Written by 06:38 Αρχική Σελίδα

Η πρόταση του Συντονιστικού Νηπιαγωγών για το ωράριο διδασκαλίας

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

Το Συντονιστικό Νηπιαγωγών  με συνέπεια και  υπευθυνότητα  ,όπως δεσμεύτηκε στις/στους συναδέλφους Νηπιαγωγούς  μελετά ,επεξεργάζεται και εξειδικεύει τις προτάσεις των Πανελλαδικών συναντήσεων και της Παννατικής Συνάντησης των Νηπιαγωγών .Η ανάρτηση των τελικών σχεδίων των προτάσεων, οι οποίες θα προωθούνται προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ,αρχίζει με το  σχέδιο ωρολογίου προγράμματος Ολοήμερου Νηπιαγωγείου με το οποίο θα διευκολυνθεί η διαδικασία έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης για το ωράριο των Νηπιαγωγών (Ν 4115/30-1-2013, αρ. 39, παρ. 5β)

Εντός της εβδομάδας, θα αναρτηθεί η επόμενη πρόταση η οποία   βρίσκεται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας και έχει ως θέμα της την ίδρυση αυτοτελούς τμήματος στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Το ΤΜHΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ, θα αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση μεγάλου μέρους των διοικητικών θεμάτων των Νηπιαγωγείων (Myschool , χορήγηση αδειών κ.α.) έτσι ώστε να μην επιβαρύνεται το διοικητικό έργο των Προισταμένων των Νηπιαγωγείων

ΩΡΑΡΙΟ

Το 2007 Το Συντονιστικό Νηπιαγωγών κατέθεσε υπόμνημα με αρ πρ 406 -26/11/2007 στο Υπουργείο Παιδείας

Και πρόταση νόμου για το ωράριο που συγκέντρωσε 4500 υπογραφές συναδέλφων (ηλεκτρονικές και χειρόγραφες)

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ

ΠΡΟΣ:
1. Τον κ. Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 
2. Τους εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων του Κοινοβουλίου.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ

Προτείνουμε την εξής διάταξη νόμου:
ΩΡΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ:

α) Το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας των Νηπιαγωγών, που υπηρετούν στα δημόσια Νηπιαγωγεία, ορίζεται από το χρόνο ισχύος του παρόντος, ως εξής: Ι) Προϊστάμενες Νηπιαγωγείων: διδακτικές ώρες 20. ΙΙ) Νηπιαγωγοί: διδακτικές ώρες (45λεπτες) 24, αν έχουν μέχρι 10 έτη υπηρεσίας, διδακτικές ώρες 23, αν έχουν από 10 μέχρι 15 έτη υπηρεσίας, διδακτικές ώρες 22, αν έχουν μέχρι 20 έτη υπηρεσίας και διδακτικές ώρες 21, αν έχουν πάνω από 20 έτη υπηρεσίας

β) Στους Νηπιαγωγούς, που συμπληρώνουν τον οριζόμενο στην προηγούμενη περίπτωση χρόνο υπηρεσίας μέχρι 31 Δεκεμβρίου, ανατίθεται μειωμένο ωράριο διδασκαλίας από την 1η Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους και στους λοιπούς από την 1η Σεπτεμβρίου του επόμενου διδακτικού έτους

Στο νόμο αυτό πρέπει να διευκρινίζεται ότι:

1. Επειδή οι θέσεις των Νηπιαγωγών στα Νηπιαγωγεία είναι ενιαίες, χωρίς να γίνεται οποιαδήποτε διάκριση σε πρωινό ή απογευματινό ωράριο, κλασικό ή ολοήμερο πρόγραμμα, εξίσου ενιαίο πρέπει να είναι και το ωράριο των Νηπιαγωγών που υπηρετούν σε αυτές

2. Λόγω των ιδιαζουσών συνθηκών που επικρατούν στο Νηπιαγωγείο, οι Νηπιαγωγοί είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται σε κατάσταση άμεσης ετοιμότητας, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, αλλά και κατά τη διάρκεια του διαλείμματος (καθημερινή εφημερία) και κατά τη διάρκεια προσέλευσης και αναχώρησης των νηπίων. Άρα ο συνολικός διδακτικός χρόνος αρχίζει να λογίζεται από την ώρα προσέλευσης των νηπίων, εκτείνεται και κατά τη διάρκεια του διαλείμματος και τελειώνει με τη λήξη του χρόνου αποχώρησης των νηπίων

3. Η διδακτική ώρα διαρκεί 45 λεπτά της ώρας, όπως δηλ. ισχύει και για τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς

4. Οι προϊσταμένες που καλούνται να αντεπεξέλθουν σε ποικίλα καθήκοντα (εκπαιδευτικά, διοικητικά οικονομικά και οργανωτικά), οφείλουν να έχουν μειωμένο διδακτικό ωράριο, όπως ισχύει για τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς

Ο συνεχείς πιέσεις μας προς όλους τους αρμόδιους φορείς, οι συναντήσεις μας με όλες τις πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου Παιδείας  από το 2007 και μετέπειτα , η επιμονή και ο αγώνας μας είχαν ως αποτέλεσμα την νομοθέτηση το 2013 με το Ν 4115/30-1-2013, αρ. 39, παρ. 5β του ωραρίου μας κατά ανάλογο τρόπο με των δασκάλων. Για την εφαρμογή του νόμου όμως είναι απαραίτητη η έκδοση Υπουργικής Απόφασης η οποία δεν έχει εκδοθεί ακόμα.

