Written by 08:47 Αρχική Σελίδα

Ενημερωτικό για την συνεδρίαση της άτυπης ομάδας εργασίας για τις Υποχρεωτικές Μετατάξεις

 

Ενημερωτικό για την συνεδρίαση της άτυπης ομάδας εργασίας

για τις Υποχρεωτικές Μετατάξεις

Κατά την σημερινή συνεδρίαση της άτυπης επιτροπής για τις Υποχρεωτικές μετατάξεις μας ανακοινώθηκε ότι:
•    κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε από τις υπηρεσίες του Υπουργείου στις αιτήσεις για υποχρεωτική μετάταξη, ευρέθησαν 247 δηλώσεις με περισσότερα μόρια και 208 με λιγότερα.
•    Για τα λάθη αυτά δεν υπάρχει και δεν καταλογίζεται δόλος από τις υπηρεσίες του υπουργείου
•    δεν εφαρμόστηκαν ορθά οι διατάξεις του Ν.4172/13
•    Δεν υπάρχει η προβλεπόμενη εισήγηση από τη Γενική Δ/νση Διοικησης Πρωτοβάθμια Δευτεροβάθμιας  και δεν ενεπλάκησαν οι διοικητικές υπηρεσίες του υπουργείου (?)
•    υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις που ακυρώνουν το κριτήριο  να προηγούνται στις μετατάξεις όσοι διεκδικούσαν θέσεις εντός της Περιφερειακής Δ/νσης που ανήκαν αρχικά.
•    Υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις που κρίνουν παράνομη τη διαδικασία που ακολουθήθηκε. Αναφέρθηκε χαρακτηριστικά ότι προστέθηκαν κενά προς μετάταξη σε πλεονασματικές περιοχές μετάθεσης της Α/θμιας, οι πίνακες δεν ήταν σωστοί και ορίστηκαν επιπλέον κριτήρια όπως οι μεταπτυχιακές σπουδές.   

Κατόπιν αυτών η πολιτική ηγεσία του υπουργείου προτίθεται να προβεί σε ανάκληση όλων των «παρανόμων» διοικητικών πράξεων «ελευθέρως» αφού δεν έχει παρέλθει η διετία και να καταργήσει νομοθετικά την παρ.11 αρ.82 του 4172/13.
Η απόφαση αφορά 3655 καθηγητές της Δ/θμιας εκπαίδευσης οι οποίοι είχαν μεταταγεί στην Α/θμια εκπ/ση και περίπου 180 σε Διοικητικές θέσεις του ΥΠΟΠΑΙΘ.
Οι εκπαιδευτικοί αυτοί επιστρέφουν στις περιοχές μετάθεσης προέλευσης της Δ/θμιας με θεμελιωμένο το δικαίωμα μετάθεσης αλλά χωρίς την δυνατότητα να συμμετάσχουν στις φετινές μεταθέσεις (ακόμη και ένα έχουν υποβάλλει αίτηση).
Στη συνέχεια θα συσταθούν νέες οργανικές θέσεις στην Α/θμια και τη Διοίκηση για τους 8 κλάδους καθηγητών που αφορά το θέμα  (χωρίς δημοσιονομική δαπάνη) και . χωρίς να μπορεί να διευκρινισθεί ο αριθμός τους και οι περιοχές.
Οι νέες αυτές οργανικές θα κατανεμηθούν ως εξής:
Α) Για τις 3 ειδικότητες (ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ16) που υπάρχουν ήδη οργανικές στην πρωτοβάθμια θα συνυπολογισθούν στις φετινές μεταθέσεις των ειδικοτήτων στην Αθμια. Οι εναπομένουσες θα δοθούν για μετάταξη από τη Δ/θμια
Β) Για τις 6 ειδικότητες (ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ018.41, ΠΕ19-20, ΠΕ32)  που δεν υπάρχουν σήμερα οργανικές, το σύνολο θα δοθεί προς μετάταξη από τη Δ/θμια.
Οι μετατάξεις αυτές θα διενεργηθούν σύμφωνα και αποκλειστικά με τα ισχύοντα κριτήρια μεταθέσεων. Θα πρόκειται δηλαδή για μετατάξεις-μεταθέσεις από την Δ/θμια στην Α/θμια.

