Προκήρυξη 1ΓΕ/2019 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Π.Ε.

 

Προκήρυξη

Κλάδοι

Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων (στο www.asep.gr)

Προθεσμίες υποβολής δικαιολογητικών (στις Δ/νσεις Εκπ/σης)

1ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 45/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-122019)
ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ73
15/01/2020 έως 03/02/2020 και ώρα 14:00
Από τη Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2020 έως και την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020
Η αίτηση σε μορφή word Η πρόσκληση σε μορφή pdf

Ενημέρωση για την Δ/νση Π.Ε. Β΄Αθήνας

Ενημερώνουμε τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς ΠΕ70 ,ΠΕ60 και ΠΕ73 ότι η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας θα δέχεται τις αιτήσεις καθημερινά από τη Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2020 έως και την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020 και ώρες 11.00-14.00.

Σας τονίζουμε ότι

  1. στη Διεύθυνσή μας μπορούν να καταθέσουν αιτήσεις μόνο οι ειδικότητες ΠΕ70 ,ΠΕ60 και ΠΕ73. Οι υπόλοιπες ειδικότητες θα απευθύνονται σε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
  2.  πριν την κατάθεση της αίτησης θα πρέπει να έχετε εγγραφεί ως χρήστης στο ΟΠΣΥΔ

Για αποφυγή καθυστερήσεων  παρακαλούμε να προσέρχεστε με συμπληρωμένη την αίτηση και να έχετε μαζί και φωτοαντίγραφο αυτής το οποίο θα  σας επιστραφεί με τον αριθμό πρωτοκόλλου παραλαβής.

diorismoi_