 Στην τελευταία συνάντησή μας με τον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας κ. Κουράκη, ζητήσαμε  να εκδοθεί η Υπουργική Απόφαση με την οποία θα καθορίζεται το διδακτικό ωράριο των Νηπιαγωγών κατά ανάλογο τρόπο με των δασκάλων (Ν 4115/30-1-2013, αρ. 39, παρ. 5β), καθώς και οι λεπτομέρειες εφαρμογής του, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιοτυπίες της λειτουργίας των Νηπιαγωγείων. Καταθέσαμε  επίσης ολοκληρωμένο σχέδιο ωρολογίου Προγράμματος βάση του οποίου διευκολύνεται η διαδικασία έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης

Στο σχέδιο ωρολογίου προγράμματος Ολοήμερου Νηπιαγωγείου

που καταθέσαμε (το αντιστοιχό του για το κλασικό τμήμα είναι μέχρι και την 3η διδακτική περίοδο) ο χωρισμός  του διδακτικού χρόνου σε διδακτικές ώρες αφορά τον τρόπο υπολογισμού του ωραρίου του /της Νηπιαγωγού και όχι τα νήπια , γεγονός που θα σήμαινε σχολειοποίηση του Νηπιαγωγείου

 

 

 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου

 

 

  

 

 1η  ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ( 1 ΩΡΑ)

8.00-8.45

8:00 – 8:10 Υποδοχή νηπίων
8:10 –8.45  1η περίοδος (1η  διδακτική ώρα) Αυθόρμητες δραστηριότητες στις γωνιές δραστηριοτήτων

(κατασκευές-, εικαστικά, υπολογιστής, παίξιμο ρόλων, κουκλοθέατρο, παιδαγωγικά παιχνίδια, ασκήσεις λεπτής κινητικότητας με πλαστελίνες, επιτραπέζια ομαδικά παιχνίδια, ζωγραφική, αναδυόμενη γραφή , ενασχόληση με μαθηματικά, δανειστική και φωνητική βιβλιοθήκη )

2η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ  (2 ΩΡΕΣ)8.45-10.15
2η περίοδος  (2η  και 3η διδακτική ώρα)

 Οργανωμένες Δραστηριότητες

8.45-9.30 Προσευχή-  Ημερολόγιο -Ημερήσιος προγραμματισμός Δραστηριοτήτων
9.30-10.15                  Ανάπτυξη Διαθεματικών Δραστηριοτήτων σε ομάδεςΠλύσιμο χεριών-Πρόγευμα
10.15-10.45 Διάλειμμα
3η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

 (2 ΩΡΕΣ)

10.45-12.15

  3η περίοδος (4η και 5η διδακτική ώρα )

Οργανωμένες Δραστηριότητες

11.00-11.45 Ανάπτυξη Διαθεματικών Δραστηριοτήτων σε ομάδες
11.45-12.15

 

Αξιολόγηση των ημερησίων ΔραστηριοτήτωνΣυζήτηση

(κοινός χρόνος νηπιαγωγών για συνεργασία)

  4η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (1 ΩΡΑ) 12.15-12.50
 12.15-12.50 4η περίοδος (6η  διδακτική ώρα )

Αυθόρμητες δραστηριότητες στις γωνιές δραστηριοτήτων

(κατασκευές-καβαλέτα, εικαστικά, υπολογιστής, παίξιμο ρόλων, κουκλοθέατρο, παιδαγωγικά παιχνίδια, ασκήσεις λεπτής κινητικότητας με πλαστελίνες, επιτραπέζια ομαδικά παιχνίδια, ζωγραφική, αναδυόμενη γραφή , ενασχόληση με μαθηματικά, δανειστική και φωνητική βιβλιοθήκη )

 

12.50-13.15
 
    0ργανωμένες Δραστηριότητες  στην αυλή-                                 Διάλειμμα

 

  

5η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2ΩΡΕΣ)

13.15-14.30

 

  

13.15-14.30

 

 

 5η περίοδος

 (7η  και 8η   διδακτική ώρα )

Γεύμα-χαλάρωση

 

13:15 -14.00 Πλύσιμο χεριών-Προετοιμασία γεύματος –

Γεύμα

 

14.00- 14.30 Χαλάρωση – Ύπνος— Παραμύθι- Ήρεμες  Δραστηριότητες
   6η ΠΕΡΙΟΔΟΣ(2 ΩΡΕΣ)14.30 -15.45

