Written by 13:00 Εκπ/κή Συσπείρωση

Μπορεί να εκπροσωπεί τον κλάδο μας,και από τη θέση του προέδρου του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.,συνάδελφος που έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για παράβαση καθήκοντος και αφορά παράνομες προσλήψεις; Όχι. Να παραιτηθεί εδώ και τώρα!

αναδημοσίευση από την εφημ.Κοινή Γνώμη

Την ώρα που βρίσκεται σε αναβρασμό ο κλάδος της εκπαίδευσης με τους δεκάδες εκπαιδευτικούς που μπαίνουν στη διαθεσιμότητα, αλλά και με εργαζόμενους που κινδυνεύουν με απόλυση λόγω της λίστας των “επίορκων”, ερωτήματα γεννιούνται για τη στάση που κρατά το υπουργείο Παιδείας απέναντι στην αμετάκλητη καταδίκη του Χαράλαμπου Κόκκινου, ο οποίος όχι μόνο κατέχει θέση εκπαιδευτικού, αλλά και τους τελευταίους μήνες είναι και πρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας.

Κινδυνεύει ή όχι ο κ. Κόκκινος να συγκαταλέγει στη λίστα των “επίορκων” δημοσίων υπαλλήλων, έπειτα από την αμετάκλητη καταδίκη του από τον Άρειο Πάγο, για παράβαση καθήκοντος, απόφαση που πάρθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο και αναρτήθηκε επίσημα στο site του ανώτατου δικαστηρίου, τον περασμένο Μάρτιο.
Ο κ. Κόκκινος είχε καταδικαστεί από το Εφετείο Αιγαίου σε ποινή φυλάκισης 5 μηνών με τριετή αναστολή, για την γνωστή υπόθεση του διαγωνισμού πρόσληψης υπαλλήλων μερικής απασχόλησης στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, κατά το διάστημα που ήταν Γενικός Γραμματέας.
Το ιστορικό της υπόθεσης
Η υπόθεση της πρόσληψης υπαλλήλων μερικής απασχόλησης, έφτασε στις δικαστικές αίθουσες, έπειτα από μηνυτήρια αναφορά που είχε καταθέσει ο βουλευτής Κυκλάδων, Παναγιώτης Ρήγας.
Η μηνυτήρια αναφορά πήρε το δρόμο της δικαιοσύνης και ο πρώην Γενικός Γραμματέας της Περιφέρεια, κ. Κόκκινος μαζί με τρεις υπαλλήλους κάθισαν στο εδώλιο των δικαστηρίων. Η πρωτόδικη απόφαση ήταν καταδικαστική. Συγκεκριμένα, είχαν κριθεί ένοχοι για παράβαση καθήκοντος.
Ειδικότερα ο κ. Κόκκινος, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, υπέγραψε την 24η Δεκεμβρίου 2004 ανακοίνωση για την κάλυψη 30 θέσεων μερικής απασχόλησης και ακολούθως με απόφασή του συγκροτήθηκε Τριμελής Επιτροπή Επιλογής Προσλήψεων, η οποία απαρτιζόταν από τον πρόεδρο Ε.Κ και τα μέλη Α. Ν και Δ. Δ.
Για την κάλυψη αυτών των θέσεων μέχρι την 25η Απριλίου 2005 υπέβαλαν αιτήσεις – υπεύθυνες δηλώσεις 237 περίπου άτομα. Η υπόθεση της πρόσληψης κύλησε ανορθόδοξα, αφού τόσο για την αξιολόγηση των αιτήσεων όσο και για την ανάρτηση των αποτελεσμάτων (αναρτήθηκαν και αποσύρθηκαν τα αποτελέσματα της διαγωνιστικής διαδικασίας δύο φορές), διαπιστώθηκε ότι και στους τρεις πίνακες κατάταξης προσληπτέα ήταν τα ίδια ακριβώς άτομα, οι οποίοι είτε δεν είχαν τα προσόντα των κοινωνικών ομάδων, ούτε ήταν πολύτεκνοι ή ανάπηροι, είτε είχαν συμπεριληφθεί στον πίνακα κατάταξης χωρίς να έχουν δηλώσει ένταξη σε καμία κοινωνική ομάδα, πράγμα που έπρεπε να έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό τους από τη φάση αξιολόγησης.
