Written by 12:30 Αρχική Σελίδα

Υπόμνημα της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Χαλανδρίου στο Δημοτικό Συμβούλιο

 • ΕνωσηΣυλλόγωνΓονέωνΧαλανδρίου

  Στο πρώτο θέμα του τελευταίου Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης μας έγινε εκτενής κουβέντα για τα θέματα της εκπαίδευσης σε τοπικό επίπεδο, αλλά και σε σχέση με το γενικότερο νομοθετικό πλαίσιο και την πολιτική που ακολουθείται τα τελευταία χρόνια. Παρουσιάστηκε μία αναλυτική καταγραφή των σημαντικότερων προβλημάτων και μία διατύπωση των πιο επιτακτικών αιτημάτων από την Ένωση Συλλόγων Γονέων Μαθητών Δήμου Χαλανδρίου με την κατάθεση ενός υπομνήματος στους δημοτικούς συμβούλους το οποίο και παραθέτουμε:

  ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
  ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

  Χαλάνδρι, 8 Δεκεμβρίου 2014

  Προς:

  1. τον Δήμαρχο Χαλανδρίου
   κ. Συμεών Ρούσσο
  2. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους

  ΥΠΟΜΝΗΜΑ
  για τα προβλήματα της παιδείας στην πόλη μας

  Το τελευταίο διάστημα είμαστε όλοι μάρτυρες της πιο άγριας επίθεσης από την κυβέρνηση, την τρόικα και τα όργανα της Ε.Ε., οι οποίες βάλλουν ενάντια σε κάθε εργασιακό, ασφαλιστικό και κοινωνικό μας δικαίωμα. Έτσι, στο όνομα της οικονομικής κρίσης ψηφίζονται αντιδραστικά μέτρα τα οποία ήταν προσχεδιασμένα προ μνημονίου και τα οποία θα είναι μόνιμα και όχι προσωρινά.  Στο στόχαστρο των μέτρων είναι και η δημόσια εκπαίδευση. Προκειμένου να πετύχουν την ευρύτερη αποδοχή προβάλλονται επικοινωνιακά περιτυλίγματα χρησιμοποιώντας εύηχες φράσεις όπως «νέο σχολείο», «πρώτα ο μαθητής», «ζώνες εκπαιδευτικής προτε­ραιότητας», «αξιολόγηση», ο μαθητής «μικρός διανοούμενος», «μικρός  επιστήμονας», «μικρός ερευνητής», «ψηφιακό σχολείο» κλπ.

  Το «νέο σχολείο», έτσι όπως παρουσιάζεται μέχρι σήμερα από το Υπουργείο Παιδείας και ειδικά μέσα από την πρόταση «νέο σχολείο, πρώτα ο μαθητής», δεν περιλαμβάνει νέες αρχές και σκοπούς της εκπαίδευσης, αλλά διαμορφώνει ένα σύστημα διεκπεραίωσης και αναπαραγωγής της πληροφορίας. Η νέα πρόταση επε­ξεργάζεται συνολικά ένα μηχανισμό ηλεκτρονικού τύπου, ψηφιακό, ο οποίος καταργεί σε μεγάλο βαθμό τη σχέση του μαθητή, το στοχασμό και την κριτική σκέψη, τη γνώση, τη συνείδηση, την κατανόηση και τη συλλο­γικότητα.

  Σήμερα σχεδόν πέντε χρόνια μετά την εφαρμογή του Καλλικρατικού μοντέλου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση το οποίο μετέφερε τις ευθύνες των προβλημάτων των σχολείων στους Δήμους, χωρίς όμως την μεταφορά και των πόρων, διεκδικούμε ως γονείς να αντιμετωπιστούν από τη Δημοτική Αρχή τα παρακάτω προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα σχολεία μας:

  1)Οικονομική ενίσχυση των Σχολικών Επιτροπών από τον δημοτικό προϋπολογισμό

  2)Ενίσχυση της συμμετοχής των εκπροσώπων των γονέων στα Δ.Σ. των Σχολικών Επιτροπών στο 1/3 των μελών τους

  3)Κάλυψη όλων των αναγκών στα σχολεία σε αναλώσιμα υλικά – θέρμανση, ώστε να μην είναι αναγκα­σμένοι οι γονείς να «συμβάλλουν» οικονομικά 

  4)Σχεδιασμός και προγραμματισμός για τις επισκευαστικές ανάγκες των σχολείων. 5)Θεσμοθέτηση μητρώου συντήρησης και εργασιών, συνεχής συντήρηση των σχολικών μονάδων (υδραυλικά, αντιπλημμυρικά, έργα θερμομόνωσης, ηλεκτρολογικά, διαμόρφωσης αύλειων χώρων,  γηπέδων, υπόστεγων κλπ.)