 

14.30 -15.45 

 

 6η περίοδος

(9η και 10η  διδακτική ώρα )

Οργανωμένες Δραστηριότητες

14.30-15.40 Διαθεματικές ΔραστηριότητεςΕκπαιδευτικό Δράμα. Θεατρικό παιχνίδι, Μουσική,

Κουκλοθέατρο, Εικαστικά, Εκπαιδευτικά λογισμικά

 

Συζήτηση
Αξιολόγηση των Ημερήσιων Δραστηριοτήτων
Προγραμματισμός της επόμενης ημέρας
 

15.40-15 .45 Προετοιμασία για αποχώρηση
    15.45-16. 00 Αποχώρηση των νηπίων 

 

1. Επειδή οι θέσεις των Νηπιαγωγών στα Νηπιαγωγεία είναι ενιαίες, χωρίς να γίνεται οποιαδήποτε διάκριση σε πρωινό ή απογευματινό ωράριο, κλασικό ή ολοήμερο πρόγραμμα, εξίσου ενιαίο πρέπει να είναι και το ωράριο των Νηπιαγωγών που υπηρετούν σε αυτές.

2. Λόγω των ιδιαζουσών συνθηκών που επικρατούν στο Νηπιαγωγείο, οι Νηπιαγωγοί είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται σε κατάσταση άμεσης ετοιμότητας, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, αλλά και κατά τη διάρκεια του διαλείμματος (καθημερινή εφημερία) και κατά τη διάρκεια προσέλευσης και αναχώρησης των νηπίων. Άρα ο συνολικός διδακτικός χρόνος αρχίζει να λογίζεται από την ώρα προσέλευσης των νηπίων, εκτείνεται και κατά τη διάρκεια του διαλείμματος και τελειώνει με τη λήξη του χρόνου αποχώρησης των νηπίων

3. Η διδακτική ώρα διαρκεί 45 λεπτά της ώρας ,και το μεσημέρι 40 και 35 όπως δηλ. ισχύει και για τους υπόλοιπους-εκπαιδευτικούς
4. Οι προϊσταμένες που καλούνται να αντεπεξέλθουν σε ποικίλα καθήκοντα (εκπαιδευτικά, διοικητικά οικονομικά και οργανωτικά), οφείλουν να έχουν μειωμένο διδακτικό ωράριο, όπως ισχύει για τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς.

 

ΩΡΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ:

α) Το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας των Νηπιαγωγών, που υπηρετούν στα δημόσια Νηπιαγωγεία, ορίζεται από το χρόνο ισχύος του παρόντος, ως εξής: Ι) Προϊστάμενες Νηπιαγωγείων: διδακτικές ώρες 20. ΙΙ) Νηπιαγωγοί: διδακτικές ώρες (45λεπτες) 24, αν έχουν μέχρι 10 έτη υπηρεσίας, διδακτικές ώρες 23, αν έχουν από 10 μέχρι 15 έτη υπηρεσίας, διδακτικές ώρες 22, αν έχουν μέχρι 20 έτη υπηρεσίας και διδακτικές ώρες 21, αν έχουν πάνω από 20 έτη υπηρεσίας.

β) Στους Νηπιαγωγούς, που συμπληρώνουν τον οριζόμενο στην προηγούμενη περίπτωση χρόνο υπηρεσίας μέχρι 31 Δεκεμβρίου, ανατίθεται μειωμένο ωράριο διδασκαλίας από την 1η Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους και στους λοιπούς από την 1η Σεπτεμβρίου του επόμενου διδακτικού έτους.

γ) όπου δε μπορεί να υπάρξει  επιπλέον νηπιαγωγός για την κάλυψη ωραρίου ανατίθεται υπερωριακή απασχόληση σύμφωνα με το νόμο ,με την αμοιβή που ορίζει ο σχετικός νόμος

δ) ο κοινός χρόνος για συνεργασία προσμετρείται ως διδακτικός χρόνος και για τους ’τις δυο νηπιαγωγούς  , θέση που διασφαλίζει την καλή συνεργασία και την εύρυθμη λειτουργία του Νηπιαγωγείου

ε) Το πλύσιμο χεριών, το γεύμα και οι  ήρεμες δραστηριότητες  διδάσκουν στάσεις ζωής(υγιεινή διατροφή-υπευθυνότητα –ενσυναίσθηση  ) και αναπτύσσουν καλές συνήθειες, ως εκ τούτου θεωρούνται διδακτικός χρόνος

στ) ο χωρισμός  του διδακτικού χρόνου σε διδακτικές ώρες αφορά τον τρόπο υπολογισμού του ωραρίου του /της νηπιαγωγού και όχι τα νήπια , γεγονός που θα σήμαινε σχολειοποίηση του Νηπιαγωγείου

 

 

 

 

Last modified: 24 Μαρτίου 2015

Close