ΔΟΕ:Παραίτηση από τις θέσεις «αιρετών» και διορισμένων μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων.