Written by 00:40 ΔΙΕΞΟΔΟΣ Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

Δελτίο τύπου Συλλόγου “Ο Περικλής” για τη συνάντηση στο υπουργείο Υποδομών για το 1ο Νηπ. Χολαργού

ν

 

Δείτε το δελτίο τύπου του Συλλόγου “Ο Περικλής” , και το έγγραφο που κατέθεσε στο υπουργείο υποδομών για τα κτιριακά προβλήματα στο 1ο Νηπιαγωγείο Χολαργού:

Αγ.-122-Συνάντηση-με-εκπρόσωπο-του-Υπουργείου-Υποδομών-28-11-2017

Το έγγραφο:

Ως εκπαιδευτικοί γνωρίζουμε τις μεγάλες ανάγκες που υπάρχουν για την κατασκευή νέων σχολικών κτιρίων για τη φοίτηση όλων των μαθητών, νηπίων και προνηπίων στο Δημόσιο Σχολείο.

Στο πλαίσιο αυτών των αναγκών, η ανέγερση του νέου  κτιρίου όπου  στεγάστηκε το 1ο Νηπιαγωγείο Χολαργού και κλείνει μια χρονιά λειτουργίας του αποτελεί σημαντικό βήμα για την εξυπηρέτηση της φοίτησης  των νηπίων της περιοχής. 

Ο αρμόδιος φορέας υλοποίησης είναι οι Κτιριακές Υποδομές  Α.Ε. ανάδοχος η κατασκευαστική εταιρεία Ολύμπιος Α.Τ.Ε.

Πρέπει να σας ενημερώσουμε ότι για τα προβλήματα που παρουσιάζει το νεόδμητο κτίριο και από την πλευρά του εκπαιδευτικού προσωπικού του συγκεκριμένου σχολείου, αλλά και η Δημοτική Αρχή του Δήμου Παπάγου-Χολαργού προσπάθησαν να ενημερώσουν αρμόδιες αρχές αλλά και επικοινωνήσουν με τον φορέα υλοποίησης την ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε. Οι προσπάθειες τους απέβησαν άκαρπες.

Είμαστε λοιπόν στη δυσάρεστη  θέση να σας παραθέσουμε μια σειρά σοβαρών προβλημάτων ασφάλειας  και λειτουργικότητας  που παρουσιάζει το νέο κτίριο του 1ου Νηπιαγωγείου Χολαργού.

Συγκεκριμένα:

  1. Δεν έχει προβλεφθεί η κατασκευή ράμπας  ΑΜΕΑ στην  είσοδο του Νηπιαγωγείου, αδιανόητο για οποιοδήποτε δημόσιο κτίριο .
  2. Δεν υπάρχει κλιμακοστάσιο που να συνδέει το υπόγειο του κτιρίου με το ισόγειο στο οποίο φτάνει εσωτερικά μόνο το ασανσέρ με αποτέλεσμα να μην υπάρχει εναλλακτική δυνατότητα ανάβασης σε αυτό.  
  3. Το σχολικό κτίριο διαθέτει μόνο μία έξοδο, γεγονός που το καθιστά επικίνδυνο σε περίπτωση κινδύνου.                                
  4. Ο αύλειος χώρος παρουσιάζει σημαντικές ελλείψεις, λάθη κατασκευής και διαρρύθμισης που καθιστούν επικίνδυνη τη χρήση του για την ασφάλεια των νηπίων:

 α) Η έκταση του αξιοποιήσιμου αύλειου  χώρου, εξ αιτίας της κακής διαρρύθμισης,  είναι ανεπαρκής  για τον προαυλισμό και την κίνηση των νηπίων τις ώρες των διαλειμμάτων, συγκεκριμένα 103τ.μ. για 75 παιδιά.

β) Τα κράσπεδα που βρίσκονται περιμετρικά ορθώνονται σε ύψος  πολλών εκατοστών σε σχέση με το έδαφος με αποτέλεσμα να θέτουν σε κίνδυνο τραυματισμών τα νήπια καθώς κινούνται και τρέχουν στην αυλή.

 γ) Το δάπεδο της αυλής είναι χωμάτινο – γεγονός που δεν προβλέπεται ούτε από τη σύμβαση ανάμεσα στον φορέα υλοποίησης και την ανάδοχο εταιρεία-  και φυσικά από το πάτημα έχει αποκτήσει την σκληρότητα του τσιμέντου.  Δεν έχει υπάρξει μέριμνα για επίστρωση  με υλικό το οποίο θα εξασφαλίζει την προστασία των νηπίων από πτώσεις και τραυματισμούς.

δ) Η περίφραξη στη δεξιά πλευρά της αυλής είναι πολύ χαμηλή με αποτέλεσμα να υπάρχει  ο κίνδυνος  κάποιο νήπιο να σκαρφαλώσει και να τραυματιστεί .

ε) Η δενδροφύτευση της αυλής  περιλαμβάνει τέσσερα μικρά πεύκα, είδος δέντρου που αντεδείκνυται καθώς η γύρη και οι κάμπιες κατά την άνοιξη είναι υπαίτιες για την πρόκληση αλλεργιών.

  1. 5. Το κτίριο διαθέτει τρείς αίθουσες διδασκαλίας, το εμβαδόν των οποίων δεν  ανταποκρίνεται  στις προδιαγραφές που προβλέπουν επιφάνεια 3m2/νήπιο. Ως αποτέλεσμα προκύπτει η μειωμένη δυνατότητα λειτουργικής αξιοποίησης  του χώρου για την εκπαιδευτική διαδικασία και την ασφαλή δράση των νηπίων σε ομάδες  και ατομικά.
  2. 6. Η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων που δυνάμει φιλοξενεί ακόμη και το σύνολο των νηπίων των τριών τμημάτων παρουσιάζει αρνητικές συνθήκες ακουστικής του χώρου καθώς προκαλείται έντονος αντίλαλος κατά τη χρήση της.

Πρέπει να αναφέρουμε επίσης ότι οι τουαλέτες και τα είδη υγιεινής που είχαν αρχικά τοποθετηθεί ξηλώθηκαν και τοποθετήθηκαν νέα γιατί ήταν εντελώς ακατάλληλα για νήπια!

Με βάση τα παραπάνω που αναφέρουμε, ρωτάμε:

  1. Ως εποπτεύον Υπουργείο έχετε ασκήσει την προβλεπόμενη εποπτεία αναφορικά με τη μελέτη που εκπονήθηκε, την κατασκευή του αλλά και το συνολικό κόστος της υλοποίησης του;
  2. Εάν ασκήσατε την προβλεπόμενη εποπτεία, γιατί δεν επισημάνατε από το στάδιο της μελέτης τα σοβαρά κατασκευαστικά λάθη;
  3. Πριν την οριστική παράδοση του σχολικού κτιρίου θα επιβάλετε να πραγματοποιηθούν από τον φορέα υλοποίησης και την ανάδοχο εταιρεία  όλες  οι απαραίτητες  ενέργειες έτσι ώστε να καταστεί το κτίριο ασφαλές και λειτουργικό για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς;
  4. Ποιες συγκεκριμένες κατασκευαστικές επεμβάσεις  θα γίνουν και με ποιο χρονοδιάγραμμα;

 

 

 

 

 

 

 

 

Last modified: 1 Δεκεμβρίου 2017

Close