Written by 17:45 Αρχική Σελίδα

Η Ένωση Συλλόγων Γονέων Αγ. Παρασκευής στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου

 

κάλεσμα-για-Δημαρχείο-1

 

Η εισήγηση που θα κάνει η Ένωση Συλλόγων Γονέων Αγ. Παρασκευής στο Δημοτικό Συμβούλιο:

ενωση

Εισήγηση επί του 1ου θέματος: «Συζήτηση και λήψη απόφασης επί των αιτημάτων της Ένωσης Γονέων αναφορικά με τη δημόσια παιδεία στην Αγία Παρασκευή»

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Γονέων πιστεύουμε ότι τα θέματα που απασχολούν τα σχολεία της πόλης μας είναι ευθύνη όλων μας και είναι πάρα πολλά. Είναι θέματα που έχουν σωρευτεί στα σχολεία και που όφειλαν να έχουν λυθεί πριν αυτά ανοίξουν. Φυσικά, θα είχαν επιλυθεί εάν υπήρχε έγνοια από το Υπουργείο Παιδείας αλλά και από τον Δήμο, εάν υπήρχε η πολιτική επιλογή για τη στήριξη του δημόσιου σχολείου, της δημόσιας-δωρεάν και ενιαίας εκπαίδευσης.

 

Τα αιτήματα προς τον Δήμο τα οποία καταθέτουμε σήμερα, όπως ακριβώς κάναμε και ένα χρόνο πριν, είναι θέματα που αφορούν όλες τις σχολικές μονάδες και απασχολούν τόσο εμάς όσο και τους Συλλόγους Γονέων-μέλη μας. Είναι νέα αλλά και χρόνια αιτήματα τα οποία επαναφέρουμε καθώς, όπως απεδείχθη, δεν ήταν λυμένα αλλά ούτε και δρομολογημένα στο να επιλυθούν. Είναι διεκδικήσεις που αντιμετωπίζουν τα άμεσα ζητήματα λειτουργίας των δημόσιων σχολείων της πόλης αλλά και την προοπτική της δημόσιας εκπαίδευσης στην Αγία Παρασκευή.

 

Οι διεκδικήσεις μας κατατίθενται σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο και ζητάμε να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις, οι οποίες άμεσα να υλοποιηθούν με τις όποιες επιπλέον (εξειδικευμένες και διαδικαστικές) αποφάσεις απαιτούνται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

 

  1. Ζητάμε να επιχορηγηθούν οι Σχολικές Επιτροπές με όλο το εναπομείναν ποσό για το 2014 από τον Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων και να προβλεφθεί αύξηση εν όψει του προϋπολογισμού του 2015 εξαντλώντας αυτά που ο νόμος επιτρέπει.

Η εκτίμησή μας είναι ότι η απόδοση του Φ.Η.Χ. στις Σχολικές Επιτροπές σε συνδυασμό με την σωστή λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών, που είναι ζητούμενο, θα συμβάλλει στην αξιοπρεπή λειτουργία και συντήρηση των δημόσιων σχολείων. 

  1. Ζητάμε την άμεση κάλυψη όλων των επισκευαστικών αναγκών των σχολείων. Στη συντριπτική πλειοψηφία των σχολείων έχουν σωρευτεί προβλήματα και απαιτούνται άμεσες λύσεις τόσο μέσω της «Ανοικτής Εργολαβίας 2014» όσο και μέσω των Σχολικών Επιτροπών. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας ότι τα σχολεία, ως απόλυτα «ζωντανοί οργανισμοί» που φιλοξενούν καθημερινά εκατοντάδες παιδιά, έχουν αυξημένο ρυθμό φθορών. Εξαιρετικά σημαντικό είναι, εν όψει προϋπολογισμού, να προβλεφθεί για το 2015 «ανοικτή εργολαβία» ύψους τουλάχιστον 300.000ευρώ.

