Ανακοίνωση για υλοποίηση απόφασης Γ.Σ. για κήρυξη απεργίας -αποχής – Στάσεις Εργασίας