Οι εκπαιδευτικοί που επιστρέφουν στην Δ/θμια και για το διάστημα που είχαν μεταταγεί κατοχυρώνουν ως μόρια συνθηκών διαβίωσης για μελλοντικές μεταθέσεις τα περισσότερα (είτε της περιοχής προέλευσης είτε της ανακληθείσας μετάταξης). Στις φετινές μεταθέσεις δεν συμμετέχουν.
Όσοι εξ αυτών αρχικά είχαν οργανική στη Δ/θμια τοποθετούνται ως υπεράριθμοι στην περιοχή μετάθεσης προέλευσης της Δ/θμιας. Χάνουν δηλαδή και την προηγούμενη οργανική.
Όσοι εξ αυτών αρχικά ευρίσκονταν στη διάθεση των ΠΥΣΔΕ τοποθετούνται εκ νέου στη διάθεση των ΠΥΣΔΕ.
Οι αιτήσεις για τις εθελοντικές μετατάξεις (3.800 περίπου) με βάση το 1566 και την κινητικότητα ακυρώνονται οριστικά

Επιπλέον όλων αυτών που μας ανακοινώθηκαν, θα ήθελα να προσθέσω και τις εξής απαντήσεις που πήρα σε αντίστοιχες ερωτήσεις μου:
•    Αρνήθηκαν να μας κοινοποιήσουν τους πίνακες μορίων έτσι ώστε να μπορεί να  στοιχειοθετείται παρανομία
•    Δεν υπάρχει προς το παρόν πόρισμα από τον έλεγχο που διενεργεί το Σώμα Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης
•    Ενώ υπήρξε γενική αναφορά σε δικαστικές αποφάσεις δεν μας κοινοποιήθηκε καμία Δικαστική απόφαση που να κρίνει παράνομη συνολικά και να ακυρώνει την διαδικασία που ακολουθήθηκε
•    Οι συνάδελφοι οι οποίοι εντελώς ξαφνικά και ενώ είχαν οργανώσει την ζωή τους θα βρεθούν οικογενειακώς σε απομακρυσμένες περιοχές από την σημερινή τους κατοικία, χωρίς δική τους ευθύνη (κατά δήλωση της εκπροσώπου της πολιτικής ηγεσίας)
•    Υπεύθυνοι να απολογηθούν σε αυτούς τους συναδέλφους που θα βρεθούν σε δυσμενέστερη  από την προ διετίας κατάσταση είναι αποκλειστικά η τότε πολιτική ηγεσία του υπουργείου
•    Εισέπραξα απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς από την εκπρόσωπο του κ.Υφυπουργού όταν θεώρησα «εκτέλεση» την διαδικασία που προκρίθηκε για περισσότερους των 3.800 συναδέλφων μας

Τέλος σας γνωρίζω ότι και οι 2 εκπρόσωποι της ομοσπονδίας μας, επαναφέραμε την πρόταση ΟΛΜΕ που πραγματικά θα μπορούσε να δώσει μια λύση με τις λιγότερες αρνητικές συνέπειες για όλους αλλά αυτή δεν έγινε αποδεκτή. Απορρίφθηκε επίσης η πρόταση για συνεξέταση των μεταθέσεων στις κοινές ειδικότητες Α/θμιας και Δ/θμιας.

Συνάδελφε Πρόεδρε
πέρα από την ανθρώπινη πλευρά του δράματος που άδικα επέρχεται για περισσότερους των 3.800 συναδέλφων μας, θα υπάρξει αναστάτωση και σοβαρότατα ζητήματα στην υπηρεσιακή κατάσταση εκπαιδευτικών για το σύνολο  της Δ/θμιας εκπαίδευσης από την πολιτική αυτή επιλογή,
Θεωρώ ότι θα πρέπει άμεσα να συγκληθεί το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ προς ενημέρωση και λήψη πρωτοβουλιών.     
 

Πεππές Δημήτρης
Αιρετός στο ΚΥΣΔΕ

 

 

Last modified: 16 Μαΐου 2015

Close