Written by 02:03 Παλότερες Παρατάξεις, ΡΩΓΜΗ στο «Αδιέξοδο..»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της ΡΩΓΜΗΣ για την Συνεδρίαση του ΔΣ του Περικλή στις 8 Μαρτίου

Ενημερωτικό Τακτικής Συνεδρίασης του ΔΣ του Περικλή στις 8-3-2017

Δηλώθηκε η παραίτηση του Γιάννη Μπέλεση από τη ΔΗΣΥ (γραμματέας) και τη θέση του καταλαμβάνει η Μούρκου Γιαννούλα. Παρόντες ήταν όλα τα μέλη του ΔΣ εκτός από τον Ν. Μαρίνη που απουσίαζε λόγω ασθένειας. Παρόντα ήταν και 3 απλά μέλη του Συλλόγου.

Θέμα 1ο

Στάση Εργασίας

Την Παρασκευή 10-3 στις 13.30 πρόκειται να πραγματοποιηθεί η παράσταση διαμαρτυρίας στην Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής και γι’ αυτό συζητήθηκε η στάση εργασίας που έπρεπε  να προκηρυχτεί για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των συναδέλφων.   Ύστερα από διάφορες προτάσεις σχετικά με την ώρα έναρξης της στάσης, ορίστηκε για τις 13:00 μέχρι τις 16:00.

 

Θέμα 2ο

Συνέδριο ΔΟΕ-ΠΟΕΔ στην Κύπρο

Κατόπιν της τελευταίας ενημέρωσης από την ΔΟΕ (3-3) σχετικά με το συνέδριο (http://www.syllogosperiklis.gr/)

διευκρινίζεται ότι τα έξοδα των συνέδρων επιβαρύνουν τους τοπικούς συλλόγους και ότι οι συμμετέχοντες πρέπει να υποβάλλουν εισηγήσεις που να αποτυπώνουν τις θέσεις του Συλλόγου σχετικά με το θέμα που θα πραγματεύονται.

Ο Σ. Γεωργόπουλος τοποθετήθηκε από τη ΔΑΚΕ, επισημαίνοντας αφενός τα στενά χρονικά περιθώρια που έθεσε η ΔΟΕ για την απόφαση και τη δήλωση συμμετοχής και αφετέρου τις ιδιαίτερες στενές σχέσεις των δύο διδασκαλικών ομοσπονδιών. Πρότεινε να συμμετέχουμε για ναπροάγουμε την επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων των δύο ομοσπονδιών.

Η Γ. Μούρκου από την πλευρά της ΔΗ.ΣΥ. συμφώνησε.

Η Μ. Κολόζη από τη ΡΩΓΜΗ δήλωσε ότι ως παράταξη, διαφωνούμε με την υλοποίηση τέτοιων συνεδρίων που ούτε τη σοβαρότητα των επιστημονικών συνεδρίων έχουν ούτε προάγουν αγωνιστική συνείδηση και κινηματική δράση ανάμεσα στους συμμετέχοντες.. Αν ο σκοπός ήταν η ανταλλαγή απόψεων, έπρεπε να βρούμε άλλο τρόπο – όχι του «εκπαιδευτικού τουρισμού», ιδιαίτερα μάλιστα σε εποχή κρίσης. Συμπλήρωσε ακόμη ότι σε περίπτωση που ψηφιζόταν η συμμετοχή μας στο συνέδριο, θα έπρεπε να σταλεί σε όλα τα μέλη του συλλόγου μας η πρόσκληση για το συνέδριο αυτό και οι όροι του και σε περίπτωση που ενδιαφέρονταν περισσότεροι από ένας (η  ΔΟΕ οριοθετούσε τη συμμετοχή κάθε συλλόγου με έναν εισηγητή) θα κάναμε κλήρωση,

Ο Ν. Παπασπύρου από τη Διέξοδο δήλωσε ότι : πρώτον είναι θετικό το ότι αυτή τη φορά η ΔΟΕ έλαβε συγκεκριμένα μέτρα (εισήγηση – στρογγυλό. τραπέζι) για τους συμμετέχοντες, οπότε απέδωσε η κριτική σε προηγούμενα τέτοια συνέδρια περί εκπαιδευτικού τουρισμού. Δεύτερον, ότι πρέπει να είναι γενικά πιο στενή η σχέση ΔΟΕ-ΠΟΕΔ. Ωστόσο, το μεγάλο συνολικά κόστος για τα πρωτοβάθμια σωματεία και, επί της διαδικασίας, επειδή θα έπρεπε να υπάρχει συλλογική εισήγηση (από το σύνολο των μελών του Συλλόγου), τελικά, δεν συμφωνούν ως παράταξη με τη συμμετοχή σε αυτό.

