Written by 21:09 Αρχική Σελίδα

Ανδρέας Λοβέρδος: Σχετικά με το ξεκλείδωμα των πινάκων από το 2010 και μετά – Η μοριοδότηση προσόντων και κριτηρίων σε επικείμενο διαγωνισμό ΑΣΕΠ

 

Ανδρέας Λοβέρδος: Σχετικά με το ξεκλείδωμα των πινάκων από το 2010 και μετά

 

Σήμερα το βράδυ ο Υπουργός Παιδείας Ανδρέας Λοβέρδος έκανε την παρακάτω ανάρτηση στον προσωπικό του χώρο κοινωνικής δικτύωσης : ” Μου εισηγούνται να ξεκλειδώσουμε τους πίνακες από το 2010 και μετά. Στελέχη της πολιτικής ηγεσίας αλλά και στελέχη του υπουργείου, με το σκεπτικό ότι το 2012 είχε προγραμματιστεί ΑΣΕΠ και δεν έγινε. Yπάρχουν επιχειρήματα υπέρ και κατά.H Δικαιοσύνη για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας 2010-2014 από τη μία, η ασφάλεια δικαίου από την άλλη.H σκέψη για το ξεκλείδωμα από το 2012 και μετά έχει και το επιπλέον επιχείρημα ότι δεν έγινε διαγωνισμός και άρα η προειδοποίηση του 2010 δεν ίσχυσε!

Θα αποφασίσουμε μέσα στην εβδομάδα ( η γνώμη της ΔOE και της OΛME εκφράστηκε στη Βουλή) , και θα φέρουμε ρύθμιση στην ολομέλεια της Βουλής. Σε περίπτωση θετικής στάσης όμως θα πρέπει να συνδιαστεί με διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για περίπου 10.000 προσλήψεις”

 

 

Η μοριοδότηση προσόντων και κριτηρίων σε επικείμενο διαγωνισμό ΑΣΕΠ


 

 

Πιθανό είναι λοιπόν το ενδεχόμενο ενός διαγωνισμού ΑΣΕΠ για την κατάρτιση νέων πινάκων από τους οποίους θα γίνονται μόνιμοι διορισμοί και διορισμοί αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών. Στην ουσία το Υπουργείο Παιδείας επιθυμεί να εφαρμόσει το νόμο 3848/2010 όπου στη βαθμολογία του ΑΣΕΠ θα προστίθενται μόρια από τα ακαδημαϊκά προσόντα, την προϋπηρεσία και τα κοινωνικά κριτήρια.

Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε ότι με το νόμο για το νέο λύκειο έγιναν κάποιες αλλαγές ως προς τη μοριοδότηση των μεταπτυχιακών. Πλέον τα μεταπτυχιακά είτε είναι στο γνωστικό αντικείμενο, είτε στη διδακτική ή τις επιστήμες της αγωγής δίνουν 3 μόρια. Παραθέτουμε το σχετικό χωρίο:

Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους στο γνωστικό αντικείμενο του κλάδου ή της ειδικότητας για την οποία διαγωνίσθηκε ο υποψήφιος: τρεις (3) μονάδες.

Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους στη διδακτική του γνωστικού αντικειμένου του κλάδου ή της ειδικότητας για την οποία διαγωνίσθηκε ο υποψήφιος ή στις επιστήμες της αγωγής: τρεις (3) μονάδες.

Η κατοχή διδακτορικού διπλώματος στο γνωστικό αντικείμενο του κλάδου ή της ειδικότητας για την οποία διαγωνίσθηκε ο υποψήφιος: πέντε (5) μονάδες.

Η κατοχή διδακτορικού διπλώματος στη διδακτική του γνωστικού αντικειμένου του κλάδου ή της ειδικότητας για την οποία διαγωνίσθηκε ο υποψήφιος ή στις επιστήμες της αγωγής: πέντε (5) μονάδες.

