Λειτουργία 4/θέσιων νηπιαγωγείων – παραβίαση διδακτικού ωραρίου

    Σχετικά με τα 4/θέσια Νηπιαγωγεία   Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, Ορισμένα από τα  Νηπιαγωγεία ευθύνης του συλλόγου  μας  λειτουργούν ως 4/θέσια . Οι συναδέλφισσες εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε αυτά  δικαιούνται μείωση ωραρίου καθώς  στα 4/θέσια και πάνω νηπιαγωγεία  σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση «Καθορισμόςδιδακτικού ωραρίουεκπαιδευτικών που υπηρετούν σε νηπιαγωγεία».αριθ.127187/E1/01-08-2016 (ΦΕΚ…