Καμία συνεδρίαση Συλλόγου Διδασκόντων δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί τουλάχιστον πριν τη Τετάρτη 20-10-21