Ζητάμε να έχουμε σήμερα ενημέρωση για το τι προγραμματίζεται να γίνει και το πώς σκέφτεται η Δημοτική Αρχή να προχωρήσει συγκεκριμένα στις επισκευές των σχολείων. Πιστεύουμε ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να επιτευχθεί το μέγιστο αποτέλεσμα στις επισκευές/συντηρήσεις σχολείων είναι ο συγκεκριμένος σχεδιασμός, με εργαλείο τη στενή συνεργασία και το  συντονισμό των εμπλεκομένων με τα δημόσια σχολεία (δηλαδή: ΔΕΠ, Σχολικές Επιτροπές και Αντιδημαρχία Τεχνικών Υπηρεσιών)

  1. Ζητάμε την σταθερή παρέμβαση του Δήμου στον ΟΣΚ (ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ) ώστε να συμπεριληφθεί ο Δήμος μας στα προγράμματα που υλοποιεί δηλ. απαλλοτριώσεις, ανεγέρσεις αλλά και επισκευές/αναβαθμίσεις.

Η διεκδίκηση από τον ΟΣΚ όλων των  απαλλοτριώσεων για να κτιστούν τα απαραίτητα σχολεία στην πόλη μας είναι εξαιρετικά σημαντική για το μέλλον των δημόσιων σχολείων και της δημόσιας εκπαίδευσης.

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

-την ανάγκη για 3 τουλάχιστον νηπιαγωγεία ώστε να μην μένουν νήπια και προνήπια εκτός παιδαγωγικής διαδικασίας ή να στοιβάζονται στα υπάρχοντα κτήρια ή να αναγκάζονται οι γονείς να πληρώνουν ιδιωτικά νηπιαγωγεία

-την μεταστέγαση του 11ου Δημοτικού και την ανέγερση του 12ου Δημοτικού  που μπορεί να καλύψει τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες των 2ου, 3ου και 6ου δημοτικών. Υπενθυμίζουμε, ότι ο χαρακτηρισμός του «ΜΑΚΡΗ» ως «χώρου σχολείου» δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ τον Μάιο του 2011. Έκτοτε και με δική μας πίεση συστάθηκε η Επιτροπή Καταλληλότητας, η οποία συνεδρίασε στις 24/04/2014 εγκρίνοντας ομόφωνα την αναγκαιότητα αλλά όχι και την καταλληλότητα (3 κατά 2 υπέρ). Μετά από περαιτέρω παρεμβάσεις μας, ο τ.Αντιδήμαρχος Παιδείας ζήτησε (21/07/2014) από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου την έγγραφη τοποθέτησή της αναφορικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του χώρου και-ελπίζουμε- το έγγραφο που εξέδωσε η Τεχνική Υπηρεσία στις 23/07/2014 να κατατέθηκε έγκαιρα στον Πρόεδρο της Επιτροπής Καταλληλότητας ώστε να μπορέσει να επανέλθει το θέμα προς συζήτηση και εκ νέου εκτίμηση.

το 6ο Γυμνάσιο τονίζουμε δε ότι ήδη τα 2 γυμνάσια (3ο και 4ο) είναι κορεσμένα και το 4ο γυμνάσιο ζητά επιπλέον αίθουσες.

-την αποπεράτωση του ΕΠΑΛ-ΕΚ που η εφαρμοζόμενη εκπαιδευτική πολιτική επιβεβαιώνει πλέον την απόλυτη αναγκαιότητα ενός μεγάλου και πλήρως οργανωμένου ΕΠΑΛ-ΕΚ, παρά τις αντιρρήσεις πολλών για το μέγεθος του κτηρίου.

