Written by 13:10 Αιρετοί, Αρχική Σελίδα

Ενημέρωση από την αιρετό ΠΥΣΠΕ Β΄Αθήνας Φωτεινή Καββαδία

 

Ενημερωτικό δελτίο  Νο 3                                                      31 – 7 – 2014

της αναπληρώτριας αιρετού στο ΠΥΣΠΕ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ Φωτεινής Καββαδία

εκλεγμένης με το ψηφοδέλτιο της Διεξόδου ΕΚΠ/ΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ

Για τη  συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ στις 28/7/2014

Στη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Β΄ Αθήνας στις 28 – 7 – 2014 συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:

  1. «Πρόταση ορισμού Προϊσταμένου Τμήματος Εκπαιδευτικών θεμάτων της Δ/νσης Π. Ε. Β΄ Αθήνας».

Το Π. Υ. Σ. Π. Ε. Β΄ Αθήνας όρισε, ύστερα από πρόταση του Προέδρου του (Δ/ντή Εκπ/σης Π. Ε. Β΄ Αθήνας) ως Προϊστάμενο Τμήματος Εκπ/κών θεμάτων  συνάδελφο εκπαιδευτικό (ΠΕ70) κατά πλειοψηφία. Στην απόφαση αυτή απείχα, διότι θεωρώ ότι θα έπρεπε να υπάρχει ασυμβίβαστο μεταξύ κατάληψης θέσεων ευθύνης στο μηχανισμό της διοίκησης της εκπ/σης και συνδικαλιστικής ιδιότητας (ο συνάδελφος είναι αναπληρωτής αιρετός στο Π. Υ. Σ. Π. Ε. Β΄ Αθήνας  και μέλος του Δ. Σ. του Συλλόγου Εκπ/κών Π. Ε. Αμαρουσίου εκλεγμένος με τη ΔΗ. ΣΥ.), ιδιαίτερα την εποχή αυτή που διανύουμε, με τον κλάδο να δίνει μάχες για την κατάργηση της αξιολόγησης – χειραγώγησης που θέλει να μας επιβάλλει το ΥΠΑΙΘ.

  1. «Πρόταση τοποθέτησης εκπαιδευτικών και υπεράριθμων εκπαιδευτικών, λόγω συγχώνευσης σχολικών μονάδων, σε οργανική θέση – επαναπροσδιορισμός (οριστικοποίηση) οργανικών κενών σχολικών μονάδων».

Το Π. Υ. Σ. Π. Ε. Β΄ Αθήνας προχώρησε στην τοποθέτηση εκπαιδευτικών και υπεράριθμων εκπαιδευτικών, λόγω συγχώνευσης σχολικών μονάδων, σε οργανικές θέσεις, καθώς και στον επαναπροσδιορισμό (οριστικοποίηση) των οργανικών κενών σχολικών μονάδων της Β΄ Δ/νσης Π. Ε. Αθήνας. Στη διαδικασία αυτή ελέγχθηκε από την πλευρά μας η νομιμότητα και η διαφάνεια, χωρίς να ψηφίσουμε (δηλ. η απόφαση πάρθηκε κατά πλειοψηφία) τα αιρετά μέλη, αφού καταγγείλαμε την παράνομη και παράτυπη διαδικασία των συγχωνεύσεων σχολικών μονάδων που επέβαλε η πολιτική της κυβέρνησης και του ΥΠΑΙΘ, προϊόν της οποίας είναι η μείωση των οργανικών θέσεων των εκπαιδευτικών σε πανελλαδικό επίπεδο. Τα ονόματα των τοποθετημένων σε οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών, καθώς και τα οργανικά κενά που επαναπροσδιορίστηκαν έχουν ήδη ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Π. Ε. Β΄ Αθήνας.

Όσοι εκπαιδευτικοί βρίσκονται στη διάθεση του Π. Υ. Σ. Π. Ε. Β΄ Αθήνας, έχουν έρθει με μετάθεση από άλλα Π. Υ. Σ. Π. Ε., ζητούν μετάθεση (βελτίωση θέσης) εντός Π. Υ. Σ. Π. Ε. και όσοι έχουν έρθει με μετάταξη από τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (από το καθεστώς της διαθεσιμότητας – ειδικότητας ΠΕ70, ΠΕ60) καλούνται να υποβάλουν δηλώσεις τοποθέτησης από 28 – 7 – 2014 έως 6 – 8 – 2014. Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων) σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα θα καταλάβουν σχεδόν όλοι οργανικές θέσεις σε σχολικές μονάδες της Β΄ Δ/νσης Π. Ε. Αθήνας, αφού τα οργανικά κενά λόγω συνταξιοδοτήσεων είναι πολλά. Το αντίθετο συμβαίνει με τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ60 (Νηπιαγωγών) τα οργανικά κενά των οποίων είναι λιγότερα, με αποτέλεσμα αρκετές/-οι Νηπιαγωγοί να παραμείνουν στη διάθεση του Π. Υ. Σ. Π. Ε. Β΄ Αθήνας για την κάλυψη λειτουργικών κενών που υπάρχουν σε μεγάλο βαθμό στη Δ/νση Π. Ε. Β΄ Αθήνας. Σε κάθε περίπτωση η ανυπαρξία μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών καθιστά εξαιρετικά επισφαλή την ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων ενόψει της έναρξης του σχολικού έτους το Σεπτέμβριο του 2014.

Για άλλη μια χρονιά οι συνάδελφοί μας των ειδικοτήτων που μετατάχθηκαν από τη δευτεροβάθμια εκπ/ση παραμένουν χωρίς οργανικές θέσεις με προσωρινή τοποθέτηση στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας. Η διαδικασία αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη, αφού έχουν κληθεί ήδη να υποβάλλουν δηλώσεις προσωρινής τοποθέτησης. Έχουμε πολλές φορές καταγγείλει το γεγονός της παράνομης και παράτυπης διαδικασίας των περυσινών μετατάξεων εκπ/κών από τη Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια Εκπ/ση, καθώς και το καθεστώς ομηρίας που έχει επιβληθεί στις/στους συναδέλφους μας αυτούς (ειδικοτήτων) που δεν τους έχουν δοθεί οργανικές θέσεις. Πάγιο αίτημα του συνδικαλιστικού μας κινήματος (των Συλλόγων Π. Ε. και της Δ. Ο. Ε.) είναι η σύσταση οργανικών θέσεων για τις ειδικότητες στα σχολεία ΕΑΕΠ της Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης και δεν θα σταματήσουμε να το διεκδικούμε.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες/-οι μπορούν να απευθύνονται στην αιρετό ή στη Β΄ Δ/νση Π. Ε. Αθήνας.  

 

 

  1. «Γνωμοδότηση για συνάφεια Διδακτορικού τίτλου σπουδών εκπαιδευτικού».

Το Π. Υ. Σ. Π. Ε. Β΄ Αθήνας ομόφωνα γνωμοδότησε θετικά για τη συνάφεια Διδακτορικού τίτλου σπουδών εκπαιδευτικού του κλάδου ΠΕ70 σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο συνάδελφος.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες ο ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνθει στην αιρετό ή στη Β΄ Δ/νση Π. Ε. Αθήνας.

Last modified: 31 Ιουλίου 2014

Close