Λέμε Όχι στη χρησιμοποίηση με οποιοδήποτε τρόπο των όποιων φύλλων αποτίμησης έχουν κατατεθεί.

Αγ.-74-Λέμε-Όχι-στη-χρησιμοποίηση-με-οποιοδήποτε-τρόπο-των-όποιων-φύλλων-αποτίμησης-έχουν-κατατεθεί