Είναι πολύ σημαντικό για την πόλη μας αλλά και χρέος απέναντι στους πολίτες η εκάστοτε Δημοτική Αρχή να αντιμετωπίζει τα θέματα που αφορούν τα σχολεία με απόλυτη σοβαρότητα. Είναι ευθύνη αλλά και αρμοδιότητα δική σας να μη χαθεί κανένα οικόπεδο το οποίο να μπορεί να αξιοποιηθεί για να κτιστεί νέο σχολείο. Είναι ευθύνη δική σας να βρεθούν οι οικονομικοί πόροι για την ανέγερση νέων σχολείων ώστε τα παιδιά μας να μην κάνουν μάθημα στοιβαγμένα το ένα πάνω στο άλλο σε χώρους ακατάλληλους για μάθηση ή να επεκταθεί έτι περαιτέρω το φαινόμενο των «προκατασκευασμένων αιθουσών».

Η Ένωση, διατηρώντας σταθερή επαφή με τον ΟΣΚ, προσπάθησε όλα αυτά τα χρόνια τουλάχιστον να μην «χαθεί» ούτε ένα οικόπεδο προορισμένο για σχολείο. Είναι για εμάς υπόθεση τιμής προς το μέλλον της Δημόσιας Εκπαίδευσης στην πόλη μας, να συμβάλλουμε με κάθε τρόπο προκειμένου να αποκατασταθεί η ισορροπία απόδοσης κτηρίων από τον ΟΣΚ προς την Αγία Παρασκευή που είναι σίγουρα διαταραγμένη εις βάρος της Αγίας Παρασκευής.

  1. Θέλουμε να λάβετε υπόψη σας ότι το επί χρόνια αίτημα της Ένωσης και των Συλλόγων Γονέων για παροχή δωρεάν απογευματινών δραστηριοτήτων στα παιδιά στους χώρους των σχολείων τους, τη σημερινή εποχή, αναδεικνύεται ακόμα πιο σημαντικό, τόσο για τα παιδιά και τους γονείς τους όσο και για τους ίδιους τους Συλλόγους Γονέων για τους οποίους η διοργάνωση εξωσχολικών δραστηριοτήτων είναι εξαιρετικά επιβαρυντική.

Ζητάμε τη δέσμευση της Δημοτικής Αρχής και του Δημοτικού Συμβουλίου για ενίσχυση με κάθε τρόπο των Δωρεάν προγραμμάτων  Άθλησης. Εκτός των 26 ωρών ανά εβδομάδα που πραγματοποιούνται ήδη στα Δημοτικά, ζητάμε επιπλέον 5 ώρες την εβδομάδα για τα Γυμνάσια. Η ενασχόληση των παιδιών μας με τον αθλητισμό είναι υποχρέωση μιας και συμβάλει όχι μόνο στην υγεία του σώματος αλλά διαπαιδαγωγεί σε πνεύμα ομαδικότητας, συνεργασίας και μαχητικότητας. Η δε δωρεάν παροχή είναι και σημαντικότατη κοινωνική παροχή προς τους γονείς που στενάζουν οικονομικά. Οι γυμναστές που μας παραχωρήθηκαν είναι 2 για 6 ημέρες την εβδομάδα με μέσο όρο 2 ώρες την ημέρα (συνολικά 26 ώρες την εβδομάδα). Σε συνεργασία με τους Συλλόγους Γονέων-μέλη μας και τον ΠΑΟΔΑΠ καταφέραμε και οργανώσαμε πρόγραμμα με ταυτόχρονη άθληση  γειτονικών σχολείων, ώστε κάθε σχολείο να έχει 2 ώρες την εβδομάδα από κάθε άθλημα (1 για τους μικρούς μαθητές και 1 για τους μεγαλύτερους). Με τα μέχρι στιγμής στοιχεία συμμετέχουν περίπου 300 παιδιά και θεωρούμε ότι θα έχουμε περαιτέρω αύξηση συμμετοχής, μόλις το πρόγραμμα κατακτήσει και πάλι την εμπιστοσύνη των γονέων μετά την ταλαιπωρία των προηγούμενων χρόνων. Στόχος δικός μας, και ελπίζουμε και της Δημοτικής Αρχής, είναι να φτάσουμε τα νούμερα συμμετοχής των 600 παιδιών που είχαμε τις σχολικές χρονιές 2008-2011.