Οι κινήσεις αυτές αποτέλεσαν τη βάση αιτήσεως θεραπείας που ασκήθηκε και ο διαγωνισμός ακυρώθηκε. Αποτέλεσμα όμως όλων των ανωτέρω ήταν να εξαιρεθούν υποψήφιοι από τη διαδικασία, καθώς δεν είχαν δικαίωμα υποβολής δικαιολογητικών και ως εκ τούτου δεν υπήρχε δυνατότητα κρίσης της ορθής κατατάξεως των επιτυχόντων ή δυνατότητα ενστάσεως.
Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου
Με την υπ´αριθμ. 397/2013 απόφασή του το Στ’ Τμήμα του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου έκρινε ότι είναι ορθή και αιτιολογημένη η καταδικαστική απόφαση για παράβαση καθήκοντος κατ’ εξακολούθηση και από κοινού.
Οι κατηγορούμενοι, αρμόδιοι υπάλληλοι, με κοινό δόλο παρέβησαν το υπηρεσιακόν τους καθήκον, και ειδικότερα προέβησαν από κοινού σε ενέργειες για την πρόσληψη των 30 ατόμων, ως προσωπικό μερικής απασχόλησης, χωρίς να έχει προηγηθεί η απαιτούμενη διαδικασία. Συγκεκριμένα δεν αναρτήθηκαν, όπως έπρεπε οι πίνακες κατάταξης κατά κατηγορία κοινωνικών ομάδων και κατά σειρά προτεραιότητας, οι οποίοι σε κάθε περίπτωση θα έπρεπε να είχαν συνταχθεί με βάση τα πραγματικά ουσιαστικά και τυπικά προσόντα των υποψηφίων, αφού θα είχε χωρήσει προηγουμένως η κατάθεση και ο έλεγχος των απαιτουμένων δικαιολογητικών. Στις πράξεις αυτές προέβησαν οι κατηγορούμενοι, σύμφωνα με την απόφαση, με σκοπό να προσληφθούν ως υπάλληλοι άτομα που δεν είχαν τα νόμιμα δικαιολογητικά και προσόντα, σε βάρος άλλων συνυποψηφίων.
Το δικαστήριο δέχτηκε τέλος ότι δεν πρόκειται για πεπλανημένη διοικητική ενέργεια των κατηγορούμενων, η οποία οφείλεται σε έλλειψη εμπειρίας τους σε τέτοιο διαγωνισμό, αλλά σε δόλια πράξη.
Πιο συγκεκριμένα το δικαστήριο που συγκροτήθηκε από τους δικαστές κ.κ. Νικόλαο Ζαΐρη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Φράγκο – Εισηγητή, Γεώργιο Αδαμόπουλο, Ειρήνη Κιουρκτσόγλου-Πετρουλάκη και Μαρία Γαλάνη-Λεοναρδοπούλου, Αρεοπαγίτες έκρινε μεταξύ άλλων ότι ο ισχυρισμός των κατηγορουμένων ότι το από 8 Σεπτεμβρίου 2005 πρακτικό της επιτροπής ήταν μια προετοιμασία, χωρίς να είναι και η οριστική επιλογή και κατάταξη και ότι εν τέλει ο διαγωνισμός αυτός ακυρώθηκε και επανελήφθη και περαιώθηκε νομότυπα, χωρίς να υπάρχει ουδεμία βλάβη και συνεπώς δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, είναι αβάσιμος και απορριπτέος και τούτο διότι, το πρακτικό αυτό με την μη εν γνώσει τους σωστή κατάταξη των υποψηφίων, δεν είναι πρόχειρη προετοιμασία, η οποία και δεν προβλεπόταν από την ως άνω υπουργική σχετική απόφαση, αλλά το επίσημο πρακτικό της επιτροπής, υπογεγραμμένο από όλα τα μέλη της. Άλλωστε, στο εν λόγω πρακτικό η κατάταξη ήταν με την σειρά που έγινε και η πρόσληψη των προσώπων με την πρώτη απόφαση του πρώτου κατηγορουμένου, που ακυρώθηκε. Το ό,τι ακυρώθηκε βέβαια ο διαγωνισμός πρόσληψης, δεν επήλθε από έλεγχο της υπηρεσίας που θα επακολουθούσε μετά την έκδοση της απόφασης πρόσληψης του πρώτου κατηγορουμένου, αλλά κατόπιν αιτήσεων θεραπείας των παραπάνω υποψηφίων.
