Κινητοποίηση για ΜΑΖΙΚΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ 30/3/2018 – ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Αίτημα συνάντησης με τον Πρωθυπουργό.

47.-ΑΠΕΡΓΙΑ-30-ΜΑΡΤΗ-