Ζητάμε την άμεση έναρξη των Θεατρικών στα σχολεία και την  κάλυψη της πληρωμής των θεατρολόγων τους.

Το 2013 έγινε διαγωνισμός για την πρόσληψη θεατρολόγων οι οποίοι όμως ξεκίνησαν καθυστερημένα (Φεβρουάριος 2014) αλλά και δεν καλύφθηκαν όλα τα σχολεία που είχαν υποβάλει αίτημα. Από όσο είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, η πληρωμή αυτών των θεατρολόγων εκκρεμεί και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην έχει προχωρήσει ο νέος διαγωνισμός ώστε να ξεκινήσουν τα προγράμματα για τη σχολική χρονιά 2014-2015.

Εκτός των Αθλητικών και θεατρικών προγραμμάτων θα θέλαμε να μελετηθεί από τη Δημοτική Αρχή η δυνατότητα εφαρμογής προγραμμάτων Εικαστικών καθώς και προγραμμάτων σε συνεργασία με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Είμαστε ανοικτοί να συζητήσουμε με τα ΔΣ των αντίστοιχων Νομικών Προσώπων όποια δυνατότητα υπάρχει για υλοποίηση τέτοιων προγραμμάτων.

  1. Σε συνδυασμό με την παροχή δωρεάν προγραμμάτων απογευματινών δραστηριοτήτων, ζητάμε από τον Δήμο, και συγκεκριμένα από τις καθ’ ύλην αρμόδιες Σχολικές Επιτροπές και την ΔΕΠ να επιτρέψουν ώστε να έχουμε Σχολεία ανοικτά στους μαθητές και στα παιδιά της γειτονιάς για ελεύθερο παιχνίδι, φυλασσόμενα και φωτιζόμενα και όχι «κλειστά» για τους μαθητές τους και «ανοικτά» για όλους τους άλλους,  πόσω μάλλον όταν αυτοί οι άλλοι βλέπουν τα παιδιά μας-μαθητές των δημόσιων σχολείων- σαν πελάτες.

Έχοντας γνώση τόσο της νόμιμης διαδικασίας όσο και του νομικού πλαισίου που διέπει τις παραχωρήσεις χώρων σχολείων ζητάμε τη δέσμευση του προέδρου της ΔΕΠ και Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου για θέματα Παιδείας ότι όλες οι παραχωρήσεις χώρων θα διέπονται από τη βασική αρχή ότι τα σχολεία «ανήκουν» στους μαθητές τους και θα λειτουργούν προς όφελός τους.

Εκτός όμως του «γράμματος και πνεύματος» του νόμου, για εμάς εξαιρετικά σημαντικό είναι το πώς θα διασφαλιστεί ότι ο δημόσιος χώρος κοινωφελούς σκοπού που είναι το δημόσιο σχολείο, θα λειτουργήσει ως «κέντρο ζωής» για τα παιδιά μας το απόγευμα και δεν θα επιτραπεί σε κανέναν να αξιοποιήσει  αυτό τον χώρο αλλά και τα παιδιά μας με εμπορευματικό τρόπο οποιουδήποτε είδους.

  1. Με την κατάργηση εν μία νυκτί των Σχολικών Φυλάκων αναδείχθηκε εντονότατα η ουσιαστική προσφορά τους τόσο στην κάθε μία σχολική κοινότητα όσο και την φύλαξη των σχολικών κτηρίων. Τα σχολεία χρειάζονται επιτακτικά φύλακες. Αυτή είναι μια υπαρκτή ανάγκη την οποία ζητάμε να τοποθετηθεί η Δημοτική Αρχή για το πώς θα την καλύψει. Ομοίως επιτακτική ανάγκη είναι η συνεπής καθαριότητα των σχολείων κατά την ώρα της λειτουργίας τους. Αναμένουμε από την Δημοτική Αρχή τις προτάσεις της ώστε να καλυφθεί αυτή η πραγματικά έντονη ανάγκη.
  2. Ιδιαιτέρως θέλουμε να τονίσουμε την πρόβλεψη στον προϋπολογισμό ώστε το πρόγραμμα της Θερινής Δημιουργικής Απασχόλησης να καλύψει τον μέγιστο δυνατό αριθμό παιδιών, την μέγιστη δυνατή χρονική περίοδο και να παρασχεθεί εντελώς δωρεάν ώστε να συμβάλει στην ανακούφιση των πληττόμενων νέων οικογενειών.