Επί των παρόντων οι ψήφοι για το θέμα ήταν 3 υπέρ – 3 κατά. Η ΔΑΚΕ έθεσε θέμα ότι θα μπορούσαμε  να μετρήσουμε τις ψήφους επί της δύναμης κάθε παράταξης, αλλά δεν έγινε δεκτό.

Θέμα 3ο

Επί της διαδικασίας συνεδριάσεων του ΔΣ

Η Μ. Κολόζη από την ΡΩΓΜΗ έθεσε το θέμα επισημαίνοντας τα εξής:

–          η ψηφοφορία στις συνεδριάσεις του ΔΣ να γίνεται επί των παρόντων μελών του ΔΣ και όχι με βάση τη δύναμη της κάθε παράταξης, καθώς η συνεδρίαση είναι κάτι ζωντανό, όπου ο διάλογος και οι ζυμώσεις των απόψεων πρέπει να καταλήγουν σε αποφάσεις. Τόνισε επίσης ότι από τη στιγμή που έχουμε εκλεγεί ως μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου μας θα πρέπει να διαθέτουμε και τον χρόνο για τις συνεδριάσεις.

–          να τηρείται η διαδικασία της συζήτησης με ορισμένο χρόνο τοποθέτησης

–          οι προτάσεις που κατατίθενται και επί των οποίων προκύπτουν επιμέρους διαφωνίες που μπορούν να συζητηθούν για να υπάρχει τελική σύγκλιση, να συζητιούνται επιτόπου στη συνεδρίαση και όχι να παραπέμπονται στη διαδικτυακή διαδικασία, η οποία πρέπει να χρησιμοποιείται για έκτακτα θέματα.

 

Η Μ. Σταυροπούλου τοποθετήθηκε από την Διέξοδο επισημαίνοντας ότι:

–          όταν έχουμε διαφωνία με μία ανακοίνωση, πολλές φορές δεν μπορεί να γίνουν επιτόπου οι αλλαγές (άρα όχι, επιλεκτικά) και θα πρέπει η συζήτηση να συνεχίζεται διαδικτυακά.

–          οι συνεδριάσεις του ΔΣ είναι ανοιχτές μεν για να τις παρακολουθούν όλοι (και παρατηρητές), αλλά όχι αυτοί να συμμετέχουν σε διάλογο – πρέπει να τοποθετείται ο εκπρόσωπός τους.

Η Γ. Μούρκου συμφώνησε με την τελευταία πρόταση, λέγοντας ότι οι παρατηρητές δεν μπορούν να «πετάγονται». Επίσης συμφώνησε με τον ορισμό χρόνου για τις τοποθετήσεις.

 

Ο Σ. Γεωργόπουλος τοποθετήθηκε και επισήμανε ότι:

–       οι παρατάξεις να έχουν τις ψήφους που έχει ορίσει η βάση (ανεξαρτήτως παρόντων).

–       η μέρα συνεδρίασης θα μπορούσε να μην είναι σταθερή (δεν ορίζεται είπε από το καταστατικό).

–    να μην τοποθετούνται οι παρατηρητές, γιατί αντί για συμβούλιο επτά μελών θα έχουμε συμβούλιο δεκαπενταμελές.

Όλοι συμφώνησαν ότι για έναν έκτακτο λόγο, η συνεδρίαση θα μπορούσε να αναβάλλεται για 1-2 ημέρες.

 

Θέμα 4ο

Εκδήλωση για τους πρόσφυγες

σε συνδυασμό με τη συνάντηση με τον νέο Αντιδήμαρχο Παιδείας, να συνδιοργανωθεί.

 

Η Μ. Σταυροπούλου τοποθετήθηκε από την Διέξοδο επισημαίνοντας ότι:

–          προτείνουν η εκδήλωση να έχει δύο μέρη, ένα βιωματικό (παιδιά που ήρθαν στα δικά μας σχολεία, εμπειρίες, εκπαιδευτικών που τα υποδέχτηκαν) και ένα δεύτερο, με εισήγηση από τον Περικλή Παυλίδη, πανεπιστημιακού.

–          Να γίνει κοντά στην ημέρα κατά του Ρατσισμού (18/3) στις 17 ή 19 Μαρτίου ή 2 Απριλίου

 

Η Μ. Κολόζη από τη ΡΩΓΜΗ τοποθετήθηκε στο θέμα επισημαίνοντας τα εξής:

–          Καλό είναι να υπάρχει και εισήγηση από εκπρόσωπο του Συλλόγου κι όχι μόνο από τον πανεπιστημιακό.

–          Να προβάλουμε ένα βίντεο που δημιουργήσαμε ως ΡΩΓΜΗ για το θέμα αυτό.