  6)Κατασκευαστικές παρεμβάσεις στα σχολικά κτίρια για άμεση και απρόσκοπτη πρόσβαση σε μαθητές με αναπηρία

  7)Άμεση σύσταση επιτροπής αποτελούμενη από γονείς, εκπαιδευτικούς, μαθητές, εκπροσώπους του Δή­μου για τη μελέτη χάραξης νέων ορίων για τα σχολεία

  8)Δέσμευση του δημοτικού συμβουλίου για καμία συγχώνευση – κατάργηση σχολικής μονάδας

  9)Έναρξη των κατάλληλων ενεργειών για την ανέγερση του 17ου δημοτικού και 6ου Λυκείου Χαλανδρίου στην περιοχή Πάτημα

  10)Αντιμετώπιση του προβλήματος της μεταφοράς των μαθητών από το Πάτημα προς τα σχολεία της Μετα­μόρφωσης Χαλανδρίου

  11)Φύλαξη των σχολικών κτιρίων με τοποθέτηση σχολικών φυλάκων, μέριμνα για την επαρκή καθαριότητα εντός και περιμετρικά των σχολείων, τοποθέτηση σχολικών τροχονόμων

  12)Επέκταση του θεσμού της δημιουργικής θερινής απασχόλησης με έγκαιρη πρόσληψη προσωπικού και ταυτόχρονη έκτακτη οικονομική ενίσχυση των σχολείων, που φιλοξενούν το πρόγραμμα για την κάλυψη των αναγκών

  13)Ανοιχτά σχολεία τα απογεύματα, με ευθύνη του Δήμου, αθλητικές – πολιτιστικές δραστηριότητες για όλα τα παιδιά

  14)Μέριμνα για δωρεάν προληπτική ιατρική  – εμβολιασμούς – παροχή ιατρικών βεβαιώσεων από τα δημο­τικά ιατρεία

  15)Έκτακτο κονδύλι στον προϋπολογισμό για την αντιμετώπιση του παιδικού υποσιτισμού – μέριμνα για την παροχή δεκατιανού

  16)Διοργάνωση στα σχολεία σεμιναρίων, συζητήσεων συμβουλευτικής ψυχολογίας και υποστήριξης της οι­κογένειας κλπ.

  17)Χρηματοδότηση για τη δημιουργία βιβλιοθηκών, σε όσα σχολεία δεν υπάρχουν

  18)Κάλυψη της δαπάνης των ξενόγλωσσων βιβλίων για τους μαθητές του Λυκείου

  19)Μείωση έως και μηδενισμό των τροφείων στους παιδικού σταθμούς – κανένα παιδί να μη μένει εκτός

  Την ερχόμενη Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2014, στις 6:00 μ.μ., γονείς, εκπαιδευτικοί και μαθητές διαδηλώνουμε στο Υπουργείο Παιδείας απαιτώντας:

  -Κατάργηση του Νόμου για το νέο λύκειο και την τράπεζα θεμάτων

  -Αποδέσμευση του Λυκείου από την εισαγωγή στην Γ/βάθμια εκπαίδευση

  -Ενιαία, 12χρονη, αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν Παιδεία για όλους – δίχρονη δωρεάν προσχολική εκ­παίδευση

  -Όχι στην κατάργηση του ολοήμερου σχολείου – άμεσα μέτρα στήριξης με αναγκαίες πιστώσεις, προσλή­ψεις κλπ.

  -Κατάργηση του νέου νόμου για την ειδική αγωγή – καμία κατάργηση ειδικού σχολείου – ίδρυση νέων μο­νάδων, πρόσληψη εξειδικευμένων παιδαγωγών

  -Καμία κατάργηση – συγχώνευση σχολικής μονάδας

  -Μαζικοί διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών, καθώς και μόνιμου βοηθητικού προσωπικού (φύλακες, τροχο­νόμοι, τραπεζοκόμοι, γραμματείς κλπ.)

  -Κονδύλι από τον κρατικό προϋπολογισμό για την αντιμετώπιση της επισιτιστικής κρίσης

  -Αύξηση των δαπανών για την παιδεία στο 15%

  -Όχι στην εμπορευματοποίηση της παιδείας – καμία επιχειρηματική δράση στα σχολεία

  Ζητούμε από τη Δημοτική Αρχή να μεριμνήσει ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα των σχολείων μας που σας εκθέσαμε παραπάνω. Σας υποβάλλουμε παράλληλα υπομνήματα των Συλλόγων Γονέων που εξει­δικεύουν ορισμένα από τα προβλήματα για κάθε σχολείο. Ζητούμε επίσης να συμπαρασταθείτε στη διαδήλω­σή μας στο Υπουργείο Παιδείας την ερχόμενη Πέμπτη, εκδίδοντας ανάλογο ψήφισμα συμπαράστασης και συμμετέχοντας μαζί μας.

  Για το Δ.Σ. της Ένωσης

  Ο Πρόεδρος

  Ο Γραμματέας

  Γιάννης Μιχάλας

  Δημήτρης Βασιλάκης

  Last modified: 10 Δεκεμβρίου 2014

  Close