Written by 22:22 Αιρετοί, Αρχική Σελίδα

Ενημέρωση του αιρετού στο ΠΥΣΠΕ Β΄ΑΘΗΝΑΣ Δημήτρη Πολυχρονιάδη εκλεγμένου με το ψηφοδέλτιο της Διεξόδου ΕΚΠ/ΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ για τη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ στις 7/4/2014

Ενημερωτικό δελτίο  Νο 36                                                        7 – 4 – 2014

του αιρετού στο ΠΥΣΠΕ Β΄ΑΘΗΝΑΣ Δημήτρη Πολυχρονιάδη

εκλεγμένου με το ψηφοδέλτιο της Διεξόδου ΕΚΠ/ΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ

Για τη  συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ στις 7/4/2014

Στη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ της Β΄ ΑΘΗΝΑΣ στις 7/4/2014 (12:30 το μεσημέρι) συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:

 

 

  ΘΕΜΑ  1ο« Πρόταση αναγνώρισης Προϋπηρεσίας  εκπαιδευτικών ».

 

Το Π. Υ. Σ. Π. Ε. Β΄  Αθήνας ομόφωνα προχώρησε στην αναγνώριση προϋπηρεσίας τεσσάρων συναδελφισσών αναπληρωτών (κλάδων ΠΕ30 – ΠΕ70 – ΠΕ23) σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του νόμου και τα δικαιολογητικά που επισύναψαν στις αιτήσεις τους και απέρριψε την αίτηση συναδέλφισσας αναπληρώτριας (κλάδου ΠΕ05) για αναγνώριση προϋπηρεσίας της για τη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας, καθώς δεν εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/τ.Α΄/27 – 10 – 2011), εφόσον ο φορέας πρόσληψης δεν είναι Ν. Π. Δ. Δ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες μπορούν να απευθυνθούν στον αιρετό ή στη Β΄ Δ/νση Π. Ε. Αθήνας.

 

  ΘΕΜΑ  2ο« Γνωμοδότηση   για   τη   συνάφεια   Διδακτορικών και Μεταπτυχιακών  τίτλων    σπουδών  εκπαιδευτικών ».

 

Το Π. Υ. Σ. Π. Ε. Β΄ Αθήνας ομόφωνα γνωμοδότησε θετικά για τη συνάφεια μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών τριών συναδελφισσών (κλάδων ΠΕ70 – ΠΕ11 – ΠΕ60.50 αναπληρώτριας Νηπιαγωγού ΕΑΕ) και για τη συνάφεια διδακτορικού τίτλου σπουδών εκπ/κού κλάδου ΠΕ60 σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τα δικαιολογητικά που προσκόμισαν οι ενδιαφερόμενες.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες μπορούν να απευθυνθούν στον αιρετό ή στη Β΄ Δ/νση Π. Ε. Αθήνας.

 

 

  ΘΕΜΑ 3ο: « Γνωμοδότηση για την χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε εκπαιδευτικούς  της  Δ/νσης  Β΄ Αθήνας ».

 

Το Π. Υ. Σ. Π. Ε. Β΄  Αθήνας ομόφωνα γνωμοδότησε θετικά για τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε δέκα (10) συναδέλφισσες/-ους ΠΕ70, σε δύο (2) συναδέλφους ΠΕ11, μία (1) συνάδελφο ΠΕ32, μία (1) συνάδελφο ΠΕ19 – 20, έναν (1) συνάδελφο αναπληρωτή ΠΕ20, μία (1) συνάδελφο ΠΕ16 και μία (1) συνάδελφο ΠΕ60.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες/-οι μπορούν να απευθυνθούν στον αιρετό ή στη Β΄ Δ/νση Π. Ε. Αθήνας.

 

 ΘΕΜΑ 4ο: « Μερική τροποποίηση Πράξεων Π.Υ.Σ.Π.Ε. ως προς την τοποθέτηση  εκπαιδευτικών ».

 

Το ΠΥΣΠΕ Β΄ Αθήνας κατά πλειοψηφία αποφάσισε την τροποποίηση της τοποθέτησης εκπ/κών του κλάδου ΠΕ05 (Γαλλικής Γλώσσας  –  μεταταχθέντων από τη Β/θμια (τροποποίηση της υπ. Αριθμ. 37/16 – 10 – 2013 ως προς το μέρος που παραλείφθηκαν στο σχετικό πίνακα) τα ονόματα και οι τοποθετήσεις των συναδελφισσών υπάρχουν ήδη αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Π. Ε. Β΄ Αθήνας και στη διάθεση του αιρετού. Τη συγκεκριμένη απόφαση δεν την ψήφισα, διότι θεωρώ τις συγκεκριμένες μετατάξεις παράνομες και παράτυπες και τον τρόπο τοποθέτησης των συναδέλφων έωλο.

 

 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες μπορούν να απευθυνθούν στον αιρετό ή στη Β΄ Δ/νση Π. Ε. Αθήνας.

 

 ΘΕΜΑ 5ο: «Τροποποίηση τοποθέτησης προσωρινών  αναπληρωτών  εκπαιδευτικών  σε  Σχολικές  Μονάδες  της   Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας ».

