Written by 11:14 Ανακοινώσεις

5η Οκτωβρίου 2008: Παγκόσμια Ημέρα των Εκπαιδευτικών

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/KΩΝ Π.Ε.
«Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ»

Γιαβάση 7 -15242
Αγία Παρασκευή
Τηλ-Fax: 2106399318
http://www.syllogosperiklis.gr
info@syllogosperiklis.gr

Αγ. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2008Αρ. Πρωτ.: 40

Προς:
Όλους τους Εκπ/κους Π.Ε.
μέλη του Συλλόγου μας

 

Κατεβάστε την αφίσα

 

5η Οκτωβρίου 2008: Παγκόσμια Ημέρα των Εκπαιδευτικών

Διακήρυξη των Εκπαιδευτικών Ομοσπονδιών ΟΛΜΕ και ΔΟΕ «Στήριξη των εκπαιδευτικών σημαίνει καλύτερη παιδεία»

Πίσω από κάθε ατομικό ή συλλογικό επίτευγμα είναι αισθητή η παρουσία εμπνευσμένων και αφοσιωμένων στο έργο τους εκπαιδευτικών Για να μπορούν όμως να αφοσιωθούν απερίσπαστα στο έργο τους είναι απαραίτητη η αμέριστη στήριξή τους από την Πολιτεία και την κοινωνία. Αυτό είναι το μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας Εκπαιδευτικών, που γιορτάζεται σε όλο τον κόσμο την 5η Οκτωβρίου.

Με την ευκαιρία αυτήοι εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΟΛΜΕ και ΔΟΕ απευθυνόμαστε στους/τις εκπαιδευτικούς, στους μαθητές και μαθήτριες, στους φοιτητές και φοιτήτριες, στους γονείς τους, στην κοινωνία στο σύνολό της, για να τονίσουμε ακόμη μια φορά τη σημασία του έργου που προσφέρουν οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης για την επιστημονική εξέλιξη, για την ανάπτυξη και την πρόοδο των κοινωνιών.

Η παιδεία είναι δημόσιο και κοινωνικό αγαθό, θεμελιώδες δικαίωμα για κάθε άνθρωπο, προαπαιτούμενο και δείκτης μιας σύγχρονης, δίκαιης και δημοκρατικής κοινωνίας. Ο ρόλος που διαδραματίζει είναι ζωτικής σημασίας για τη διαμόρφωση πολιτών που θα μπορούν να αντιμετωπίσουν κριτικά την κοινωνία και τις δομές της, και θα έχουν τη θέληση και τη δυνατότητα να επηρεάσουν θετικά τις εξελίξεις σε τοπικό και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Απευθύνουμε έκκληση προς την κυβέρνηση, τα κόμματα και προς κάθε άλλη κατεύθυνση, για να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε να διασφαλίζεται η επαρκής εκπαίδευση όλων των παιδιών χωρίς διακρίσεις που αφορούν το φύλο, τη  φυλή, την αναπηρία, το χρώμα, τη θρησκεία, τις πολιτικές πεποιθήσεις, την εθνικότητα και την κοινωνική προέλευση.

Τα παιδιά των μεταναστών και των προσφύγων συναντούν ιδιαίτερες δυσκολίες στην προσπάθειά τους να ενταχθούν στην εκπαίδευση και να αποκτήσουν υψηλού επιπέδου μόρφωση. Οι δυσκολίες αυτές πρέπει να συνεκτιμώνται και να εξασφαλίζονται από το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα οι κατάλληλες υποστηρικτικές παρεμβάσεις.

Πεποίθησή μας είναι ότι η μορφωτική λειτουργία δεν πρέπει να υποτάσσεται στις απαιτήσεις της αγοράς. Αντίθετα, πρέπει να στοχεύει στη δημιουργία ολοκληρωμένων πολιτών, που θα είναι σε θέση να συμμετέχουν ενεργά σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής δραστηριότητας.

Τονίζουμε, επίσης, τη σημασία που έχουν η εκπαίδευση και ο εκπαιδευτικός για την προαγωγή και τη διασφάλιση της ειρήνης σε όλο τον κόσμο, για μια παγκόσμια κοινότητα θεμελιωμένη στις αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης ανάμεσα στους λαούς, του σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα και της προστασίας του περιβάλλοντος. Επισημαίνουμε την ιδιαίτερη σημασία του έργου των εκπαιδευτικών για τη διάπλαση αυριανών πολιτών που θα σέβονται και θα εκτιμούν την προσφορά όλων των λαών του κόσμου στη δημιουργία του παγκόσμιου πολιτισμού ως πεδίου συνεννόησης και συνύπαρξης.

Πιστεύουμε ότι, για να μπορούν οι εκπαιδευτικοί να ανταποκρίνονται με επάρκεια στις απαιτήσεις του έργου τους, πρέπει να επιλυθούν βασικά προβλήματα που αφορούν τους όρους και τις συνθήκες διαβίωσής τους. Το αίτημα «να ζούμε με αξιοπρέπεια από το μισθό μας» συμπυκνώνει εύστοχα τις πιο βασικές οικονομικές διεκδικήσεις του εκπαιδευτικού κόσμου.

