Written by 23:19 Ανακοινώσεις, Αρχική Σελίδα

Aυτοαξιολόγηση – Αξιολόγηση: χορός εκατομμυρίων ευρώ! Οι συνειδήσεις των εκπαιδευτικών ούτε εξαπατώνται ούτε εξαγοράζονται!

 

Η άλλη πλευρά της αυτοαξιολόγησης – αξιολόγησης. Χορός  εκατομμυρίων ευρώ γύρω από την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών

Με μια απλή επίσκεψη στην ιστοσελίδα του προγράμματος ΕΣΠΑ  www.espa.gr αλλά και στο χώρο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) στη Διαύγεια  http://et.diavgeia.gov.gr/f/iep/ μπορεί κανείς, με μια πρόχειρη ματιά, να διαπιστώσει τον χορό των εκατομμυρίων ευρώ που έχει στηθεί γύρω από  την αυτοαξιολόγηση – αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.

1.Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας – Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης . Προϋπολογισμός:   € 7.200.0002. Προκαταρκτικές Ενέργειες για την Εφαρμογή Συστήματος Αξιολόγησης

Προϋπολογισμός € 1.490.000

Πηγή : http://www.espa.gr/el

Είναι πράγματι λυπηρό να διαπιστώνει κανείς πως  το  Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) της χώρας μας,  αντί να ανοίγει νέους ορίζοντες στην εκπαίδευση στηρίζοντας τον μαχόμενο εκπαιδευτικό της τάξης  και να παράγει επιστημονικό έργο,  καθορίζει τη στάση του με μοναδικό  γνώμονα την απορρόφηση  κονδυλίων από το ΕΣΠΑ και να εξαντλεί σχεδόν όλη του τη δράση στη διαχείριση των κονδυλίων αυτών φτάνοντας στο σημείο να ασχολείται με τις  μερίδες μπιφτεκιών και βουτημάτων  των γευμάτων  των σεμιναρίων. Τα τεράστια ποσά και η αγωνιώδης προσπάθεια είσπραξής τους  μπορούν να ερμηνεύσουν την επιμονή  του ΙΕΠ να συγκροτηθούν πάση θυσία οι “ομάδες εργασίας’ στις σχολικές μονάδες, δίνοντας αγώνα για να υποτάξει τους  διευθυντές των σχολικών μονάδων και να κάμψει την αντίσταση του εκπαιδευτικού κινήματος.

Προκαλεί αγανάκτηση όταν κανείς διαπιστώνει ότι  σε αυτή την πρωτοφανή αυταρχική προσπάθεια του Υπουργείου Παιδείας για την χειραγώγηση των εκπαιδευτικών, που οδηγεί στην κατάργηση κάθε έννοιας  παιδαγωγικής και δημοκρατικής ελευθερίας στα σχολεία μας,  πως πρωτοστατούν  και πάλι τα ίδια  πρόσωπα, γνωστά σε όλους μας  από τις  διάφορες θέσεις της εκπαίδευσης που κατείχαν και κατέχουν πάνω από μισό αιώνα τώρα, ως πολυθεσίτες τις περισσότερες φορές ακόμη και ως συνταξιούχοι, προσπαθώντας να πείσουν  ακόμη και σήμερα πως κομίζουν το νέο και ότι διαχρονικά είναι οι μοναδικοί κάτοχοι της επιστημονικής αλήθειας για τα παιδαγωγικά ζητήματα στη χώρα μας. Πρόσωπα τα οποία είχαμε συναντήσει ως καθηγητές μας στις Παιδαγωγικές Ακαδημίες πριν από 30 χρόνια περίπου, στην μετεκπαίδευση, στα Παιδαγωγικά Τμήματα,  στην Εξομοίωση, στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, και οι οποίοι κατά καιρούς είχαν έντονη βιβλιογραφία, εκμεταλλευόμενοι την αγωνία των συναδέλφων μας, σχετική πάντα με τις κατά καιρούς εξετάσεις εκπαιδευτικών. Έλεος, φτάνει πια το ποτήρι έχει ξεχειλίσει. Οι εκπαιδευτικοί διαθέτουν και μνήμη και κρίση.

Είναι απαράδεκτο τη στιγμή που οι συνάδελφοι έχουν εξαθλιωθεί οικονομικά, με μισθούς πείνας, χωρίς διορισμούς, αποσπάσεις και μεταθέσεις οι “αξιολογητές” τους να αμείβονται με προκλητικούς μισθούς.

