Ανακοίνωση-Καταγγελία για την επίθεση κατά των εκπαιδευτικών στο Υπουργείο Παιδείας.

Αγ.-33-Ανακοίνωση-Καταγγελία-για-την-επίθεση-κατά-των-εκπαιδευτικών-στο-Υπουργείο-Παιδείας