 

Τέλος ζητάμε τη δέσμευση της Δημοτικής Αρχής ότι θα σταθεί στο πλευρό μας σχετικά με τις διεκδικήσεις μας προς όλους τους υπόλοιπους αρμόδιους φορείς.

 

Στις δύσκολες εποχές που ζούμε ή όλοι μαζί θα δημιουργήσουμε ένα κλοιό υπεράσπισης, μια αλυσίδα προστασίας της δημόσιας εκπαίδευσης είτε όλοι μαζί θα σκύψουμε το κεφάλι και θα συνυπογράψουμε την ταφή της.

Όσοι δραστηριοποιούμαστε στους Συλλόγους Γονέων και στο γονεϊκό κίνημα έχουμε πλήρη επίγνωση ότι το σχολείο που είχαμε μέχρι χθες, δεν ήταν το σχολείο που θέλαμε για τα παιδιά μας και τον τόπο μας. Και όραμα έχουμε και προτάσεις καταθέτουμε και γνωρίζουμε πολύ καλά τι απαιτείται για την ουσιαστική εκπαίδευση των παιδιών μας, για την καλλιέργεια της παιδείας στον τόπο μας.

Όμως τώρα, για όλους μας, δεν είναι η ώρα να προτάξουμε αυτό που θέλουμε. Είναι ώρα να σταματήσουμε την κατηφόρα και να  βάλουμε φραγμό στην συνειδητή από μεριάς της κυβέρνησης διάλυση του δημόσιου σχολείου, της δημόσιας-δωρεάν και ενιαίας εκπαίδευσης.

Γι’ αυτό σας προτείνουμε το επισυναπτόμενο ψήφισμα το οποίο ζητάμε να υπερψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο και να κατατεθεί στα σχετικά Υπουργεία με ευθύνη του Γραφείου Παιδείας.

Ελπίζουμε ότι η εισήγησή μας θα συμβάλει στον προβληματισμό και στην τοποθέτηση των Δημοτικών Συμβούλων επί των προβλημάτων των δημόσιων σχολείων στην Αγία Παρασκευή και θα οδηγήσει σε αποφάσεις άμεσα υλοποιήσιμες.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος                              Η Γεν.Γραμματέας

Αύρα Μπασακίδου-Καράμπελα                   Εύη Ματιάτου-Χατζοπούλου

 

Η πρόταση ψηφίσματος της Ένωσης:

 ενωση

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής απευθύνει το παρόν ψήφισμα προς τα Υπουργεία Παιδείας, Οικονομικών και Εσωτερικών

 

ΕΠΕΙΔΗ αγωνιούμε για το ΤΩΡΑ και το ΜΕΛΛΟΝ της μόρφωσης των παιδιών

ΕΠΕΙΔΗ υπερασπιζόμαστε το ΣΗΜΕΡΑ και το ΑΥΡΙΟ του  Δημόσιου Σχολείου που το δικαιούνται όλα ανεξαιρέτως τα παιδιά που ζουν στην χώρα μας

ΕΠΕΙΔΗ αντιστεκόμαστε στη διάλυση της Δημόσιας, Δωρεάν και Ενιαίας Εκπαίδευσης  όπως ήδη εφαρμόζεται με την υποχρηματοδότηση, τις σοβαρές ελλείψεις εκπαιδευτικών, τις καταργήσεις δομών (βλ.σχολικοί φύλακες), τις διαθεσιμότητες εκπαιδευτικών, τις «καθυστερήσεις» κάλυψης αναγκών σε νευραλγικούς τομείς λειτουργίας των σχολείων (βλ.καθαρίστριες, παράλληλη στήριξη, μεταφορές μαθητών), τις καταργήσεις-συγχωνεύσεις σχολείων, τις καταργήσεις ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ, το «Νέο» Λύκειο κ.α.

