ΔΟΕ: Σύσταση τριμερών επιτροπών έκφρασης γνώμης στο πλαίσιο της εφαρμογής της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης.

Σύσταση-τριμερών-επιτροπών-έκφρασης-γνώμης-στο-πλαίσιο-της-εφαρμογής-της-δίχρονης-υποχρεωτικής-προσχολικής-αγωγής-και-εκπαίδευσης