Μετακίνηση εκπαιδευτικών εν όψει των διακοπών των Χριστουγέννων