Το δικαστήριο θεωρεί επιπλέον ότι ο δόλος των κατηγορούμενων αιτιολογείται επαρκώς και εμπεριστατωμένα στην κρίση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου.
Θεωρεί δε ενισχυτικό του κοινού δόλου και της παράνομης συμπεριφοράς όλων των κατηγορουμένων και του επιδιωκόμενου σκοπού αυτών για βλάβη συγκεκριμένων υποψηφίων σε όφελος άλλων την αναφορά στο αιτιολογικό, ότι όλοι οι κατηγορούμενοι γνώριζαν, ότι οι πλημμέλειες των πινάκων κατάταξης και αντίστοιχα η 12784/8-9-2005 απόφαση πρόσληψης υπαλλήλων, που δεν είχαν τα νόμιμα προσόντα, αποτελούσε παράβαση των ανατεθειμένων σε αυτούς υπηρεσιακών καθηκόντων.
Χαρακτηριστικό δε, είναι το γεγονός ότι στις 8-9-2005 αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στην Ερμούπολη της Σύρου και στη Ρόδο, και μάλιστα στη Ρόδο, περί ώρα 12.00, η ως άνω 12784/8-9-2005 απόφαση πρόσληψης 30 ατόμων, του πρώτου κατηγορουμένου Γ.Γ. Περιφέρειας, ενώ με την 12509/5-9-2005 πρόσκλησή του προσκαλούσε τα μέλη της επιτροπής, να συγκληθούν στη Σύρο στις 8-9-2005 περί ώρα 15.00, προκειμένου να προβούν στην κατάρτιση των πινάκων κατάταξης υποψηφίων, δηλαδή τρεις ώρες μεταγενέστερα από την ανάρτηση στη Ρόδο της απόφασης για την πρόσληψη των 30 υπαλλήλων, και που τελικά αναρτήθηκαν με ίδια ημερομηνία, 8-9-2005, τρεις φορές πίνακες κατάταξης υποψηφίων που έπρεπε να προσληφθούν, πρόσωπα τα ίδια ακριβώς σε σειρά πάντα πρόσληψης, κατά παράβαση του νόμου, χωρίς σωστή κατάταξη από την επιτροπή βάσει των προσόντων αυτών.
Θα τεθεί σε αργία;
Σύμφωνα με την απόφαση του Αρείου Πάγου, αλλά και με τον υπαλληλικό κώδικα, ο κ. Κόκκινος αυτομάτως πρέπει να τεθεί αργία.
Να θυμίσουμε ότι ο κ. Κόκκινος κατέχει οργανική θέση ως εκπαιδευτικός, ενώ τους τελευταίους μήνες είναι και πρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας.
Πάντως πολλά ερωτηματικά γεννιούνται από την διαδικασία που ακολουθείται σχετικά με το θέμα της αργίας.
Συγκεκριμένα, ήδη ένας εκ των συγκατηγορούμενος του κ. Κόκκινου έχει τεθεί σε αργία εδώ και αρκετούς μήνες, ενώ η υπόθεση για τον ίδιο φαίνεται ότι έχει μπει στο “αρχείο”, αφού δεν υπάρχει καμία απόφαση από το υπουργείο Παιδείας.
Ο κ. Κόκκινος συνεχίζει, παρ’ όλη την αμετάκλητη απόφαση του δικαστηρίου να εργάζεται και μάλιστα από το μετερίζι του συνδικαλισμού, ενώ για κάποιους άλλους οι αποφάσεις φαίνεται ότι παίρνονται μέσα σε χρόνο μηδέν. Δύο μέτρα και δύο σταθμά, ακόμη και σε υποθέσεις που έχουν να κάνουν με αποφάσεις της δικαιοσύνης.
Η “Κοινή Γνώμη” προκειμένου να καταγράψει την άποψη του Χαράλαμπου Κόκκινου για το συγκεκριμένο θέμα, επικοινώνησε μαζί του, αλλά δε κατέστη, παρ’ όλες τις προσπάθειες, εφικτή η επικοινωνία.
Τέλος, να σημειωθεί ότι για τη συγκεκριμένη υπόθεση, άρθρο δημοσιεύθηκε και στην καθημερινή εφημερίδα “Δημοκρατική της Ρόδου”.
 koinignomi_cover

 

Last modified: 27 Σεπτεμβρίου 2013

Close