Να θυμίσουμε ότι στο νόμο 3848 το μεταπτυχιακό στο γνωστικό αντικείμενο έδινε 2 μόρια και το μεταπτυχιακό στη διδακτική ή τις επιστήμες της αγωγής 2,5 μόρια. Επίσης η κατοχή διδακτορικού προσαύξανε τα μόρια κατά 3 ενώ με την αλλαγή του νόμου 4186 τα προσαυξάνει κατά 5.

Επίσης άλλα μόρια δίνουν τα ακόλουθα:
Η γλωσσομάθεια
Άριστη γνώση: δύο (2) μονάδες
Πολύ καλή : μιάμιση (1,50)
Καλή: μία (1) μονάδα για

Γνώση Η/Υ
Η πιστοποιημένη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή, όπως αποδεικνύεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για το προσοντολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων, ή οι πιστοποιημένες δεξιότητες στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) επιπέδου 1: μία (1) μονάδα

Δεύτερο πτυχίο
Η κατοχή δεύτερου πτυχίου στις επιστήμες της αγωγής ή σε γνωστικό αντικείμενο σχετικό με τα μαθήματα που διδάσκονται στην ίδια βαθμίδα εκπαίδευσης: δυόμιση (2,50) μονάδες.

Πραγματική εκπαιδευτική προϋπηρεσία:

− Η προϋπηρεσία από 0 έως και 8 μήνες: 0,10 μονάδες για κάθε μήνα
− Η προϋπηρεσία από 8 έως και 16 μήνες: 0,15 μονάδες για κάθε μήνα
− Η προϋπηρεσία από 16 έως και 24 μήνες: 0,20 μονάδες για κάθε μήνα
− Η προϋπηρεσία από 24 έως και 32 μήνες: 0,30 μονάδες για κάθε μήνα
− Η προϋπηρεσία από 32 έως και 40 μήνες: 0,35 μονάδες για κάθε μήνα
− Η προϋπηρεσία από 40 έως και 60 μήνες: 0,40 μονάδες για κάθε μήνα

Το ανώτατο συνολικό όριο μονάδων από προϋπηρεσία είναι 16,80 μονάδες.

Κοινωνικά κριτήρια:
− Η μόνιμη αναπηρία 67% και άνω ή η πάθηση από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία ή η σκλήρυνση κατά πλάκας ή η μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία: επτά (7) μονάδες
− Η μόνιμη αναπηρία 67% και άνω τέκνου: πέντε (5) μονάδες
− Η ύπαρξη περισσότερων των τριών τέκνων που είναι ανήλικα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή σπουδάζουν: δέκα (10) μονάδες
− Η ύπαρξη περισσότερων των δύο τέκνων που είναι ανήλικα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή σπουδάζουν: πέντε (5) μονάδες.

Ποιοι λαμβάνουν το 50 χωρίς να γράψουν στον ΑΣΕΠ

Στους τελικούς πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών που θα συνταχθούν μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων του πρώτου μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος και του επόμενου διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. εντάσσονται, κατ’ εξαίρεση, και:

α) όσοι στις 1.7.2010 θα έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον εικοσιτετράμηνη (24μηνη) προϋπηρεσία και περιλαμβάνονται στους πίνακες της παραγράφου 2 και
β) οι μέχρι την κατάρτιση των πινάκων αυτών απολυόμενοι εκπαιδευτικοί από ιδιωτικά σχολεία, λόγω κατάργησης των σχολείων αυτών, που στις 1.7.2010 θα έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον εικοσιτετράμηνη (24μηνη) προϋπηρεσία. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί θεωρείται ότι έχουν συγκεντρώσει μέσο όρο βαθμολογίας πενήντα (50) μονάδες, έστω και αν δεν θα έχουν πετύχει τη βαθμολογική βάση σε διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. Αν έχουν λάβει μέρος σε διαγωνισμό και έχουν συγκεντρώσει μέσο όρο βαθμολογίας πάνω από πενήντα (50) μονάδες, λαμβάνεται υπόψη αυτός ο βαθμός.

 

 

Last modified: 26 Αυγούστου 2014

Close