Ενημέρωση του Προέδρου του Συλλόγου εκπαιδευτικών Π.Ε. “Ο Περικλής” για την συνεδρίαση της Ολομέλειας Προέδρων