Κινητοποίηση στο Υπουργείο Παιδείας από τους Θεατρολόγους και Κινητοποίηση στην Περιφερειακή Δ/νση Αττικής για μαζικούς μόνιμους διορισμούς. ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

46.-Πέμπτη-29-3.-ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΟΙdocx