Η Μακεδονία είναι μία και ελληνική.

Ανακοίνωση-για-τις-συζητήσεις-περί-ονόματος-με-την-κυβέρνηση-των-Σκοπίων