμων εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε. στα Τ.Ε., έρχονται σήμερα ως αμύντορες του δικαιώματος των αδιόριστων εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε. στη δουλειά…

Οι ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Π.Ε. θα συνεχίσουμε τη δράση μας στο κίνημα με βάση το πιο πάνω γενικό πλαίσιο, εξειδίκευση του οποίου αποτελούν οι παρακάτω θέσεις που καταθέτουμε στο Δ.Σ. της ΔΟΕ (30/7):

 • Αύξηση των δαπανών για την παιδεία στο 15% του τακτικού προϋπολογισμού
 • Κανένα κλείσιμο-συγχώνευση σχολικής μονάδας. 20 μαθητές/τμήμα και 15 στην Α΄ και Β΄ τάξη και στα ν/γεία
 • Αποκλειστικά δημόσια, δωρεάν και υποχρεωτική εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση και αποκατάσταση των ΑμΕΑ, σε σχολικές μονάδες του ΥΠΑΙΘ – Διαχειριστικός έλεγχος ιδιωτικών μονάδων ειδικής εκπ/σης και μετατροπή τους σε δημόσιες
 • Γενναία αύξηση των δαπανών για την έγκαιρη παρέμβαση, την ειδική εκπαίδευση, την ειδική επαγγελματική κατάρτιση, την αυτόνομη διαβίωση-την προστατευμένη εργασία.
 • Έγκαιρη διάγνωση και καταγραφή των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Ίδρυση δημόσιων ειδικών σχολείων όλων των βαθμίδων για να καλυφθούν οι ανάγκες όλων των ΑμΕΑ.
 • Δημιουργία Τμημάτων Ένταξης σε κάθε σχολική μονάδα και βαθμίδα εκπαίδευσης. Στήριξή  με αναγκαία μέτρα με μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα, επαναπροσδιορισμός περιεχομένου και μεθόδων διδασκαλίας και μέσων (υλικοτεχνική και κτιριακή υποδομή, εκπαιδευτικό-εποπτικό υλικό, σύγχρονα μέσα τεχνολογίας, κατάλληλο εκπαιδευτικό λογισμικό κ.α.).
 • Μαζικοί διορισμοί στην ειδική εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Καμία κατηγοριοποίηση, κατακερματισμός και διαχωρισμός των εκπαιδευτικών. Ενιαία κριτήρια μεταθέσεων, διορισμών σε όλη την εκπαίδευση. Διορισμοί με βάση το χρόνο λήψης του πτυχίου. Διορισμός όλων των αναπληρωτών και όσων έχουν υπογράψει έστω και μια σύμβαση στο δημόσιο σχολείο. Σταθερή και μόνιμη εργασία για όλους. Όχι στην ελαστική εργασία
 •  Στελέχωση των ειδικών σχολείων με απαραίτητες ειδικότητες (ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, βοηθητικό προσωπικό κ.ά.) με μόνιμη σχέση εργασίας.
 • Κατοχύρωση παιδαγωγικής εκπαιδευτικής κατεύθυνσης των ΚΕΔΔΥ, άμεση στελέχωση τους, μικρότερες περιοχές ευθύνης, λιγότερες διοικητικές αρμοδιότητες, κινητές μονάδες που θα επισκέπτονται  τα σχολεία  και θα στηρίζουν εκπ/κούς και μαθητές – Διορισμοί εκπ/κών σε όλα τα δημόσια ιατροπαιδαγωγικά κέντρα.
 • Επαναλειτουργία των διδασκαλείων ειδικής (και γενικής) αγωγής, καθιέρωση της μετεκπαίδευσης στην ειδική αγωγή και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και περιοδική ουσιαστική επιμόρφωση
 • Κατάργηση των ν.2817, ν.3194/2003, ν.3699/2008, ν.4115/2013 άρθρο 39 που εμπορευματοποιούν την ειδική αγωγή, προωθούν την ιατροποίηση, κατηγοριοποιούν τους εκπαιδευτικούς και ανατρέπουν εργασιακά δικαιώματα

Last modified: 30 Ιουλίου 2014

Close