·         Ο  Πρόεδρος της «Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση»  αμείβεται με 62.400 ευρώ το χρόνο, δηλαδή, με 5.200 ευρώ τον μήνα

·         Ο Διευθυντής με 37.900 ευρώ τον χρόνο, δηλαδή με 3.158 ευρώ τον μήνα.

·         Για τους 25 επιστημονικούς συνεργάτες προβλέπονται κονδύλια αμοιβής 830.000 ευρώ, δηλαδή, περίπου 2.766 ευρώ τον μήνα για κάθε έναν από αυτούς.

·         Επίσης προβλέπεται το  ποσό των  21.600 € για  αποζημιώσεις των μελών του συμβουλίου για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις.

·         Ακόμη προβλέπεται  επιπλέον δαπάνη για  έξοδα φιλοξενίας!!!!, πρόσκληση καθηγητών Α.Ε.Ι. και επιστημόνων ημεδαπής και αλλοδαπής.

·         Τέλος, 10.000 € σαν επίδομα  θέσης ευθύνης στον προϊστάμενο διεύθυνσης και 11.400 των προϊσταμένων των δύο τμημάτων που τη συγκροτούν , σύνολο 21.400 €.

Την απάντηση στα παιχνίδια που παίζονται στις πλάτες των εκπαιδευτικών δίνουν καθημερινά οι συνάδελφοι με ενότητα και αγώνα.

Οι συνειδήσεις  των εκπαιδευτικών ούτε εξαπατώνται ούτε εξαγοράζονται.

Δείτε τα σχετικά :

Α.  Προκαταρκτικές Ενέργειες για την Εφαρμογή Συστήματος Αξιολόγησης

( Πηγή : http://www.espa.gr )

Προϋπολογισμός: € 1.490.000

Η Πράξη έχει σκοπό να επιμορφωθούν τα στελέχη της εκπαιδευτικής κοινότητας για την εφαρμογή του νέου συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, το οποίο εισάγεται με το Νόμο 4142 (ΦΕΚ 83 / τεύχος Α / 09-04-2013) «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση». Παράλληλα, στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης για την εφαρμογή του Συστήματος Αξιολόγησης στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση θα γίνουν οι απαραίτητες προκαταρκτικές ενέργειες, έτσι ώστε: – Να αποτυπωθούν και να περιγραφούν οι απαραίτητες διαδικασίες για την αξιολόγηση και να αναπτυχθεί υποστηρικτικό υλικό. – Να υποστηριχθεί η απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.).

-Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

-Κατηγορία δικαιούχων:  Νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ)

-Σε ποιους απευθύνεταιΙνστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)

-Τι χρηματοδοτείται:

Ενδεικτικές δράσεις που χρηματοδοτούνται:

·         Οργάνωση

·         Διοίκηση και Συντονισμός της Πράξης, Επιστημονική Υποστήριξη

·         Επιμόρφωση Στελεχών της Εκπαίδευσης για την Εφαρμογή του Συστήματος Αξιολόγησης

·         Μελέτη Εφαρμογής Συστήματος Αξιολόγησης

·         Αξιολόγηση της Πράξης

·         Δράσεις Δημοσιότητας

Προϋπολογισμός: € 1.490.000

Περίοδος υποβολής: από 23/8/2013 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Σχετικά αρχεία:

Πρόσκληση προς ΙΕΠ (κωδ. 167) (PDF – 844,06 Kb)

Συνοδευτικά Αρχεία Πρόσκλησης (ZIP – 1022,17 Kb)

Β.  Στο διαδικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) μπορεί να δει κανείς δεκάδες προϋπολογισμούς – προκηρύξεις – διαγωνισμούς που αφορούν την αυτοαξιολόγηση – αυτοαξιολόγηση και τη διάθεση – κατανομή  των συγκεκριμένων κονδυλίων. Φαίνεται πως στη Ελλάδα ο ρόλος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής είναι καθαρά και μόνο διαχειριστικός. Ενδεικτικά σας αναφέρουμε :

