Written by 21:36 Slider, Αρχική Σελίδα

Ενημέρωση για τη συνεδρίαση της Δ.Ε.Π. Παπάγου-Χολαργού

 

 

Νίκος Παπασπύρου

μέλος Δ.Ε.Π. Παπάγου-Χολαργού

εκπρόσωπος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. “Ο Περικλής”

Συμμετέχω ως μέλος στη Δ.Ε.Π. Παπάγου- Χολαργού έχοντας οριστεί από το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Ο Περικλής».

Έλαβα πρόσκληση για συνεδρίαση της Δ.Ε.Π. που θα πραγματοποιείτο  την  Δευτέρα  4 Μαΐου και ώρα 11:30 με τα ακόλουθα θέματα:

  1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.
  2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.
  3. ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.
  4. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ.
  5. ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ.
  6. ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΣΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ – ECO SCHOOLS.

Στη συνεδρίαση της  Δ.Ε.Π. και προ ημερησίας διατάξεως έθεσα δύο ζητήματα:

Α) Είναι απαράδεκτο να γίνονται οι συνεδριάσεις της Δ.Ε.Π. πρωινές ώρες γιατί έτσι πρακτικά αποκλείονται οι εκπρόσωποι των  εκπαιδευτικών σωματείων (ΕΛΜΕ & «Περικλής) που εργάζονται, αλλά πιθανόν και άλλα μέλη της Δ.Ε.Π. που είναι εργαζόμενοι. Με τη θέση μας αυτή συμφώνησε και η εκπρόσωπος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Χολαργού –Παπάγου.

Πρέπει να αναφέρω ότι από τη συνεδρίαση της Δ.Ε.Π. απουσίαζε ο εκπρόσωπος της τοπικής ΕΛΜΕ, ο οποίος είχε ενημερώσει ότι δε μπορεί να απουσιάζει από το σχολείο που εργάζεται και για αυτό το λόγο είχε ζητήσει αναβολή της συνεδρίασης.

Αναβολή της συνεδρίασης, για άλλη ώρα απογευματινή,  ζήτησα και εγώ για να μπορούν να συμμετέχουν όλα τα μέλη. Η πρόταση δεν έγινε δεκτή με το αιτιολογικό ότι την επόμενη μέρα θα γινόταν συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου και θα έπρεπε να υπάρχουν οι αποφάσεις της ΔΕΠ. Βέβαια η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά την αντιδήμαρχο Παιδείας κ. Χρύσα  Παρίση που συγκάλεσε συνεδρίαση μέσα στο εργασιακό μας ωράριο, ενώ γνώριζε εκ των προτέρων ότι υπάρχει πρόβλημα συμμετοχής.

Β) Στα θέματα Ημερήσιας Διάταξης δεν είχε τεθεί θέμα «επανακαθορισμού ορίων των Δημοτικών Σχολείων». Συγκεκριμένα ενώ είχε ενημερωθεί η Δημοτική αρχή με έγγραφο τριών Διευθυντριών Δημοτικών Σχολείων  για πρότασή τους για αλλαγή ορίων που πρέπει να γίνει, δεν ετίθετο καν το ζήτημα.

Η αντιδήμαρχος Παιδείας στην αρχή επικαλέστηκε ότι δεν εγνώριζε το έγγραφο παρότι είχε πρωτοκολληθεί και δεν την ενημέρωσαν οι υπηρεσίες του Δήμου!

Βέβαια η αντιδήμαρχος είχε ενημερωθεί για τις προτεινόμενες αλλαγές και εξάλλου είναι υποχρέωση της Δημοτικής Αρχής να ρωτήσει τους Δ/ντές και Προϊσταμένες  των σχολικών μονάδων εάν χρειάζονται αλλαγές ορίων και ποιες είναι οι προτάσεις τους.

Μετά από «αρκετή προσπάθεια» πείστηκε η αντιδήμαρχος ότι το θέμα πρέπει να συζητηθεί και να ψηφιστεί η κοινή πρόταση των 3 Διευθυντριών των Δημοτικών Σχολείων 2ου-3ου -4ου Χολαργού. Η πρόταση υπερψηφίστηκε.

Αναφορικά με τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

Για το 1ο και το 2ο θέμα της έγκρισης οικονομικού απολογισμού έτους 2014 της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας σχολικής επιτροπής έθεσα το ζήτημα  ότι:

  1. A) καλούμαστε να εγκρίνουμε οικονομικά σχολικών επιτροπών, αλλά δεν έχουμε δυνατότητα πρόσβασης στα παραστατικά έγγραφα που να αποδεικνύουν τα έξοδα που αναφέρονται στις εισηγήσεις που ήρθαν στη Δ.Ε.Π. από την αντιδήμαρχο Παιδείας. Για αυτό το λόγο δε μπορώ να τις υπερψηφίσω.
  2. B) Στα έξοδα των σχολικών επιτροπών θα ήταν σημαντικό και χρήσιμο να αναφέρονται τα έξοδα και ανά σχολική μονάδα

Από τα 5 μέλη που ήταν παρόντα στη συνεδρίαση τα 3 μέλη δήλωσαν ότι ψηφίζουν λευκό, επειδή ουσιαστικά δε δίνεται η δυνατότητα να τα ελέγξουν.  Αφού λοιπόν δε ψηφίστηκαν η αντιδήμαρχος Παιδείας δήλωσε ότι τα αποσύρει από τη Δ.Ε.Π. και ότι θα εγκριθούν από το Δημοτικό Συμβούλιο!

