Στάση Εργασίας για συμμετοχή στην παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Παιδείας τη Δευτέρα 30/4/18 14:00.

54.-ΚΙΝΗΤ.-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ-30_4