ΕΡΓΟ ΠΟΣΟ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.– ΑΔΑ
1.Ο προϋπολογισμός του Υποέργου 1 για την Οριζόντια Πράξη με τίτλο: «Επιστημονική υποστήριξη, Διοίκηση, Οργάνωση και Συντονισμός» της Πράξης: «Προκαταρκτικές ενέργειες για την εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης» στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3, – Οριζόντια Πράξη» 300.247,20 €. (ΑΔΑ: ΒΙΕΒΟΞΛΔ-ΩΜΝ -11/02/2014 Αριθ. Πρωτ. 1130)
2.Ο προϋπολογισμός του Υποέργου 2 για την Οριζόντια Πράξη με τίτλο: «Επιστημονική υποστήριξη, Διοίκηση, Οργάνωση και Συντονισμός» της Πράξης: «Προκαταρκτικές ενέργειες για την εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης» στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 – Οριζόντια Πράξη» 243.060 €. (11/02/2014 – Αριθ. Πρωτ. 1168 ΑΔΑ: ΒΙΕΒΟΞΛΔ-7ΨΕ)
3. Ο προϋπολογισμός του Υποέργου 4 για την Οριζόντια Πράξη με τίτλο: «Επιστημονική υποστήριξη, Διοίκηση, Οργάνωση και Συντονισμός» της Πράξης: «Προκαταρκτικές ενέργειες για την εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης» στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 – Οριζόντια Πράξη» 537.000 €. (11/02/2014 Αριθ. Πρωτ. 1301- ΑΔΑ: ΒΙΕΒΟΞΛΔ-Ε2Μ)
4. Προκαταρκτικές ενέργειες για την εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης στο πλαίσιο του Υποέργου 5 «Μελέτη   Εφαρμογής  Συστήματος  Αξιολόγησης» των Αξόνων προτεραιότητας  1, 2 και 3 – ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ 162.360,00 € (ΑΔΑ:ΒΙΕΟΟΞΛΔ-ΠΦΩ )
Παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με τη διαμονή και την ημιδιατροφή των στελεχών εκπαίδευσης καθώς και των επιμορφωτών αυτών, που θα μετακινηθούν στην Αθήνα στο πλαίσιο του Α΄ Κύκλου της επιμόρφωσης για την εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης στην εκπαίδευση. 115.000,00 € ΑΔΑ: ΒΙΡ2ΟΞΛΔ-ΧΓΩ  05 .02 . 2014 Αρ. Πρωτ.: 868
Η συνολική δαπάνη για την Παροχή Υπηρεσιών  Τυπογραφικής & Ηλεκτρονικής Αναπαραγωγής Υλικού 23.985,00 €
Προμήθεια Γραφικής Ύλης & Αναλωσίμων Ειδών Ηλεκτρονικού 17.000,00 €
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών Εστίασης (με την λήψη τριών προσφορών) στο πλαίσιο του Υποέργου 2 «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΜΡΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – Α΄ ΚΥΚΛΟΣ», ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» 10.760,00 €
2. Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας – 
Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης 
( Πηγή : http://www.espa.gr )
Προϋπολογισμός: € 7.200.000

Αποτίμηση της προόδου μέσω της εφαρμογής συστημάτων διασφάλισης ποιότητας-αξιολόγησης των συντελεστών του εκπαιδευτικού συστήματος.

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Κατηγορία δικαιούχων: Υπουργεία – ΝΠΔΔ

Σε ποιους απευθύνεται : Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας

Τι χρηματοδοτείται:

·         Στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης ενδεικτικές επιλέξιμες δαπάνες θεωρούνται οι ακόλουθες:

·         Αμοιβές μελών των επιμορφωτών

·         Έξοδα μετακίνησης και οδοιπορικά επιμορφωτών και επιμορφούμενων,

·         Κόστος ξενοδοχείων και εξοπλισμού,

·         Κόστος διαμονής διατροφής,

·         Αναλώσιμα, εκτυπώσεις και οποιαδήποτε μορφής τεκμηριωμένη δαπάνη απαιτείται για την υλοποίηση της δράσης

·         Αμοιβές ανά ανθρωπομήνα των Σχολικών Συμβούλων και των Διευθυντών των σχολικών μονάδων

Προϋπολογισμός: € 7.200.000

Περίοδος υποβολής: από 30/4/2010 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Σχετικά αρχεία:

Πρόσκληση (DOC – 1,01 Mb)

Συνοδευτικά Αρχεία (ZIP – 662,57 Kb)

 

 

Last modified: 14 Μαρτίου 2014

Close