ΔΟΕ: Ανακοίνωση για τις ενέργειες του Διευθυντή Εκπαίδευσης Χανίων να προωθήσει δηλώσεις καταγραφής δυο προτιμήσεων σχολείων για την εγγραφή μαθητών-τριων στην Α΄ Δημοτικού..

Ανακοίνωση-σχετικά-με-τις-ενέργειες-του-Διευθυντή-Εκπαίδευσης-Χανίων-για-την-εγγραφή-μαθητών-τριων