Written by 13:48 Αρχική Σελίδα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ του αιρετού ΑΠΥΣΠΕ Γιώργου Χρόνη

ΔΕΛΤΙΟ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  Νο  41

του  αιρετού  Γιώργου  Χρόνη

εκλεγμένου με  το  ψηφοδέλτιο της

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ-

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ  ΚΙΝΗΣΕΙΣ  ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΠΥΣΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ           ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

 

Υποχρεωτικές μετακινήσεις:        Η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής ζήτησε από τις Διευθύνσεις λίστα εκπαιδευτικών που είναι υπεράριθμοι. Οι διευθύνσεις με τη σειρά τους ζήτησαν από τους διευθυντές των σχολικών μονάδων θετικές ή αρνητικές αιτήσεις όσων συναδέλφων θέλουν να χαρακτηριστούν υπεράριθμοι( μέχρι την Παρασκευή 5-9-2014). Ο λόγος είναι προφανής. Θέλουν να καλύψουν κενά εκπαιδευτικών με υποχρεωτικές μετακινήσεις είτε εντός Διεύθυνσης είτε από Διεύθυνση σε Διεύθυνση όπως έγινε και πέρσι. Να σημειώσουμε ότι από φέτος η υπηρεσία έχει το δικαίωμα για τις ανάγκες της υπηρεσίας να μετακινεί υποχρεωτικά εκπαιδευτικούς κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς όχι μόνο με αποσπάσεις, αλλά και με μεταθέσεις. Στην 1η περίπτωση μετακινούνται από τους πλεονάζοντες οι τελευταίοι τοποθετηθέντες και στην 2η περίπτωση οι έχοντες μέχρι και 12 χρόνια υπηρεσίας. Επίσης ο νόμος προβλέπει ότι οι μετακινήσεις μπορούν να γίνουν και από Περιφέρεια σε Περιφέρεια. Σύμφωνα με πληροφορίες οι υπεράριθμοι συνάδελφοι θα μετακινηθούν σε Ανατολική Αττική, Δυτική Αττική και Πειραιά, Διευθύνσεις που παρουσιάζουν τα μεγαλύτερα κενά. Και θα μετακινηθούν κυρίως από Α΄ Αθήνας και Γ΄ Αθήνας, Διευθύνσεις που παρουσιάζουν τις περισσότερες υπεραριθμίες. Υπεραριθμίες που δημιουργήθηκαν ύστερα από τις αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ και κυρίως την απόφαση της πολιτείας να μην τοποθετηθούν αρχικά μόνιμοι εκπαιδευτικοί στα ολοήμερα σχολεία ΕΑΕΠ.

Δυστυχώς επαληθευτήκαμε. Από τον Ιούνιο και στη Γ.Σ. αντιπροσώπων της Δ.Ο.Ε. τοποθετηθήκαμε για το συγκεκριμένο θέμα εφιστώντας την προσοχή του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. Αλλά και μέσα στο καλοκαίρι με πλήθος ανακοινώσεων και ενημερωτικών φυλλαδίων καλούσαμε την ομοσπονδία να ενεργήσει σχετικά για το θέμα. Δυστυχώς η ομοσπονδία δεν αντιμετώπισε το θέμα με τη σχετική σοβαρότητα, ενδεχομένως πείστηκε από τις εξαγγελίες του υπουργείου ότι θα καλυφθούν τα κενά με προσλήψεις χιλιάδων αναπληρωτών και φτάσαμε στη σημερινή σκληρή πραγματικότητα. Η πολιτεία αντί να καλύψει τα κενά με μαζικούς διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών και προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών επιχειρεί για μια ακόμη φορά κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς να μπαλώσει τα κενά με υποχρεωτικές μετακινήσεις των υπαρχόντων μόνιμων εκπαιδευτικών αναστατώνοντας για ακόμη φορά την εκπαιδευτική κοινότητα, τους μαθητές και τους γονείς τους. Αδιαφορούν για τη μόρφωση των παιδιών και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να εφαρμόσουν περικοπές και να ασκήσουν την πολιτική των μνημονίων και της τρόικας. Να γνωρίζουν όμως ότι θα βρουν απέναντί τους τόσο τους εκπαιδευτικούς όσο και τους γονείς των μαθητών μας.

Όλοι στις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας που θα γίνουν στις Διευθύνσεις αλλά και στην Περιφερειακή Διεύθυνση.

 

Συνεδρίαση ΑΠΥΣΠΕ Αττικής:                     

Την Τρίτη 26-8-2014 και την Πέμπτη 28-8-2014 συνεδρίασε το ΑΠΥΣΠΕ Αττικής.

 

Εγκρίθηκαν 3 αιτήσεις εκπαιδευτικών ΠΕ 70 για απόδοση 2ης ειδικότητας( μία από Α΄ Αθήνας, μία από Β΄ Αθήνας, μία από Γ΄ Αθήνας ) για ΠΕ 02, ΠΕ 09 και ΠΕ 02 αντίστοιχα.

