ΔΟΕ-Παρατηρήσεις_Νομικής_Συμβούλου για_αναγνώριση_πλασματικών_ετών

DOE-Παρατηρήσεις_Νομικής_Συμβούλου_για_αναγνώριση_πλασματικών_ετώ

http://dipe.mes.sch.gr/index_htm_files/glk_aitisi_anagn_stratou.pdf

http://dipe.mes.sch.gr/index_htm_files/glk_aitisi_anagn_spoudon.pdf

http://dipe.mes.sch.gr/index_htm_files/glk_aitisi_anagn_teknon.pdf