Κινητοποίηση στην Περιφέρεια για μόνιμους, μαζικούς διορισμούς. Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου, 13:00

28.-ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ-23-2