Ανακοίνωση για το ΔΣ της 9ης Νοεμβρίου

Μετά την τελευταία συνεδρίαση του ΔΣ της ΔΟΕ ακολούθησε μόλις στις 9/11, με τραγική καθυστέρηση, η συνεδρίαση του ΔΣ του Περικλή. Στη συνεδρίαση αυτή ΔΑΚΕ και ΔΗΣΥ δεν προχώρησαν στην υλοποίηση της απόφασης της Γενικής συνέλευσης, ως όφειλαν. Σαν Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών καλέσαμε και καλούμε και τώρα τον πρόεδρο και…