 

Εγκρίθηκαν 3 αιτήσεις εκπαιδευτικών για ανανέωση εκπαιδευτικής άδειας με αποδοχές ( μία από Β΄ Αθήνας, μία από Γ΄ Αθήνας, μία από Ανατολικής Αττικής ). Να σημειωθεί ότι οι άδειες αυτές είχαν δοθεί πριν τον Νοέμβριο του 2013 όταν και άλλαξε ο νόμος που απαγορεύει χορήγηση σχετικών αδειών μέχρι τέλος του 2014.

 

Εγκρίθηκε η εισήγηση του Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής για ορισμό Αναπληρωτή Διευθυντή Εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Δυτικής Αττικής.

 

Ύστερα από ένσταση που κατέθεσε Διευθύντρια σχολικής μονάδας σχετικά με τη νομιμότητα των αμοιβαίων αποσπάσεων Διευθυντών σχολικών μονάδων και σχετικό έγγραφο που απέστειλε στην Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής το Υπουργείο Παιδείας, το συμβούλιο αποφάσισε τη λήξη της ισχύος 2 αμοιβαίων αποσπάσεων Διευθυντών σχολικών μονάδων που είχε αποφασίσει στο παρελθόν ( μία από Α΄ Αθήνας και μία από Β΄ Αθήνας. Σύμφωνα με το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας οι διατάξεις που αφορούν στην επιλογή και τοποθέτηση των στελεχών εκπαίδευσης του ισχύοντα νόμου 3848/2010 δεν προβλέπουν τη δυνατότητα πραγματοποίησης αμοιβαίων αποσπάσεων Διευθυντών Σχολικών μονάδων. Επίσης το Υπουργείο Παιδείας είχε αποστείλει την υπ αρ.πρωτ.Φ.361.22/20/36103/Δ1/26-4-2010 απάντηση στο υπ αρ.πρωτ.2412/9-3-2010 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής που απέκλειε ρητά τη δυνατότητα πραγματοποίησης αμοιβαίων αποσπάσεων Διευθυντών σχολικών μονάδων, όπως προβλεπόταν στις διατάξεις της παρ.4, Κεφ.Γ΄ του άρθρου 16 του Ν. 1566/1985.

 

Εγκρίθηκαν 11 αιτήσεις στελεχών εκπαίδευσης για απαλλαγή καθηκόντων. Αναλυτικά:

Τέσσερις Διευθυντές ( από Α΄ Αθήνας, από Β΄ Αθήνας, από Γ΄ Αθήνας, από Δ΄ Αθήνας ) για οικογενειακούς λόγους, για προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους, για μετάθεση, για προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους αντίστοιχα.

Τρεις Υποδιευθύντριες ( από Α΄ Αθήνας, από Β΄ Αθήνας, από Πειραιά ) για μετάθεση, για λόγους υγείας, για οικογενειακούς λόγους και λόγους υγείας αντίστοιχα.

Τέσσερις Προϊσταμένες Νηπιαγωγείων ( 2 από Α΄ Αθήνας, μία από Γ΄ Αθήνας, μία από Ανατολικής Αττικής) για μετάθεση, για λόγους υγείας, για την αξιολόγηση, για βελτίωση θέσης αντίστοιχα.

 

Εγκρίθηκαν 10 αιτήσεις εκπαιδευτικών ( 3 από Α΄ Αθήνας, 3 από Δ΄ Αθήνας, 3 από Πειραιά, μία από Ανατολικής Αττικής )  για χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών.

Απορρίφτηκαν 36 αιτήσεις εκπαιδευτικών ( 11 από Α΄ Αθήνας, μία από Β΄ Αθήνας, 3 από Δ΄ Αθήνας, 12 από Ανατολικής Αττικής, μία από Δυτικής Αττικής, 8 από Πειραιά ).                                                                    Οι 2 αιρετοί( εκτός από 4 περιπτώσεις που ο νόμος δεν επέτρεπε να δοθούν σχετικές άδειες ) ψηφίσαμε υπέρ των αιτημάτων των συναδέλφων.

Ο Περιφερειακός Διευθυντής επικαλείται υπηρεσιακές ανάγκες και κενά εκπαιδευτικών. Εμείς καλούμε την πολιτεία να καλύψει τα κενά άμεσα με μαζικούς διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών και προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών και να δοθούν άμεσα οι άδειες άνευ αποδοχών σε όσους συναδέλφους έχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προβλέπει ο νόμος.

 

Εγκρίθηκαν οι αιτήσεις 2 εκπαιδευτικών ( από Δυτικής Αττικής ) για ανάκληση της άδειας άνευ αποδοχών που τους είχε χορηγηθεί λόγω μετάθεσης και οικονομικών λόγων αντίστοιχα.

 

Παρουσιάστηκε στο συμβούλιο Διευθύντρια που είχε κληθεί σε ακρόαση για απαλλαγή καθηκόντων. Ήρθε με 2 δικηγόρους, κατέθεσε γραπτό υπόμνημα με τις απόψεις της και σχετικά έγγραφα, κατέθεσε τις απόψεις της όπως και οι δικηγόροι της και απάντησε σε ερωτήσεις των μελών του συμβουλίου. Η απόφαση θα ληφθεί σε επόμενη συνεδρίαση.

 

                                                                  

Last modified: 3 Σεπτεμβρίου 2014

Close