Συνεδρίαση του Δ.Σ. του συλλόγου μας “Ο Περικλής” μέσω της πλατφόρμας του υπουργείου Παιδείας!

  7/12/2020   Συναδέλφισσες, συνάδελφοι Ο Πρόεδρος του Συλλόγου μας, Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Ο Περικλής», που εκλέχτηκε με το ψηφοδέλτιο της ΔΑΚΕ,  μας καλεί να συμμετάσχουμε σε διαδικτυακή συνεδρίαση του Δ.Σ. την Τρίτη 8 Δεκέμβρη.  Από τον σύνδεσμο που στάλθηκε στα μέλη του Δ.Σ. στις 7 Δεκέμβρη φαίνεται ότι χρησιμοποιείται το…