Οι ποικίλες μορφές εργασιακής ανασφάλειας και αβεβαιότητας έχουν σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στο εκπαιδευτικό προσωπικό και, αναπόφευκτα, στο ίδιο το εκπαιδευτικό έργο. Πολιτικές όπως αυτή της πρόσληψης ωρομίσθιων ή αναπληρωτών εκπαιδευτικών δημιουργούν σοβαρά προβλήματα, καθώς μάλιστα εφαρμόζονται όλο και σε ευρύτερη κλίμακα και υπονομεύουν βασικές κατακτήσεις του κόσμου της εργασίας. Η μονιμότητα της εργασιακής σχέσης, ο πλήρης σεβασμός των εργασιακών δικαιωμάτων για κάθε εκπαιδευτικό και οι επαρκείς αποδοχές είναι από τις αναγκαίες προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της ποιότητας στην εκπαίδευση.

Ιδιαίτερη σημασία για τη δημιουργία του απαραίτητου θετικού κλίματος στους χώρους της εκπαίδευσης έχει η διασφάλιση της αντικειμενικότητας, της διαφάνειας και της αξιοκρατίας στις διαδικασίες επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης, σε οποιοδήποτε επίπεδο. Η καταστρατήγηση βασικών αρχών και κανόνων σε αυτό τον τομέα υπονομεύει την εμπιστοσύνη των εκπαιδευτικών απέναντι στην Πολιτεία και τους θεσμούς, αποθαρρύνει όσους/όσες ενδιαφέρονται και μοχθούν για τη βελτίωση της εκπαίδευσης και τελικά υποβαθμίζει το παρεχόμενο εκπαιδευτικό έργο.

Θεωρούμε ζήτημα άμεσης προτεραιότητας να προωθηθούν πολιτικές που θα αντιμετωπίζουν, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα, την ανεργία στο χώρο της εκπαίδευσης. Η αυξημένη προσφορά εκπαιδευτικής εργασίας, όπου υπάρχει, πρέπει να αξιοποιείται για τη βελτίωση των όρων παροχής της δημόσιας εκπαίδευσης με μέτρα όπως είναι η μείωση του αριθμού των μαθητών/μαθητριών στις σχολικές τάξεις και η πιο αποτελεσματική στήριξη των παιδιών που συναντούν ιδιαίτερες δυσκολίες.

Είναι αναγκαίο, ακόμη, να εξασφαλιστούν από την Πολιτεία οι προϋποθέσεις ώστε οι εκπαιδευτικοί να προετοιμάζονται σωστά για το έργο τους, να εργάζονται σε κατάλληλες συνθήκες, να διασφαλίζεται η παιδαγωγική αυτονομία στην άσκηση του έργου τους και να διαδραματίζουν βασικό ρόλο στη λήψη των αποφάσεων για τα ζητήματα που τους αφορούν. Γι’ αυτό και πρέπει να δοθεί ακόμη μεγαλύτερη σημασία στην αρχική εκπαίδευση και τη συνεχή επιμόρφωση, τη μετεκπαίδευση και την επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών.

Η Πολιτεία οφείλει να στηρίξει με οικονομικούς πόρους την εκπαίδευση και το εκπαιδευτικό προσωπικό αφειδώλευτα, ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες, στις οποίες η γνώση αναγνωρίζεται ως μία από τις πιο βασικές κοινωνικές αξίες. Οι εκπαιδευτικές δαπάνες αποτελούν την καλύτερη επένδυση για την πρόοδο και την ευημερία των σύγχρονων κοινωνιών. Είναι απαράδεκτο να βρίσκεται η χώρα μας σε τόσο χαμηλή θέση στον τομέα των εκπαιδευτικών δαπανών.

Στην Ελλάδα ο εκπαιδευτικός κόσμος αντιμετωπίζει μια πολυμέτωπη επίθεση της κυβέρνησης, που αμφισβητεί τόσο το δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα της εκπαίδευσης όσο και τα κατακτημένα με αγώνες εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών. Το οργανωμένο συνδικαλιστικό κίνημα των εκπαιδευτικών θα συνεχίσει και θα εντείνει τον αγώνα του για να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά και να αναχαιτίσει την προϊούσα ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης.

Στις μέρες μας η εκπαίδευση, ιδιαίτερα η τριτοβάθμια, δέχεται έντονες πιέσεις από ισχυρά συμφέροντα με στόχο τη στροφή της προς την ιδιωτική εκπαίδευση και την υποταγή της στις κερδοσκοπικές διαθέσεις των μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων. Πρόκειται για μια άκρως ανησυχητική και επικίνδυνη προοπτική. Αυτό που έχει άμεση ανάγκη σήμερα η εκπαίδευση είναι η γενναία στήριξη και η ουσιαστική αναβάθμισή της από την Πολιτεία, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις αναπτυξιακές ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας και στις μορφωτικές αναζητήσεις των νέων.

Οι εκπαιδευτικοί αγωνιζόμαστε για μια δημόσια εκπαίδευση που χωράει όλα τα παιδιά, λειτουργεί δημοκρατικά και παρέχεται πραγματικά δωρεάν σε όλα τα παιδιά και τους νέους και νέες.

Ως εκπαιδευτικό κίνημα επιμένουμε με αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία να διεκδικούμε ένα σχολείο που θα συμβάλλει στη χειραφέτηση των υλικών και πνευματικών παραγωγικών δυνάμεων της ανθρωπότητας από τα δεσμά της εκμετάλλευσης και της χειραγώγησης.

 

Αθήνα Οκτώβρη 2008

 

Last modified: 2 Οκτωβρίου 2008

Close