Όλοι συμφώνησαν η πρότασή μας στον Αντιδήμαρχο Χαλανδρίου να γίνει για τις 2 Απριλίου.

 

Θέμα 5ο

Έκτατο θέμα 2 συναδέλφων/μελών του συλλόγου σχετικά με αγωγή γονέα για τυχαίο συμβάν πριν από 4 χρόνια!

Ομόφωνα αποφασίστηκε η στήριξη των συναδέλφων με κάθε τρόπο. Θα βγει ανακοίνωση.

 

Θέμα 6ο

Παρέμβαση στο ΔΣ του Δήμου Αγ. Παρασκευής – πρόταση της ΡΩΓΜΗΣ

Η Μ. Κολόζη κατέθεσε πρόταση για παρέμβαση στο ΔΣ του Δήμου Αγ. Παρασκευής σχετικά με την υποδοχή προσφύγων, η οποία ψηφίστηκε (ύστερα από μια διόρθωση)

Θέμα 7ο

Ανακοίνωση για τον νεοναζισμό – πρόταση της ΡΩΓΜΗΣ

Η Μ. Κολόζη κατέθεσε πρόταση ανακοίνωσης η οποία ψηφίστηκε ομόφωνα ύστερα από μερικές παρεμβάσεις-διορθώσεις.

Θέμα 8ο

Από την Μ. Σταυροπούλου επισημάνθηκαν οι προτάσεις για δράσεις όπως διατυπώθηκαν στη σύσκεψη συντονισμού των Συλλόγων και ΕΛΜΕ στις 13/2:

  • α.η συμμετοχή στην αντιρατσιστική/αντιφασιστική συγκέντρωση, το Σάββατο 18 Μαρτίου, στις 3 μ.μ., στην Ομόνοια
  • β. η οργάνωση μαζικής συγκέντρωσης των Συλλόγων ΠΕ και ΕΛΜΕ στο Υπουργείο Παιδείας, την Πέμπτη 30 Μαρτίου, στη 1.30 μ.μ. Για τη διευκόλυνση συμμετοχής των συναδέλφων, προτείνεται η κήρυξη στάσεων εργασίας.
  • γ. η στήριξη της καμπάνιας για τα εργασιακά δικαιώματα των αναπληρωτών (άδεια μητρότητας, κλπ.) με σύσκεψη στα τέλη Μαρτίου και κινητοποίηση στο Υπουργείο Εργασίας το πρώτο δεκαήμερο Απριλίου
  • δ. η διαμόρφωση ενός κοινού κειμένου των Συλλόγων ΠΕ και ΕΛΜΕ ενάντια στις επικείμενες αναδιαρθρώσεις στην εκπαίδευση.

 

Η Μ. Κολόζη συμφώνησε. Άλλωστε η συμμετοχή στον συντονισμό έχε αποφασιστεί σε προηγούμενο Δ.Σ., το ίδιο και οι δράσεις.

Ο Σ. Γεωργόπουλος συμφώνησε στα α,β,γ αλλά για το δ. επιφυλάχτηκε για το κείμενο (θα το δούμε πρώτα).

Η Μ. Σταυροπούλου πρότεινε τη δημιουργία πανό για το α.

Θέμα 9ο

Εγγραφές και γεωγραφικά όρια σχολικών μονάδων – πρόταση ανακοίνωσης της Διεξόδου

Η πρόταση ανακοίνωσης μετά από διορθώσεις, ψηφίστηκε.

Από τη Ρωγμή τονίστηκε ότι θα πρέπει τα μέλη του Δ.Σ. που είναι και διευθυντές σχολείων (τέσσερα στα επτά μέλη) να ενημερώνουν άμεσα τον σύλλογο και τα άλλα μέλη του Δ.Σ. ύστερα από τις συγκεντρώσεις που τους καλεί ο διευθυντής εκπαίδευσης. Πρέπει να γνωρίζουμε όλοι τι συζητιέται και τι καλούνται οι διευθυντές των σχολείων μας να υλοποιήσουν.

 

Η Μαρία Κολόζη επεσήμανε την εκκρεμότητα της ανάρτησης του προγράμματος δράσης και του πολιτικού πλαισίου που ψηφίστηκε στην τελευταία Γενική Συνέλευση (Νοέμβριο 2016)  από τους συναδέλφους, την οποία η γραμματέας δεσμεύτηκε να αναρτήσει σύντομα.

Επίσης από τη Ρωγμή ασκήθηκε κριτική στα μέλη του Δ.Σ. που μπορεί να υπερψηφίζουν προτάσεις δράσεων, παρεμβάσεων και κινητοποιήσεων, ωστόσο δεν συμμετέχουν όλοι, όταν αυτά υλοποιούνται.

 

Last modified: 10 Οκτωβρίου 2022

Close