 

Το ΠΥΣΠΕ Β΄ Αθήνας ομόφωνα τροποποίησε την τοποθέτηση προσωρινής αναπληρώτριας εκπαιδευτικού ΠΕ70 (τοποθετήθηκε στο 3ο Δημ. Σχ. Ηρακλείου Αττικής) με βάση αίτησή της.

 

Για περισσότερες πληροφορίες η ενδιαφερόμενη μπορεί να απευθυνθεί στον αιρετό ή στη Β΄ Δ/νση Π. Ε. Αθήνας.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

ΟΛΟΙ/ΟΛΕΣ στην Πανεργατική – Πανυπαλληλική Απεργία της 9 – 4 – 2014

 

Αναφορικά με το ζήτημα του πολέμου που δίνουμε ως κλάδος ενάντια στην εφαρμογή της αυτοαξιολόγησης – αξιολόγησης (ΑΕΕ) – χειραγώγησης και υποταγής,  που με αυταρχικού χαρακτήρα διευθετήσεις, προσπαθεί να επιβάλλει το ΥΠΑΙΘ καταθέτω τα ακόλουθα:

Προς τους αξιολογητές/αξιολογήτριες (τέως σχολικούς συμβούλους) οι οποίοι/οποίες με τη στάση τους και τη συμμετοχή τους στα σεμινάρια της ντροπής ( 4 – 6 Απρίλη 2014) διαγράφηκαν από τους Συλλόγους Εκπ/κών Π. E.  και τη Δ. Ο. Ε. αλλά και από τη συνείδηση του κλάδου παύοντας να θεωρούνται πλέον συνάδελφοι, αφού επέλεξαν ημέρα απεργίας (4/4) να εισέλθουν στο ΥΠΑΙΘ με τη συνοδεία αστυνομικών δυνάμεων, κάτω από την κατακραυγή των συναδέλφων τους, ας γνωρίζουν καλά ότι:

απεμπόλησαν κάθε έννοια επιστημονικού κύρους και  αποτελούν πλέον τον πιο στυγνό μηχανισμό επιβολής της «αξιολόγησης» και των απολύσεων – διαθεσιμοτήτων που θα επιφέρει αυτή για τους εκπ/κούς της Δημόσιας Εκπ/σης. Η καλύτερη υπηρεσία που θα μπορούσαν να προσφέρουν οι κατ’ ευφημισμό «σχολικοί σύμβουλοι» είναι να καταθέσουν τις παραιτήσεις τους ομαδικά και να επιστρέψουν στις σχολικές αίθουσες, από τις οποίες λείπουν αρκετά χρόνια, χωρίς να προσφέρουν τίποτα στη Δημόσια Εκπ/ση, για να υπηρετήσουν το Δημόσιο Σχολείο, το οποίο επιχειρούν να διαλύσουν με τη συμμετοχή τους στην εφαρμογή τέτοιων αντιεκπαιδευτικών και αντιλαϊκών πολιτικών. Ας πάψουν ορισμένοι από αυτούς να προσυπογράφουν κείμενα δήθεν αντίθεσης στην εφαρμογή της συγκεκριμένης μορφής αξιολόγησης, με στόχο να διασώσουν την τελευταία στιγμή την αξιοπρέπεια τους, όταν οι ίδιοι ήταν που εισηγήθηκαν, στήριξαν και εφάρμοσαν αυτές τις πολιτικές από το 2010 και ύστερα. Ο μόνος δρόμος για να διατηρήσει σήμερα την αξιοπρέπεια του οποιοσδήποτε υπηρετεί από θέση ευθύνης το ΥΠΑΙΘ είναι η παραίτηση, όπως ακριβώς κάνουν δεκάδες συνάδελφοι μας Δ/ντές και Δ/ντριες Δημοτικών Σχολείων και Προϊστάμενες Νηπιαγωγείων που αξίζουν συγχαρητήρια, γιατί δείχνουν με τον τρόπο αυτό ότι στον κλάδο των εκπ/κών της Π. Ε. υπάρχουν χιλιάδες συνάδελφοι που δεν έχουν σκοπό να «προσκυνήσουν» καμία εξουσία έναντι της διατήρησης μια θέσης «στελέχους» εκπ/σης.

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΜΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ

ΚΑΛΩ ΟΛΕΣ/ΟΛΟΥΣ ΤΙΣ/ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΝΑ ΣΥΣΠΕΙΡΩΘΟΥΝ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΝΑ ΠΑΛΕΨΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΣΩΝ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ

 

Δημήτρης Πολυχρονιάδης Αιρετός εκπρόσωπος των εργαζομένων στο ΠΥΣΠΕ Β΄ Αθήνας  6945394406, 6943235498,  2108068683(οικία), 2108020697(σχολείο)  dimpol1968@gmail.com

Αναπληρώτρια Αιρετός: Καββαδία Φωτεινή 6932628101, 6975845567, 210 8068683 (οικία), 2108020788(σχολείο) dimpol1968@gmail.com

 

Last modified: 8 Απριλίου 2014

Close