Ορισμός εν κρυπτώ ως «πειραματικών» σχολικών μονάδων του Συλλόγου μας «Ο Περικλής»

Ορισμός εν κρυπτώ ως «πειραματικών» σχολικών μονάδων του Συλλόγου μας «Ο Περικλής»   Συναδέλφισσες, συνάδελφοι Ορίστηκαν σήμερα με Υ.Α. (Αρ. Πρωτ.: 51614/Δ6) 50 σχολικές μονάδες ως πειραματικές,  στο πλαίσιο του αντιεκπαιδευτικού νομου 4692/20. Είναι γνωστό ότι το εκπαιδευτικό κίνημα, οι πρωτοβάθμιοι σύλλογοι και η ΔΟΕ (Αρ. Πρωτ. 1457/ 16-3-2021) αντιτάχθηκαν…