Written by 22:18 Αιρετοί, Αρχική Σελίδα

Ενημέρωση από τον αιρετό ΠΥΣΠΕ Β΄Αθήνας Νίκο Παπασπύρου

 

κιμω

21ο      Ενημερωτικό δελτίο

του αιρετού εκπροσώπου στο ΠΥΣΠΕ Β΄Αθήνας

Νίκου Παπασπύρου

και της αναπληρωματικής αιρετού Β΄Αθήνας

Άννας-ΜάγιαςΣταυροπούλου

εκλεγμένων  με το ψηφοδέλτιο  «Διέξοδος Εκπαιδευτική Συσπείρωση»   

 

Συναδέλφισσες,οι

Την Παρασκευή 19/2 έγινε  συνεδρίαση του Συμβουλίου Επιλογής Στελεχών Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας με τα εξής θέματα:

1. «Πρόταση τοποθέτησης Προϊσταμένου Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων  της  Διεύθυνσης  Π.Ε.  Β΄  Αθήνας».

Υποψήφιοι για τη συγκεκριμένη, σημαντική διοικητική θέση ήταν 8 εκπαιδευτικοί.

Το συμβούλιο, με βάση τα κριτήρια όπως καθορίζονται στο άρθρο 20 του Ν. 4327/2015, αποφάσισε με ψηφοφορία και κατά πλειοψηφία να καταλάβει τη θέση του προϊσταμένου Εκπαιδευτικών θεμάτων η Παπαγιάννη Αικατερίνη.

Στη διαδικασία της ψηφοφορίας για την επιλογή ως αιρετός εκπρόσωπος δεν συμμετείχα. Η θέση μου αυτή είναι  απόφαση και της συνδικαλιστικής δύναμης που με το ψηφοδέλτιο της εκλέχτηκα στη θέση του αιρετού.

Η θέση των προϊσταμένων εκπαιδευτικών θεμάτων με βάση το νομοθετικό πλαίσιο που ορίζει τις αρμοδιότητές τους είναι μια σημαντική διοικητική θέση  που διαχρονικά παίζει καθοριστικό ρόλο στην προώθηση και εφαρμογή της πολιτικής του υπουργείου Παιδείας και της κυβέρνησης .

Τα στελέχη στην εκπαίδευση  όπως και σε όλο το Δημόσιο είναι ολοφάνερο και διαπιστωμένο εκ του αποτελέσματος ότι δεν επιλέγονται για να εφαρμόσουν  φιλεκπαιδευτικές πολιτικές, αλλά πολιτικές που βρίσκονται   απέναντι από τα συμφέροντα του δημόσιου σχολείου, των μαθητών και των  εκπαιδευτικών.

 2«Ακύρωση επί μέρους Πράξης του Π.Υ.Σ.Π.Ε.  Β΄ Αθήνας και επανεξέταση πρότασης  τοποθέτησης Προϊσταμένης  Νηπιαγωγείου»

Ο Περιφερειακός Δ/ντής Εκπ/σης Αττικής μετά από προσφυγή συναδέλφισσας, υποψήφιας Προϊσταμένης Νηπιαγωγείου, ακύρωσε την την  υπ΄ αριθμ.  Φ. 11.4 / 446 /9872 / 9-11-2015   κατά το μέρος που αφορά την τοποθέτηση της Προϊσταμένης του 3ου Νηπιαγωγείου  Μελισσίων,  καθώς όπως αναφέρεται στην απόφαση του, εδράζεται σε αναιτιολόγητη πρόταση του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Στελεχών Εκπαίδευσης ( Π.Υ.Σ.Π.Ε. ) Β΄ Αθήνας.

Το Συμβούλιο αφού επανεξέτασε τους φακέλους των 2 υποψηφίων για το συγκεκριμένο Νηπιαγωγείο αποφάσισε για την τοποθέτηση της   Προϊσταμένης την ίδια συναδέλφισσα που είχε αποφασίσει και στην συνεδρίαση της 9-11-2015.

 3. «Πρόταση τοποθέτησης Υποδιευθυντή στο  2ο  Δημοτικό  Σχολείο  Λυκόβρυσης αρμοδιότητας  της  Διεύθυνσης  Π.Ε.  Β΄ Αθήνας»

Το Συμβούλιο ενέκρινε την επιλογή του Συλλόγου Διδασκόντων και επικύρωσε την τοποθέτηση της συναδέλφισσας Μανδέλα Χρυσούλας που είχε προτείνει ο Σύλλογος Διδασκόντων του 2ου Δ.Σχ. Λυκόβρυσης.

