ΔΟΕ: Αναφορά της Δ.Ο.Ε. στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το ζήτημα της μη πραγματοποίησης διορισμών μόνιμων εκπαιδευτικών καθώς και την εξίσωση των δικαιωμάτων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών με αυτά των μονίμων.

Αναφορά-της-Δ_Ο_Ε_-στην-Επιτροπή-Αναφορών-του-Ευρωπαϊκού-Κοινοβουλίου