ΖΗΤΑΜΕ από το Υπουργείο Παιδείας, τη Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής  και τις αντίστοιχες Διευθύνσεις Β΄Αθήνας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας:

Την ολοκληρωμένη λειτουργία του Ολοήμερου Σχολείου με πλήρες πρόγραμμα σε όλους τους τύπους των Δημοτικών. Το ολοήμερο σχολείο δεν καλύπτει μόνο την κοινωνική ανάγκη για τους γονείς, οφείλει να έχει και εκπαιδευτικούς στόχους, που δεν μπορούν να επιτευχθούν χωρίς τους απαραίτητους δασκάλους γενικής παιδείας και ειδικοτήτων. Άμεσα λοιπόν πρέπει να δοθεί η διοικητική λύση που με πλήρη σεβασμό στα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών θα εξασφαλίσει την λειτουργία των ολοήμερων σχολείων.

Την απόσυρση των Υπουργικών Αποφάσεων για αύξηση του αριθμού μαθητών ανά τμήμα κατά 10%. Με τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις «νομιμοποιήθηκε» το να λειτουργούν τμήματα σχολείων με 27, 28 έως και 30 παιδιά! Και αυτό όχι για παιδαγωγικούς λόγους αλλά για να μην γίνουν επιπλέον προσλήψεις εκπαιδευτικών, για να μην φανεί έντονα το πρόβλημα έλλειψης αιθουσών και σχολικών κτηρίων.

Την άμεση πρόσληψη μόνιμου διδακτικού προσωπικού στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με απόλυτο σεβασμό στα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών. Δεν ξεχνάμε ότι και εμείς οι ίδιο είμαστε εργαζόμενοι και αρκετοί από εμάς είμαστε άνεργοι. Δεν θέλουμε τους εκπαιδευτικούς των παιδιών μας εξαθλιωμένους οικονομικά, δεν θέλουμε να τους αντιμετωπίζουν ως νούμερα σε πίνακες EXCEL γιατί τότε θα πάψουν να είναι Δάσκαλοι.

Την κατάργηση του Νόμου για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση «Νέο Λύκειο», που οδηγεί στην ενίσχυση των φροντιστηρίων και στην αύξηση της μαθητικής διαρροής. Θέλουμε ισότιμη αντιμετώπιση των παιδιών ανεξάρτητα από το εάν έχουν οι γονείς τους χρήματα για να τα στηρίξουν στην προσπάθειά τους για μόρφωση. Δεν θέλουμε να χάσει κανένα παιδί σ’ αυτή τη χώρα το δικαίωμα να μορφωθεί και να παλέψει τους στόχους του και τα όνειρά του. Είναι καταδίκη για όλους μας το να καταδικάζουμε παιδιά να «Φεύγουν» από τα σχολεία γιατί δεν μπορούν οι γονείς τους να τα στηρίξουν οικονομικά.

ΖΗΤΑΜΕ από τα Υπουργεία Οικονομικών και Εσωτερικών

Την άμεση αύξηση της χρηματοδότησης των σχολείων. Η αύξηση της χρηματοδότησης στα επίπεδα του 2009 θα δώσει την δυνατότητα στα σχολεία να λειτουργούν αξιοπρεπώς χωρίς να χρειαστεί να «ζητιανεύουν» από χορηγούς και χωρίς να αναγκαστούν οι γονείς να  τα ενισχύουν οικονομικά.

 

Last modified: 8 Νοεμβρίου 2014

Close