 

Την ίδια μέρα Παρασκευή 19/2 έγινε και συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Β΄Αθήνας με τα εξής θέματα:

1. «Γνωμοδότηση για την χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε εκπαιδευτικούς της  Διεύθυνσης  Π.Ε.  Β΄ Αθήνας».

Είχαν κατατεθεί αιτήσεις από 7 συναδέλφους για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή και όλες εγκρίθηκαν.

 2. «Πρόταση αναγνώρισης προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών  της  Διεύθυνσης  Π.Ε  Β΄  Αθήνας».

 Είχαν κατατεθεί αιτήσεις από 7 συναδέλφους για αναγνώριση  προϋπηρεσίας. Το  ΠΥΣΠΕ επιφυλάχτηκε να γνωμοδοτήσει για τις προϋπηρεσίες αφού πρώτα κατατεθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά  από όλους τους συναδέλφους.

 3. «Ακύρωση επί  μέρους  Πράξης  του Π.Υ.Σ.Π.Ε.  Β΄ Αθήνας»

 Το Συμβούλιο ακύρωσε την  αριθμ.  1 / 12-2-2013  Πράξη του  κατά  το μέρος που αφορά την πρότασή του για αναγνώριση της  προϋπηρεσίας συναδέλφισσας επειδή η προϋπηρεσία της είχε ήδη αναγνωρισθεί και συνυπολογισθεί για βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη με την αριθμ. 2728 / 28-2-2012 Διαπιστωτική Πράξη του Διευθυντή Π.Ε. Β΄ Αθήνας. Η αναγνώριση της ίδιας προϋπηρεσίας της συναδέλφισσας είχε γίνει εκ παραδρομής δύο φορές.

 

Συναδέλφισσες,οι

Είναι γνωστή η εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας για αναμόρφωση των ωρολογίων προγραμμάτων, έτσι ώστε να εξοικονομηθούν διδακτικές ώρες και με μετακινήσεις εκπαιδευτικών να καλυφθούν κενά και ελλείψεις εκπαιδευτικών που υπάρχουν στα σχολεία.

Με βάση το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο η κατάρτιση του ωρολογίου προγράμματος είναι αρμοδιότητας του Συλλόγου Διδασκόντων.

Ο διευθυντής δε δικαιούται να αλλάξει το ωρολόγιο πρόγραμμα με ατομική απόφαση και αυθαίρετα.

Οι σχολικοί σύμβουλοι δεν πρέπει να  επιδιώξουν τη συναίνεση των σχολικών μονάδων για αλλαγή των ωρολογίων προγραμμάτων, με κατάργηση ωρών ενισχυτικής διδασκαλίας ή με άλλους αντιπαιδαγωγικούς τρόπους ώστε να καλυφθούν κενά σε άλλα σχολεία μέσω μετακινήσεων εκπαιδευτικών. Ο ρόλος των σχολικών συμβούλων είναι παιδαγωγικός και δεν είναι ρόλος συγκάλυψης της κυβερνητικής πολιτικής της αδιοριστίας και της ανεργίας.

Το δημόσιο σχολείο έχει ανάγκη από μαζικούς διορισμούς μονίμων εκπαιδευτικών και όχι από μετακινήσεις εκπαιδευτικών οι οποίοι μάλιστα, δια μέσου της ενισχυτικής διδασκαλίας ασκούν υποστηρικτή εκπαίδευση!

Οι συνάδελφοι, αν παρουσιάζονται τέτοια κρούσματα, πρέπει να ενημερώνουν άμεσα τους συλλόγους τους.

 Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε:

Αιρετός ΠΥΣΠΕ Β΄Αθήνας: Νίκος Παπασπύρος

Τηλ.: 6973056740. Τηλ. Σχολείου: 2106515590

Email: telefteothranio@yahoo.gr

Αναπληρωτής αιρετός Β΄Αθήνας: Άννα-Μάγια Σταυροπούλου

Τηλ. 6977533041. Τηλ. Σχολείου: 2106006149

Εmail: annamayaparis@yahoo.gr

 

Last modified: 20 Φεβρουαρίου 2016

Close