7.005 οι αιτήσεις μετάθεσης εκπαιδευτικών Π.Ε. του αιρετού ΚΥΣΠΕ Παληγιάννη Βασίλειου

Αθήνα, 19/5/2014

Παληγιάννης Βασίλειος

Αιρετός ΚΥΣΠΕ

Τηλ.6974750409

7.005 οι αιτήσεις μετάθεσης εκπαιδευτικών Π.Ε.

            Σας ενημερώνω με βάση τα στοιχεία των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου  το σύνολο των αιτήσεων που καταχωρήθηκε έως σήμερα για μετάθεση από περιοχή σε περιοχή ανήλθε στις 7.005 έναντι 7.550 αιτήσεων που υποβλήθηκαν πέρσι.

Αναλυτικά οι πίνακες των αιτήσεων μετάθεσης ανά ειδικότητα έχει ως εξής:

 

ΕιδικότηταΠλήθος αιτήσεων

Μετάθεσης/Τοποθέτησης

Αγγλικής Φιλολογίας540
Δάσκαλοι4.246
Μουσικής Πτυχ. Μουσικής Επιστήμης142
Μουσικής Πτυχ. Παραδοσιακής Λαϊκής Μουσικής2
Νηπιαγωγοί1.303
Φυσικής Αγωγής772
Σύνολο7.005

 

Σημειώνω πως το 2013 το ποσοστό ικανοποίησης των αιτήσεων μετάθεσης ανήλθε σε 24,57%. Για το 2014, έως σήμερα, δεν υπάρχουν στοιχεία για τα οργανικά κενά με βάση τα οποία θα πραγματοποιηθούν οι μεταθέσεις. Πιστεύω ότι εντός του Ιουνίου το ΚΥΣΠΕ θα συζητήσει τις αμφισβητούμενες αιτήσεις, την ένταξη εκπαιδευτικών στις ειδικές κατηγορίες, την ένταξη εκπαιδευτικών στη διαδικασία μεταθέσεων για την Ειδική Αγωγή και εν συνεχεία μετά την ολοκλήρωση όλων αυτών θα συζητηθούν οι μεταθέσεις στα διαπολιτισμικά για να ολοκληρωθεί η διαδικασία των μεταθέσεων με βάση τη μοριοδότηση, αρχές Ιουλίου.

Πάντα στη διάθεσή σας

Παληγιάννης Βασίλης