Πρέπει να αναφέρουμε ότι βάσει της κείμενης νομοθεσίας θέματα που έχουν ορισθεί ως θέματα Ημερήσιας Διάταξης δεν μπορεί να αποσύρονται παρά μόνο αν υπάρχει ομόφωνη απόφαση, πράγμα που βέβαια δεν υπήρξε. Αυθαιρεσία ή άγνοια;  Μπορεί και τα δύο.

Δείτε την πρόταση για τη σχολική επιτροπή της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που ήταν και απόφαση της Σχολικής Επιτροπής:

oikpe

 

 

Δείτε την πρόταση για τη σχολική επιτροπή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που ήταν και απόφαση της Σχολικής Επιτροπής:

oikde

 

Το 3ο θέμα της έγκρισης του κανονισμού λειτουργίας της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής δε συζητήθηκε,  αφού δεν ήρθε στη Δ.Ε.Π. καμία εισήγηση για το θέμα.

Για το 4ο θέμα της παραχώρησης σχολικών χώρων η εισήγηση που ήρθε στη Δ.Ε.Π. αφορούσε 5 αιτήσεις που είχαν γίνει:  η πρώτη στις 30-5-2014 έως στις 7-11-2014 η τελευταία. Η Δ.Ε.Π. λοιπόν έρχεται να εγκρίνει παραχωρήσεις αιτήσεις σε φορείς που ήδη, εδώ και πολλούς μήνες, χρησιμοποιούν τους συγκεκριμένους σχολικούς  χώρους. Το κωμικό της υπόθεσης είναι ότι στην εισήγηση προς έγκριση υπήρχε αίτημα για παραχώρηση αίθουσας σχολείου για την περίοδο από 13/11/2014 έως 28/2/2015. Θα εγκρίναμε δηλαδή κάτι που έχει γίνει και έχει τελειώσει.

Η κατάσταση αυτή αποδεικνύει ότι θεωρούν ότι η Δ.Ε.Π. έχει διακοσμητικό χαρακτήρα.

Από τα  5 μέλη που παρίσταντο στη συνεδρίαση τα 3 μέλη δεν ψήφισαν τις παραχωρήσεις, οπότε αυτές δεν εγκρίθηκαν.

Πρέπει να αναφέρω ότι θέση μας είναι ότι όταν έρχεται θέμα παραχωρήσεων δεν επιτρέπεται να τίθενται οι παραχωρήσεις συνολικά -όπως είναι η πρακτική της συγκεκριμένης Δημοτικής Αρχής-  αλλά η καθεμία ξεχωριστά. Είναι αυτονόητο ότι μπορεί κάποια αίτηση να εγκρίνεται και κάποια όχι.  Ο Σύλλογος μας όπως είναι θέση όλου του συνδικαλιστικού κινήματος δεν εγκρίνει αιτήσεις για παραχωρήσεις που στις δραστηριότητες  που γίνονται οι μαθητές που συμμετέχουν πρέπει να πληρώσουν.

Δείτε τις αιτήσεις για τις παραχωρήσεις και τις ημερομηνίες τους:

παραχώρηση4

 

Για το 5ο θέμα του επανακαθορισμού των ορίων των νηπιαγωγείων εγκρίθηκε η εισήγηση.

Για το 6ο θέμα της πρότασης για συμμετοχή σχολείων σε εκπαιδευτικό οικολογικό πρόγραμμα εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας διευκρινίστηκε ότι:

Πρώτο είναι αυτονόητο ότι  αφορά πρόταση προς τους Συλλόγους Διδασκόντων και αυτοί θα πάρουν απόφαση και δεύτερο ότι η πρόταση αφορά την επόμενη σχολική χρονιά. Επίσης αναφέρθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν και μέσα από το σχολείο την ύπαρξη των προγραμμάτων, αλλά και το γεγονός ότι  η συμμετοχή  σε εκπαιδευτικά προγράμματα πολλές φορές μπορεί να οδηγεί στο σπάσιμο του ενιαίου χαρακτήρα της εκπαίδευσης.  Η πρόταση εγκρίθηκε.

 

 

 

 

Last modified: 4 Μαΐου 2015

Close