Written by 19:35 Αιρετοί, Αρχική Σελίδα

Ανοιχτή επιστολή του αιρετού Δ.Μπράτη προς τον Υπουργό Παιδείας για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

                                                                                               Αθήνα,  8/8/ 2013
        

Προς:

τον Υπουργό Παιδείας κ. Κ. Αρβανιτόπουλο

Κοιν.:

1.Υφυπουργό Παιδείας κ. Σ. Κεδίκογλου

2.  Γεν . Γραμματέα Υπ. Παιδείας κ. Θ. Κυριαζή

3. Δ.Ο.Ε.

 

Θέμα : Υπηρεσιακές μεταβολές εκπαιδευτικών και νέα σχολική χρονιά

Κύριε Υπουργέ ,

            Ως αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών της Π.Ε. στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΠΕ) οφείλω να σας επισημάνω, με αυτή μου την επιστολή, τη μεγάλη καθυστέρηση που υπάρχει στις υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών της Π.Ε. και στις επιπτώσεις που αυτή θα έχει στην ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Συγκεκριμένα : 

1. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ , σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας , κατά το σχολικό έτος 2013-2014.  

            Σχεδόν είκοσι ημέρες πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς (2013-14) και ακόμη δεν έχουν ανακοινωθεί τα ονόματα των εκπαιδευτικών που θα αποσπασθούν σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, ενώ κανείς δεν γνωρίζει το χρονοδιάγραμμα για τις αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, καθώς οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου ενημερώνουν πως δεν έχουν λάβει καμία σχετική εντολή. Η εγκύκλιος δε για τις αποσπάσεις σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ, για το διδακτικό έτος 2013-2014, βρίσκεται στο γραφείο σας πάνω από τρεις εβδομάδες, και δεν έχει ακόμη υπογραφεί. Η καθυστέρηση εξέτασης των αιτήσεων απόσπασης θα έχει δυσμενείς επιπτώσεις τόσο στην πρόσληψη των προσωρινών αναπληρωτών, όσο και στις τοποθετήσεις των συναδέλφων στα σχολεία όλης της χώρας. Παράλληλα χιλιάδες εκπαιδευτικοί βρίσκονται σε πρωτοφανή ομηρία, ολόκληρο το καλοκαίρι, αφού δεν μπορούν να κάνουν ούτε το στοιχειώδη οικογενειακό προγραμματισμό τους. 

2. Εγκύκλιος για την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών 

            Δεν έχει εκδοθεί ακόμη η εγκύκλιος για την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών, σχολικού έτους 2013-14 , ούτε για τη Γενική αλλά ούτε και για την Ειδική Αγωγή. Με δεδομένο ότι από την έκδοση της σχετικής εγκυκλίου έως και την τοποθέτηση των αναπληρωτών στα σχολεία χρειάζεται ένα σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα (υποβολή των αιτήσεων, ανακοίνωση προσωρινών πινάκων , ενστάσεις , ανακοίνωση προσλήψεων, διαδικασία τοποθέτησης από τα ΠΥΣΠΕ κτλ) , είναι προφανές ότι τα χρονικά περιθώρια είναι πλέον ασφυκτικά, αν δεν έχουν ήδη εξαντληθεί.

            Είναι, επίσης, εντελώς απαράδεκτο το γεγονός δεκάδες χιλιάδες εκπαιδευτικοί, να εμπαίζονται καθημερινά, σχετικά με την ημερομηνία έκδοσης της εγκυκλίου, καθώς και με τον τελικό αριθμό αναπληρωτών που θα προσληφθούν, αφού αυτός συνεχώς μεταβάλλεται. 

3 .Μετατάξεις εκπαιδευτικών της Β/θμιας εκπαίδευσης στην Α/θμια 

            Εκπαιδευτικοί της Β/θμιας εκπαίδευσης κλήθηκαν με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας να υποβάλουν αιτήσεις μετάταξης, για 900 θέσεις συγκεκριμένων ειδικοτήτων στην Π.Ε., οι οποίες μέχρι τώρα δεν εξετάσθηκαν ποτέ από τα αρμόδια συμβούλια ΚΥΣΠΕ και ΚΥΣΔΕ και η τύχη τους αγνοείται.

            Ταυτόχρονα έχετε ανακοινώσει 4933 υποχρεωτικές μετατάξεις εκπαιδευτικών από την Β/θμια στην Α/θμια εκπαίδευση και κανείς δεν γνωρίζει με ποια διαδικασία θα γίνουν. Πώς θα μετακινηθούν οι συνάδελφοι; Ποιες θέσεις θα καλύψουν; Θα συσταθούν νέες οργανικές θέσεις; Αν ναι, τι θα γίνει με τους εκπαιδευτικούς της Π.Ε., αντίστοιχων ειδικοτήτων, οι οποίοι όταν υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης αυτή δεν ικανοποιήθηκε γιατί τότε δεν υπήρχαν αυτές οι οργανικές και επομένως δεν υπήρχαν “κενά”; 

4. Αμοιβαίες μεταθέσεις – Μετατάξεις – Τοποθετήσεις Δ/ντών Εκπαίδευσης Π.Ε. 

            Παρά το γεγονός ότι το ΚΥΣΠΕ, από την Πέμπτη 11 Ιουλίου 2013, υπέβαλε την πρότασή του για τις αμοιβαίες μεταθέσεις και τις μετατάξεις (που γίνονται με τη προβλεπόμενη διαδικασία κάθε χρόνο) των εκπαιδευτικών Π.Ε. μέχρι και σήμερα δεν έχουν υπογραφεί.

            Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με την τοποθέτηση των νέων Δ/ντών Εκπαίδευσης Π.Ε. σε 14 περιοχές της χώρας. Η σχετική απόφαση σας έχει υποβληθεί από Συμβούλιο Επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης από τις 21-7-2013 , αλλά δυστυχώς και αυτή δεν έχει ακόμη υπογραφεί. 

Κύριε Υπουργέ , 

            Η πρωτοφανής αυτή καθυστέρηση στις υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών και η αδικαιολόγητη αναβλητικότητα που επικρατεί στην έκδοση των σχετικών αποφάσεων, σε αντίθεση μάλιστα με τις ταχύτατες διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για τη διαθεσιμότητα των 2.122 εκπαιδευτικών Δ.Ε., πέρα από τις αρνητικές επιπτώσεις που θα έχει στην ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων κατά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, δείχνει και τις προτεραιότητες της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας και της Κυβέρνησης.

            Έστω και τώρα, κύριε Υπουργέ, οφείλετε να κινήσετε άμεσα τις διαδικασίες για να γίνουν οι υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών, έτσι ώστε τα σχολεία μας να έχουν εκπαιδευτικούς το Σεπτέμβρη. Ταυτόχρονα θα πρέπει να κατανοήσετε ότι και οι εκπαιδευτικοί είναι άνθρωποι με ανάγκες, δικαιώματα και υποχρεώσεις και όταν καλούνται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε όλες τις περιοχές της χώρας, μακριά από τα σπίτια τους, θα πρέπει να έχουν τον ελάχιστο χρόνο που απαιτείται για να μετακινηθούν και να εγκατασταθούν.

Ο αιρετός του ΚΥΣΠΕ

Δημήτρης Μπράτης

Last modified: 8 Αυγούστου 2013

Close